A középkori pápai oklevelektől Forgách Ferenc érsek levelezéséig – VII. Fraknói Egyetemi Műhelyszeminárium

1 nap 16 óra ago
A középkori pápai oklevelektől Forgách Ferenc érsek levelezéséig – VII. Fraknói Egyetemi Műhelyszeminárium Szerző Kanász Viktor - Oláh P. Róbert Kanász Viktor 2022. 12. 05., h - 18:09 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

Hetedszer került megrendezésre 2022. november 21-én a Fraknói Egyetemi Műhelyszeminárium, ezúttal Győrben, a Brenner János Hittudományi Főiskolán. A Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport előadás-sorozatának kitűzött célja, hogy integrálja a professzionális történeti kutatást és az egyetemi oktatást, valamint egy-egy nyilvános esemény egyúttal római részprojektek lezárásaként is értelmezhető. Ezúttal Nemes Gábor és Kruppa Tamás mutatták be most befejezett és kötet formában napvilágot látott projektjeiket.

Külső link A középkori pápai oklevelektől Forgách Ferenc érsek levelezéséig – VII. Fraknói… Kulcsszavak középkor műhelyszeminárium kora újkor
Kanász Viktor

Collectanea Vaticana Hungariae-kötetek bemutatója a római Német Történeti Intézetben

4 hét ago
Collectanea Vaticana Hungariae-kötetek bemutatója a római Német Történeti Intézetben Szerző Sági György - Nagy Katalin Kanász Viktor 2022. 11. 09., sze - 07:54 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

2022. október 17-én került sor a római Német Történeti Intézetben (Deutsches Historisches Institut in Rom, DHI) a vendéglátó intézmény és az ELKH–PPKE–PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport szervezésében a Collectanea Vaticana Hungariae sorozat legújabb kiadványainak nemzetközi bemutatójára.

Külső link Collectanea Vaticana Hungariae-kötetek bemutatója a római Német Történeti Intéz… Kulcsszavak könyvbemutató
Kanász Viktor

A Barberinik és Európa – Könyvbemutató a Központi Szemináriumban

1 hónap ago
A Barberinik és Európa – Könyvbemutató a Központi Szemináriumban Szerző Kanász Viktor Kanász Viktor 2022. 10. 31., h - 16:40 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

A számos helyen felfedezhető, három méhhel díszített Barberini-címer a mai napig hirdeti az egykori itáliai család hajdani erejét, vagyonát és befolyását. Mindez elsősorban Maffeo Barberini, azaz VIII. Orbán pápa (1623–1644) révén oly mértékben fonódott össze Rómával, valamint a Szentszékkel, hogy a család a 17. században az európai nagypolitika élvonalába is bekerült. A família különleges történetének Európához – és azon belül Magyarországhoz is – fűződő viszonyát járta körbe egy, 2021 decemberében a római Istituto Nazionale di Studi Romaniban tartott nemzetközi konferencia. Az ott elhangzó előadások tanulmánykötet formájában is megjelentek „I Barberini e l’Europa” (A Barberinik és Európa) címmel Viterbóban, az Acta Barberiniana sorozatban, Tusor Péter és Alessandro Boccolini szerkesztésében, az Edizioni Sette Città gondozásában. A kötet bemutatójára pedig 2022. szeptember 22-én a budapesti Központi Szeminárium falai között került sor.

Külső link A Barberinik és Európa – Könyvbemutató a Központi Szemináriumban Kulcsszavak kora újkor
Kanász Viktor

„Tudja ő szent atyasága, hogy nem vagyok én luther” - Kanizsa középkori története 2.

2 hónap ago
„Tudja ő szent atyasága, hogy nem vagyok én luther” - Kanizsa középkori története 2. Szerző Kanász Viktor Kanász Viktor 2022. 10. 03., h - 09:08 Hely Zalai Hírlap Indexkép Leírás

Több folyamat együttes hatása okozta Kanizsa középkori eredetű egyházi struktúrájának lassú hanyatlását. A történtek hátterében a veszprémi püspökség egyre rosszabb állapota – ne feledjük, maga a püspöki székhely is elveszett –, valamint az oszmán előretörést kísérő mérhetetlen pusztítás állhatott. A kanizsai főkapitányság is felhasználta az egyházi vagyont és az épületeket a védelem megszervezésére. Végül e folyamatokat erősítette a protestáns reformáció kanizsai megjelenése is. Mindezek hatására először a ferences kolostor néptelenedett el, majd valószínűleg az 1560-as évek végén a plébánia is megszűnt. A várban lévő kápolnát ekkor már raktárként használták, a Thury György sírját is rejtő Szent Bertalan-kápolna pedig katonai őrhely lett.

Külső link „Tudja ő szent atyasága, hogy nem vagyok én luther” Kulcsszavak középkor kora újkor
Kanász Viktor

Lósy, Lippay, Szelepchény. Három mikrobiográfia a kora újkorból (Vatikáni kivizsgálási jegyzőkönyvek közlésével, 1625–1666)

2 hónap 1 hét ago
Lósy, Lippay, Szelepchény. Három mikrobiográfia a kora újkorból (Vatikáni kivizsgálási jegyzőkönyvek közlésével, 1625–1666) Kanász Viktor 2022. 09. 27., k - 16:42 CLASSIS I 19 Tusor Péter

Lósy, Lippay, Szelepchény. Három mikrobiográfia a kora újkorból (Vatikáni kivizsgálási jegyzőkönyvek közlésével, 1625–1666) (CVH I/19), Budapest–Róma 2022. 436 p. + 4 műnyomó melléklet (3 kép, 1 térkép)

A kötet a kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvek Pázmány Péterével (1616–1637) megkezdett teljes szövegű közlését (CVH II/6) folytatja, de már csak a personalia-anyagot hozza. Ezúttal Pázmány három utóda: Lósy Imre (1637–1642), Lippay György (1642–1666) és Szelepchény Györgyre (1666–1685) vatikáni személyi anyagát tartalmazza. A választást az esztergomi érsekeknek a kora újkor folyamán a magyar egyház-, köz-, társadalom- és művelődéstörténetben játszott meghatározó szerepe indokolja. A Pázmány-processzus publikálásának paradigmájából kiindulva a vizsgálat azt mutatja be, hogy minél szélesebb forrásbázisra támaszkodva hazai (Kárpát-medencei) és bécsi, valamint az itáliai (vatikáni) történeti dokumentumok milyen irányból és milyen szinten teszik lehetővé egy főpapi életút megismerését. Másként fogalmazva: a vatikáni források, jelesül a kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvek milyen különleges, máshol fel nem lelhető információkat nyújtanak e célból. Mindezt pedig jelen munka nem összehasonlító elemzések, példák útján, hanem a teljes életutat biográfia-, pontosabban mikrobiográfiaszerűen, kritikai, kiváltképpen forráskritikai igénnyel áttekintve szemlélteti.

A kötetbeni meghatározás szerint a „mikrobiográfia” tanulmányformában megírt biográfia, amely olyan történelmi szereplőről veszi tárgyát, akinek életpályája – történeti szerepe, jelentősége és fennmaradt iratanyaga okán – (nagy)monografikus formában dolgozható és dolgozandó fel távlatosan. A már lehetőleg teljes forrásanyag (jelen esetben 34 itthoni, felvidéki s erdélyi, horvát, cseh, osztrák olasz és vatikáni lelőhely összesen 95 állaga), illetve szakirodalom (mintegy 420 tételes könyvészet) számbavételével és áttekintésével ugyanakkor csupán a curriculum, illetve az egyházkormányzati és -politikai szempontjából fontosabb/érdekesebb adatok, problémák tisztázására és a lényeges kérdések összegző, helyenként jelzésszerű megválaszolására kerül sor benne.

A kutatás fontos tézise, hogy Lósy, Lippay György, Szelepchény bár címerében még nincs ott a világi rangelsőségüket, feudális autonómiájukat jelképező hercegi korona, törekvéseikben, igényeikben, egyházi és politikai tényleges praxisukban viszont már igen. Sőt a Pázmány-i törekvéseken nyugvó valós hatalmuk és tényleges befolyásuk az országos politikára jóval nagyobb, mint utódaikét a következő három évszázadból.

Kanász Viktor

Microbiographical Studies of Archbishops of Esztergom from the 17th Century (Imre Lósy, György Lippay, György Szelepchény)

2 hónap 1 hét ago
Microbiographical Studies of Archbishops of Esztergom from the 17th Century (Imre Lósy, György Lippay, György Szelepchény) Kanász Viktor 2022. 09. 27., k - 16:08 Excerpta – Separata Péter Tusor

Péter Tusor: Microbiographical Studies of Archbishops of Esztergom from the 17th Century (Imre Lósy, György Lippay, György Szelepchény). Budapest–Rome 2022. (CVH Separatum ex class. II, tom. 19.)

Kanász Viktor

The Register of the Papal Documents Surviving within the Kingdom of Hungary (1417–1526)

2 hónap 1 hét ago
The Register of the Papal Documents Surviving within the Kingdom of Hungary (1417–1526) Kanász Viktor 2022. 09. 27., k - 16:02 Excerpta – Separata Gábor Nemes

Gábor Nemes: The Register of the Papal Documents Surviving within the Kingdom of Hungary (1417–1526).  Budapest–Rome 2022. (CVH Separatum ex class. II, tom. 10.)

Kanász Viktor

Az utolsó megkoronázott pápa – 125 éve született VI. Pál

2 hónap 1 hét ago
Az utolsó megkoronázott pápa – 125 éve született VI. Pál Szerző Sági György Kanász Viktor 2022. 09. 27., k - 09:54 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

A II. Vatikáni Zsinatot lezáró és a reformokat életbe léptető pápaként vonult be a katolikus Egyház történetébe VI. Pál pápa, akire újító konzervatívként a párbeszéd embereként tekinthet az utókor.

Külső link Az utolsó megkoronázott pápa – 125 éve született VI. Pál Kulcsszavak pápaság
Kanász Viktor

Kanizsai Lászlót a római zarándokútján lovaggá ütötték

2 hónap 3 hét ago
Kanizsai Lászlót a római zarándokútján lovaggá ütötték Szerző Kanász Viktor Kanász Viktor 2022. 09. 10., szo - 16:45 Hely Zalai Hírlap Indexkép Leírás

Róma már évszázadok óta a magyar – és az egész keresztény Európa – zarándokainak egyik legkedveltebb úti célja volt. Ennek különösen nagy lökést adott a szentévek meghirdetése. Ilyenkor vallásos utazók ezrei keresték fel Szent Péter és Pál sírját, valamint a római bazilikákat. Közkedvelt úti célnak számított még Loreto is, ahová szintén tömegesen érkeztek zarándokok. Kanizsai László is ilyen útra vállalkozott az 1525-ös szentév alkalmával.

Külső link Kanizsai Lászlót a római zarándokútján lovaggá ütötték Kulcsszavak középkor
Kanász Viktor

Az egyháztörténet-írás új horizontjai ­– véget ért a VIII. Fraknói Nyári Akadémia

3 hónap ago
Az egyháztörténet-írás új horizontjai ­– véget ért a VIII. Fraknói Nyári Akadémia Szerző Szirtes Zsófia - Kruppa Tamás Kanász Viktor 2022. 09. 03., szo - 13:44 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

2022. augusztus 5-én és 6-án Piliscsaba, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete és – egyfajta visszatérésként a gyökerekhez – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkara egykori campusának főépülete, a Stephaneum adott otthont a VIII. Fraknói Nyári Akadémiának. A megnyitón a nyári akadémia igazgatója, Kanász Viktor elmondta, hogy a rendezvény idén „hazatért” az egykori piliscsabai alma mater helyszínére. 2014–2015 folyamán ugyanis itt fogalmazódott meg az akadémia ötlete, és a 2001-ben Tusor Péter által megszervezett egyháztörténeti képzés eredeti helyszíne is a piliscsabai campus volt. Az e képzés során pallérozódott egykori Pázmányos hallgatók adják most a Fraknói Kutatócsoport meghatározó bázisát. Miután a kutatócsoport elnyerte az újabb ötéves pályázati támogatást, 2022–2027 között az ELKH–PPKE–PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport hivatalos néven viszi tovább meghatározóan vatikáni kutatásait.

Külső link Az egyháztörténet-írás új horizontjai ­– véget ért a VIII. Fraknói Nyári Akadém… Kulcsszavak középkor nyári akadémia kora újkor újkor XX. század
Kanász Viktor
Ellenőrizve
3 óra 56 perc ago
Feliratkozás a következőre: MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport hírcsatorna