Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Dr. Hegedűs András – igazgató (1994)

Szőnyi Tamás – levéltáros (2001)

Gálffy Zsuzsanna – levéltáros (2001)

Istvánffy Miklós – levéltári kezelő (2006)

Lach Konrád – levéltári kezelő (2006)

Dr. Hegedűs András

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1989: Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom, érettségi. 1993: ELTE BTK levéltáros, történelem szakos középiskolai tanár. 1998: ELTE BTK XIX-XX. sz-i magyar történeti doktori iskola hallgatója, 2001: PhD doktori fokozat.

Levéltári munkakörök: 1993-1994: Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Tatabányai Fióklevéltára, 1994: Prímási Levéltár, igazgató.

Egyéb megbízatások: Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyháztörténeti bizottságának tagja.

Egyesületi tagság: MELTE tag

Kutatási terület, érdeklődés: dualizmuskori egyháztörténet.

Publikációk:

A Szentszék kapcsolata Magyarországgal a mohácsi csatavesztéstől, in „Én apostoli vagyok, ő azonban apostol” (A Szentszék és Magyarország ezeréves kapcsolatáról rendezett kiállítás katalógusa.) Esztergom, 1996. 25-43. Közel 30 katalóguscikk írója uitt.

Egyháztörténeti kiállítás és konferencia Esztergomban, in Levéltári Szemle 1996/3. 75-77.

A nagykanizsai cs. és kir. 48. gyalogezred története, különös tekintettel annak I. világháborús tevékenységére, in Zalai Múzeum 7. Zalaegerszeg, 1997. 161-167.

Gróf Tisza István miniszterelnök levelei Csernoch János hercegprímás magánlevéltárában, in FONS 1998/3.

Vásári (IV.) Miklós, in Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, Tomus Quartus, Esztergom-Budapest, 1999. 25-28.

Az eperjesi görög katolikus püspöki szék 1913. évi betöltése, in Fiatal egyháztörténészek írásai. Miskolc, 1999. 172 -194.

A tornagallér használata I. Károly király pecsétjein. in Megpecsételt történelem. Esztergom, 2000. 6-11. 46 db katalóguscikk írója uitt

A magyar kormány egyházpolitikája Wlassics Gyula kultuszminiszterségének idején, in Wlassics Gyula és kora 1852-1937, szerk. Kapiller Imre (Zalaegerszegi füzetek 8.) Zalaegerszeg, 2002.115-122.

A kard szerezte, de a ,kereszt tartotta meg? Gondolatok egy új egyháztörténész nemzedék szemléletéhez, in KÚT. (Az ELTE Történelemtudományi Doktori iskolájának kiadványa.) 2. (2003) 3-4. szám, 142-147.

V. Miklós, in Esztergomi érsekek. (Szerk.: Beke Margit.) Bp., 2003., 175-179.

A tudományos kutatás igényei a Prímási Levéltárban, in A Magyar Levéltárosok Egyesülete két konferenciája. (Szerk.: Böőr László) Bp – Kaposvár, 2003., 41-43.

Publikálatlan címereslevelek a Prímási Levéltárban, Magyar Levéltárosok Egyesülete Vándorgyűlésének előadásai. Szerk. Bilkei Irén. 2004. október, Piliscsaba

A Prímási Levéltárban őrzött Bazilika Építési Hivatal levéltári anyaga, in Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis III. Emlékkönyv az esztergomi bazilika felszentelésének 150. évfordulója alkalmából, szerk. Beke Margit. Budapest, 2006.

A magyar Sion című folyóirat története, in Magyar Sion. Új folyam I. 43.(2007/1) 22-30.

Beszámoló Prímási Levéltár és az Esztergomi Főkáptalani Levéltár költöztetéséről, in Levéltári Szemle 57.(2007/3) 95-98.

Isten segedelmével a török császárt a fent mondott várból kivetettük” Hunyadi János levele Szécsi Dénes esztergomi érsekhez a nándorfehérvári győzelemről. in Magyar Sion. Új folyam II. 44. (2008/1) 110-120.

Az esztergomi érsekek egykori rezidenciái. in Az esztergomi prímási palota története. Strigonium Antiquum VII., Esztergom, 2008.

Az Érseki Simor Könyvtárban őrzött Pázmány Péter művek és a vele kapcsolatos irodalom, in Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis IV. (Szerk.: Beke Margit) Bp., 2008., 49 – 52.

Szerkesztőként, társszerkesztőként jegyzett kötetek:

Sub patrocinio Adalberti sancti, Kiállításkatalógus. Szerk. ~ ~ Bp., 1997.

Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, Tomus Quartus Szerk. ~ ~ Esztergom-Budapest, 1999.

Megpecsételt történelem. Középkori pecsétek Esztergomból, Szerk. ~ ~ Esztergom, 2000.

Ezer év Szent Adalbert oltalma alatt, Szerk. Bárdos István - ~ ~, Strigonium Antiquum IV. Esztergom, 2000.

Esztergomi Főegyházmegye I-IV. (Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 9.) Szerk.: ~ ~, Tóth Krisztina. Esztergom, 2000.

Útmutató az esztergomi Prímási Levéltárhoz III. Archivum Saeculare. I. Acta Radicalia et Protocollaria, Szerk.: Gálffy Zsuzsanna, ~ ~, Tóth Krisztina. Esztergom, 2001.

Mater et Magistra, Strigonium Antiquum V, szerk. Csombor Erzsébet -~ ~, Esztergom, 2003.

Mariazell és Magyarország – 650 év vallási kapcsolatai, Strigonium Antiquum VI., szerk. Walter Brunner, Helmut Eberhart, Fazekas István, Gálffy Zsuzsanna, Elke Hammer-Lujza, ~ , Esztergom-Graz, 2003.

Sapientia aedificavit sibi domum. Papképzés Esztergom városában. Főszerk.: Harmai Gábor - ~ ~, Esztergom, 2006.

Az esztergomi prímási palota története. Strigonium Antiquum VII, szerk. ~ ~, Esztergom, 2008.

Kiállításrendezés:

- Sub patrocinio Adalberti sancti. Budapest, 1997. augusztus - szeptember

- Megpecsételt történelem. Középkori pecsétek Esztergomból. Esztergom, 2000. szeptember - november

- Renaissance Esztergom. Esztergom, 2008. szeptember -november

Szőnyi Tamás

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1988: Steinmetz Miklós Gimnázium, Budapest, érettségi. 2000: PPKE BTK történelem, olasz szakos középiskolai tanár. Ösztöndíjak: MÖB, Róma: 1999, 2002

Levéltári munkakörök: 2000: Hunyadi Mátyás Gimnázium, Budapest, történelem-olasz szakos tanár, 2001: Prímási Levéltár, levéltáros.

Publikációk:

Iványi Béla domonkos rendtörténeti kutatásai. in Tanítvány VII/2. (2001) 96-105.

Diplomi ungheresi nell'Archivio Generale dell'Ordine dei Predicatori a Roma, in Verbum IV. (2002) 141-146.

A magyar domonkos rendtartomány egykori levéltárának középkori oklevelei, in A domonkos rend Magyarországon. szerk: Illés Pál Attila és Zágorhidi Czigány Balázs, Piliscsaba-Budapest-Vasvár, 2007. 61-67.

Gálffy Zsuzsanna

Tanulmányok: Pázmány Péter Katolikus Egyetem német-történelem diploma

Levéltári munkakör: 2001: levéltáros

Jelenleg: gyesen

Istvánffy Miklós

Tanulmányok, ösztöndíjak:1988-1992: Dorogi Gimnázium, 1996-2000: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, kommunikáció szak, filmtörténet szakirány, 1998-2003: PPKE művészettörténet szak. Ösztöndíj: Osztrák Magyar Akció Alapítvány: Bécs, 2003.

Levéltári munkakörök: 2006: Prímási Levéltár, levéltári kezelő

Egyéb megbízatások: 2005: Keresztény Múzeum, Esztergom 2003-2006 Esztergom és Vidéke, újságíró, 2006-ban szerkesztő is. 2002-2004: Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium, Piliscsaba, tanár

Egyesületi tagságok: Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége tag, Esztergomi Művészek Céhe, 2007-től titkár

Érdeklődési terület: Esztergom 19. századi építészete, 20. századi és kortárs képzőművészet Esztergomban, kortárs magyar filmművészet

Önálló publikációk:

Az épület története, Keresztény Múzeum, Christian Museum, Christliches Museum, CD-ROM, Keresztény Múzeum, Esztergom, 2004.

Fotóművészet (és fotóművészek) Esztergomban. Vázlatos történeti áttekintés”, Átkelő 2005/2 és Atelier 2006. május (klsz.) (itt jegyzetapparátus nélkül)

Hild? Feigler? Prokopp? Az Esztergomi Takarékpénztár tervezőjének kérdése – in Hild József építészete. Tanulmányok az építész halálának 140. évfordulóján rendezett konferencia anyagából, szerk. Marótzy Katalin, Terc, Bp., 2008.

A főszékesegyház mellé építendő rezidencia tervei – Az új rezidencia története az érseki városban – Az épület leírása, bemutatása, in Az esztergomi prímási palota története, szerk. Hegedűs András, Magtár Művészeti Alapítvány, Bp., (2008.), (Strigonium Antiquum VII)

Egyéb publikáció:

Bazilika 1856-2006. Kiállítás az esztergomi főszékesegyház felszentelésének 150. évfordulója alkalmából (katalógus), szerk. Kontsek Ildikó, Esztergom, 2006. (közreműködő)

Kiállítás rendezése:

A Prímási Palota 125 éves épülete, Előzmények, tervek, termek, Keresztény Múzeum, Régi Képtár, 2008. március 14 – 2008. május 12.

Lach Konrád

2006: levéltári kezelő, korábban az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár munkatársa.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor