Veszprémi Érseki Levéltár

A veszprémi püspökség 1777–1850 között – egyháztörténeti konferencia (2022.ápr. 25.)

Egyházmegye-történeti konferenciasorozatunkban ezúttal az egyházmegye 1777-ben történt felosztásától a szabadságharc végéig járják körül előadóink az eseményeket. A rendezvényre 2022. május 4-én 9 órai kezdettel kerül sor a Veszprémi Érseki Főiskolán.

A konferencián való részvétel ingyenes, az aktuális járványügyi szabályozások figyelembevételével történik, és regisztrációhoz kötött a leveltarveszpremiersekseg [pont] hu-n címen!

A rendezvény plakátja és részletes programja elérhető itt

Új kiadványaink bemutatója Budapesten (2022.03.28.)

A Veszprémi egyházmegye múltjából sorozat 37., 38. és 39. köteteinek bemutatója az MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár és a Központi Szeminárium szervezésében 2022. április 6-án lesz.

A bemutatandó kötetek:

- A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778–1779. II. Veszprém megye. (közreadja: Kanász Viktor). VeIsmerteti: Rev. Gárdonyi Máté.

- „Capella reginalis." A veszprémi püspökség a középkorban (szerkesztette: Karlinszky Balázs – Varga Tibor László). Ismerteti: Szovák Kornél.

- Karlinszky Balázs: A veszprémi székeskáptalan archontológiája 1079–1556. Ismerteti: Hermann István.

Időpontja: 2022. április 6., szerda, 16.00.
Helyszíne: Központi Papnevelő Intézet, Díszterem, 1053, BUDAPEST, Papnövelde u. 7.

Az esemény nyilvános, minden érdeklődőt hívunk és várunk!

Meghívó

Megérkezett a nyomdából új kiadványunk (2022.02.11.)

A hazai középkori egyházi középréteg vizsgálata az ezredforduló óta nyert újabb lendületet. Az elmúlt években sorra jelentek meg a székes- és társaskáptalanok kanonoki testületeinek archontológiái, amihez jelen kiadványunkkal most a veszprémi is csatlakozott. A kötet a székeskáptalant alkotó személyek, a kanonokok, illetve a méltóság-, javadalom- és tisztségviselők nevét és működésük évkörét tartalmazza a 11. századi kezdetektől a 16. század közepi oszmán hódításig.

Szerverfrissítés - Elérhetők az Acta Parochialia sorozat iratai (2022.02.03.)

A sorozat az egyházmegye plébániáira vonatkozó iratokat tartalmazza espereskerületek, azon belül pedig a plébániák rendjében. A sorozat a püspöki irattári rend átalakításakor, az 1830-as évek elején keletkezhetett különböző provenienciájú iratokból, így az iktatókönyves irattári rend előtti időszak, vagyis a 18. század első harmadától a 19 század első harmadát felölelő évszázad legfontosabb plébániatörténeti iratait tartalmazza. Ezeket az egyházkormányzati iratokat egészítette ki Rajczi Pál ugodi plébános, püspöki levéltáros a Somogy Megyei Levéltárban folytatott kutatásaival. A sorozatban való eligazodást Rajczi atya 4 db lajtsromkötete segíti, amelyben településnév szerinti rendben csoportosította az iratokat, és rövid latin nyelvű regesztákat készített hozzájuk. Eredményes kutatást kívánunk!