A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából 2012. október 11-én a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltárban kiállítás nyílt „Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök a II. Vatikáni Zsinaton” címmel. A megnyitón dr. Perger Gyula püspöki referens köszöntötte a vendégeket, majd ünnepélyes keretek között dr. Konkoly István nyugalmazott megyéspüspök nyitotta meg a kiállítást, aki több évig személyi titkárként tevékenykedett Kovács Sándor megyéspüspök mellett, így a jelenlévők tárgyilagos, ugyanakkor bensőséges bemutatást hallhattak tőle. Érintette az egykori főpásztor munkásságának főbb állomásait, kiemelve a II. Vatikáni Zsinaton való részvételét és annak jelentőségét. Ezután Rétfalvi Balázs levéltáros, a kiállítás rendezője vezette végig a vendégeket a kiállításon.

A kiállításra érkezőt a díszes terem közepén Kovács Sándor püspöki reverendája és köpönyege fogadja, amely mögött a központi tárlóban a püspök zsinati munkáját ismertetik röviden. Látható Kovács Sándor saját, 1962-es kiadású misekönyve, nagy értéket képviselő zsinati naplói és feljegyzései, valamint előterjesztése az Egyházról szóló schemával kapcsolatban. Korabeli fényképek mutatják be, amint ünnepélyes keretek között viszi az evangéliumos könyvet a Szent Péter bazilika Bernini-oltárához, valamint a tanácskozások alatt elfoglalt helyét. A tárló mögött korabeli filmfelvételek futnak. Külön tárló foglalkozik a II. Vatikáni Zsinat dekrétumaival és konstitúcióival, valamint Kovács püspök könyvvásárlásaival, amellyel a zsinati teológiát hozta haza Szombathelyre. A püspök alakját korabeli hangfelvételek hozzák közelebb. A régi hangszalagok digitalizálásával vált lehetővé, hogy hallható Kovács Sándor 1962 szilveszterén elmondott beszéde is. Láthatunk még dokumentumokat a Bombay-i Eucharisztikus Kongresszuson való részvételéről, valamint Winkler József segédpüspöki kinevezéséről és római útjáról is, és számos témába vágó levelet láthatunk a püspök hagyatékából, amelyet a Szentszék hivatalaival, az Állami Egyházügyi Hivatallal, a magyar emigránsokkal és az egyházmegye papjaival és híveivel váltott.

A kiállítás létrejöttében nagy szerepe volt dr. Veres András megyéspüspök úr engedélyének, valamint komoly segítséget jelentett a Magyar Tudományos Akadémia dr. Balogh Margit által vezetett Társadalomkutató Intézetének támogatása, amely lehetővé tette Kovács Sándor püspök terjedelmes irathagyatékának levéltári rendezését, és ezáltal a kiállításhoz szükséges dokumentumok összeválogatását. A kiállítás egyúttal csatlakozik ahhoz a nemzetközi projekthez is, amelyet a Pápai Történettudományi Bizottság és a római Lateráni Egyetemen működő zsinattörténeti kutatóközpont indított a zsinaton részvevő püspökök hagyatékának feltárására, s melyet Magyarországon az MTA által támogatott Lendület-projekt keretében a Katolikus Egyetem Bölcsészkarán működő kutatócsoport koordinál.

Fényképek a megnyitóról a szombathelyi egyházmegye honlapján találhatók.

Rétfalvi Balázs, martinus.hu