Helyszín: Eger, Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont
Időpont: 2019. május 22–23.

Rendezők: Egri Főegyházmegye, Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Klasszika Filológia Tanszéke, Váci Egyházmegyei Könyvtár

Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze az alábbi linken: https://doodle.com/poll/hwvecxqyuanxvhg3

Program

Május 22. (szerda)

10.00 Megnyitóés köszöntő / S.E.R. TERNYÁK CSABA érsek (Egri Főegyházmegye), SZUROMI SZABOLCS ANZELM OPraem rektor, (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

elnök: TAKÁCS LÁSZLÓ

 • 10.20: SZUROMI SZABOLCS ANZELM: Kritikai megjegyzések az ismert magyarországi provenienciájú középkori kánonjogi kéziratállományhoz
 • 10.40: IVANCSÓ ISTVÁN: A magyar görögkatolikus egyház legelső teljes liturgiafordítása: Krucsay Mihály 1793-as munkájának 1814-es változata Lupess István kéziratában
 • 11.00: HUBERT ILDIKÓ: Baróti Szabó Dávid öreg kori kéziratai
 • 11.20: hozzászólások, kérdések
 • 11.30 kávészünet

elnök: DOMOKOS GYÖRGY

 • 11.50: NAGY LÁSZLÓ: Nagy Ignác székesfehérvári püspök (1777 –1789) kéziratban maradt és kinyomtatott népénekes könyvee
 • 12.10: HORVÁTH BALÁZS: A Szent Margit-szakramentárium új kutatások fényében (Zágráb, ÉrsekiKönyvtár MR 126)
 • 12.30: VARGA BENJÁMIN: Kéziratos püspöki reformliturgia a 16. századból
 • 12.50: hozzászólások, kérdések
 • 13.00 ebédszünet

elnök: NAGY LÁSZLÓ

 • 14.00: DÉKÁNY VANDA: A kéziratos kántorkönyvek egyedi szövegei
 • 14.20: SZASZOVSZKY ÁGNES: Egy különleges műfaj különleges képviselője: a Veszprémi Pontifikále
 • 14.40: ZOMBORI ISTVÁN: K. Szydlowiecki kancellár naplója 1523-ból
 • 15.00: MÁTYUS NORBERT: Babits Mihály Isteni színjáték-fordításának kéziratai
 • 15.20: Hozzászólások, kérdések
 • 15.30 kávészünet

elnök: KRISTÓF ILONA

 • 15.50: MACZÁK IBOLYA: Prédikációszerzési gyakorlat a 18. században – néhány jegyzet tükrében
 • 16.10: MISKEI ANTAL: Skarica Máté teológiai kézirata nyomában
 • 16.30: TUHÁRI ATTILA: Artemistől a rendi habitusig: egy kései Persius-allúzió
 • 16.50: EKLER PÉTER: „Vale, praesulum decus!”– Johannes Regiomontanus Zrednai (Vitéz) Jánosnak ajánlott csillagászati műve (Tabulae directionum)
 • 17.10: Hozzászólások, kérdések
 • 17.20: kávészünet

elnök: BOROS ISTVÁN

 • 17. 40: LAKATOS ANDOR: Haynald Lajos 1846-os, nyugat-európai utazásának feljegyzései
 • 18.00: KRISTÓF ILONA: Utazás Itáliába 1501-ben
 • 18.20: DOMOKOS GYÖRGY: Itáliai források az 1496-os budai országgyűlésről
 • 18.40: G.MOLNÁR PÉTER: Felix Fabri vagabuch-jának szövegváltozatai
 • 19.00: Hozzászólások, kérdések
 • 19.20: Könyvbemutató
 • 20.30 Vacsora

Május 23. (csütörtök)

elnök: MARÓTH MIKLÓS

 • 8.30: SCHRANKO LÁSZLÓ: A bácsfa-szentantalikegykép véres könnyezését dokumentáló, az Esztergomi Prímási Levéltárban lévő kéziratos jegyzőkönyv
 • 8.50: LAKATOS ADÉL: Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára
 • 9.10: SZILÁGYI CSABA: Adalékok az Óbudai Szent Péter és Pál főplébánia-templom történetéhez (Canonica visitatio, 1756)
 • 9.30: KEREKES IBOLYA: A domonkos nővérek kőszegi háztörténete
 • 9.50: Hozzászólások, kérdések
 • 10.00 kávészünet

elnök: ARMANDO NUZZO

 • 10.20: URBÁN MÁRTA: Szerzetesi historia domus-ok forrásértéke Eger város történetírásában
 • 10.40: GILÁNYI MAGDOLNA: Bőle Kornél OP (1887–1961) kéziratos visszaemlékezései
 • 11.00: VASS CSONGOR: Baranyi Pál SJ (1657–1719) két kézirat tükrében
 • 11.20: MOYS GÁBOR: Varga Mihály váci papnövendék kéziratai
 • 11.40: MARÓTH MIKLÓS: Három muzulmán iğāza a Balkánról
 • 12.00: Hozzászólások, kérdések
 • 12.10 ebédszünet

elnök: VARGA LAJOS

 • 13.10: P.KOCSIS RÉKA: „Jó mondás ez” – Scriptori marginálisok az ómagyar kódexekben
 • 13.30: VARGA MÓNIKA: Adalékok a lejegyzői diskurzusstratégiák feltárásához boszorkányperekben
 • 13.50: DÖMÖTÖR ADRIENNE: Magyar nyelvű feljegyzések papírlapokon és ívfüzetekben a 16. század közepéig
 • 14.10: BÁCSI ENIKŐ: „Mennyivel tartozol te az én uramnak? Az ottan mondá: száz négely olajjal.” – Mértékegységek ómagyar bibliafordításokban
 • 14.30: SCHÖNLÉBER MÓNIKA: Egy kevéssé ismert 10. századi muszlim történetíró: Ibn Aʽtham al-Kūfī és a Kitāb al-futūḥ szöveghagyománya
 • 14.50: CSORBA ZSUZSANNA: „A könyvek bölcsességének feltárása”: egy 15. századi arab orvosi munka kéziratainak feldolgozása

Zárszó / S.E.R. VARGA LAJOS segédpüspök (Váci Egyházmegye) igazgató (Országos Katolikus Gyűjteményi Központ)

Látogatás aFőegyházmegyei Levéltárbanés a Főegyházmegyei Könyvtárban.