Studien von der Gründung des Internationalen Verbandes der kirchlichen Archivaren in Ungarn

szerk. Kormos László, munkatárs Fejes Judit
(Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani III9
Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltáéra, Debrecen, 1994
167 pp., 29 cm, fűzött

A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete a Debreceni Református Kollégium kistanácstermében 1993. június 17-én és 18-án több mint 70 résztvevővel tartott Levéltári Napok keretében alakult meg. A debreceni ülés kiemelkedően ökumenikus vonatkozású esemény volt. A résztvevők azt a szándékukat nyilvánították ki, hogy egyházi levéltári forrásaink megőrzésében, tudományos feldolgozásában és feltárásában a magyar egyházi levéltárosok részt kívánnak venni, és szolgálatukkal a közös tudományos munkát segíteni. A kötet az ekkor rendezett konferencia előadásait tartalmazza.

Tartalom

 • Heel, Caspar van: Die kirchliche Archivsituation in den Niederlanden. – p. 13-16.
 • Heel, Caspar van: Az egyházi levéltárak helyzete Hollandiában. – p. 99-101.
 • Sander, Hartmut: Wie wirkt sich die Erforschung der Gescichte der evangelischen Kirchen in der DDR auf die Kirchenarchive aus?. – p. 17-21.
 • Sander, Hartmut: Milyen hatással van az NDK evangélikus egyházainak történelem-kutatása az egyházi levéltárakra?. – p. 102-106.
 • Szabó Ferenc: Az első világháború előtti rendszeres egyházi nyilvántartások forráslehetőségei. – p. 22-23.
 • Szabó Ferenc: Die Quellenmöglichkeiten der regelmässig geführten kirchlichen Registen vor dem ersten Weltkrieg. – p. 107.
 • Baier, Helmut: Die Internationale Sektion der Kirchenarchive. – p. 27-39.
 • Baier, Helmut: Az Egyházi Levéltárak Nemzetközi Szekciója. – p. 111-116.
 • Erdmann Gyula: A Magyar Levéltáros Egyesület és kapcsolatai az egyházi levéltárosokkal. – p. 40-44.
 • Erdmann Gyula: Die ungarische Archivwesen und seine Verbindungen mit den Kirchenarchiven. – p. 117-118.
 • Varga Lajos: A magyarországi katolikus levéltárak rövid története. – p. 49-50.
 • Varga Lajos: Die Archive der römisch-katholischen Kirche in Ungarn. – p. 121-122.
 • Beke Margit: A Prímási Levéltár Esztergomban. – p. 51.
 • Beke Margit: Das Primasarchiv in Esztergom [!Gran]. – p. 123.
 • Kiss Péter: Az Egri Főegyházmegyei Levéltár jelenlegi helyzete. – p. 52.
 • Kiss Péter: Die gegenwärtige Lage des Archivs der Hauptdiözese [!Erzdiözese] von Eger [!Erlau]. – p. 124.
 • Horváth Erzsébet: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára bemutatása. – p. 53-54.
 • Horváth Erzsébet: Die kurze Vorstellung des Synodenarchivs der Ungarischen Reformierten Kirche. – p. 125-127.
 • Kormos László: A Tiszántúli Református Egyházmegyei és Kollégiumi Levéltár bemutatása. – p. 55-56.
 • Kormos László: Kurze Geschichte des Archivs der Reformierten Kirchendistrikts jenseit der Theiss und Kollegiums. – p. 128.
 • Nagy Edit: A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára. – p. 57-59.
 • Nagy Edit: Das Ráday Archiv.. – p. 129-131.
 • Kövy Zsolt: A Dunamelléki Református Egyházkerületi Levéltár rövid története. – p. 60-62.
 • Kövy Zsolt: Kurze Geschichte der Reformierten Distriktarchivs Transdanubiens [!des Donau-Gegends]. – p. 132.
 • Vető Béla: Az Evangélikus Országos Levéltár. – p. 63-64.
 • Vető Béla: Das Evangelische Landesarchiv. – p. 133-134.
 • Kiss Emil: Főbb kutatási irányok a Baptista Levéltárban. – p. 65-66.
 • Kiss Emil: Die wichtigeren [!wichtigsten] Forschungsrichtungen im Archiv der Bapstisten. – p. 137.
 • Szebeni Olivér: A Magyarországi Baptista Egyház történeti és levéltári kapcsolatai. – p. 67-68.
 • Szebeni Olivér: Die historische und archivarische Beziehungen der Baptistenkirche in Ungarn. – p. 137.
 • Müller Vilmosné: Referátum a mezőtúri eklézsia könyvtáráról és levéltáráról. – p. 69-72.
 • Müller Vilmosné: Die Bibliothek und Archiv der Kirchengemeinde von Mezőtúr. – p. 138.
 • Szalay Pál: A Nagykunsági Egyházmegyei Fióklevéltár. – p. 73.
 • Sipos Gábor: Az Erdély Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár). – p. 74-76.
 • Sipos Gábor: Das Zentralarchiv in Kolozsvár (Klausenburg/Cluj) der Reformierten Landeskirchen Transylvanien. – p. 140.
 • Gellért Gyula: Beszámoló a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Levéltáráról. – p. 77-78.
 • Gellért Gyula: Bericht über das Archiv des Reformierten Kirchendistrikts Királyhágómellék. – p. 142.
 • Dóka Klára: Az OTKA támogatásával végzett munkák az egyházi levéltárakban (a Módszertani Osztály tevékenységéről). – p. 81-85.
 • Dóka Klára: Mit OTKA Unterstützung vollendeten Arbeiten in der kirchlichen Archiven (von der Tätigung der Methodikabteilung). – p. 145-146.
 • Gyüre Péter: Modern információtechnológiai eszközök az archiválásban (Archiváló rendszerek metodikai eltérései és jellemzői). – p. 86-88.
 • Gyüre Péter: Die modernen Informationtechnologische Geräte in der Archivation (Die methodische Abweichungen und Parameter der Archivationsysteme). – p. 147-148
 • Balázs László: Adalék a magyar református egyházban folyó egyháztörténészképzés kérdéseihez. – p. 89.
 • Balázs László: Korreferatum zu den Fragen der Kirchenhistorikerausbildung in der Ungarischen Reformierten Kirche. – p. 149-150.
 • Galcsik Zsolt: Javaslat az antikváriumokban előforduló egyházi levéltári forrásokat figyelő szolgálatról. – p. 90-92.
 • Galcsik Zsolt: Vorschlag von einen Dienst der in Antiquariaten vorkommende kirchliche Archivquellen beobacht. – p. 151.
 • Hegedűs László: Hozzászólás a levéltári munka és kutatás érintő néhány kérdéshez. – p. 93.
 • Hegedűs László: Einige Fragen der Forschung in der Archive. – p. 152.
 • Ölveti Gábor: Történelmi értékek a Hajdú-Bihar megyei Levéltárban. – p. 94-96.
 • Függelék. A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete szabályzatának tervezete. – p. 154-159.
 • Anhang. Entwurf der Satzung des Vereins der Ungarischen Kirchenarchivare. – p. 160-166.