Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Dr. Löffler Erzsébet – igazgató (1992)

Kiss Péter – levéltáros (1992)

Dr. Löffler Erzsébet

Tanulmányok: 1969: érettségi vizsga, Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola, Eger; 1974: Történelem-orosz szakos középiskolai tanári diploma, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen; 1981: Bölcsészdoktori cím, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen; 1987: középfokú német nyelvvizsga.

Munkahelyek: 1974: segédmuzeológus, Dobó István Vármúzeum, Eger; 1980: történész muzeológus, Dobó István Vármúzeum Eger; 1985: közművelődési osztályvezető, Dobó István Vármúzeum Eger; 1989: megyei múzeumigazgató helyettes, Heves Megyei Múzeumi Szervezet, Eger; 1992: igazgató, Érseki Gyűjteményi Központ, Eger; 2005: igazgató, Érseki Gyűjteményi Központ és Főegyházmegyei Könyvtár, Eger.

Egyéb: 1990 és 2006 között Eger megyei jogú város önkormányzati képviselője; 1992 és 2002 között a kulturális, 2002-2006 között az idegenforgalmi bizottság elnöke.

Tanulmányok:

Az egri bodnárcéh története, in Archivum, 1975.

 

Eger város jogi helyzete a török kiűzésétől 1854-ig, in Agria: Az egri múzeum évkönyve, 1980-81.

100 éves az egri szakmunkásképzés, in Diárium: A Dobó István Vármúzeum Közművelődési Füzetei 3.

Gyöngyösi céhek a XVIII. században, in Tanulmányok Gyöngyösről. Gyöngyös, 1984.

Adatok az egri filoxéravész történetéhez, in Agria: XXII. Annales Musei Agriensis, Eger, 1984.

Breznay Imre történetírói munkássága, in Agria XXI. Annales Musei Agriensis, Eger, 1985.

Az egri kádárcéh, in Mezővárosi kultúra Heves megyében. Néprajzi tájkonferenciák Heves megyében. 3. Budapest-Eger, 1985.

Iparosok az egri közigazgatásban a XVIII. században, in VI. Kézművesipartörténeti Szimpózium, Veszprém, 1988. nov. 15-16. Veszprém, 1989.

A Dobó István Gimnázium története, in Centenáriumi Évkönyv, Eger, 1990.

A Telekessy patikamúzeum, in Agria XXV-XXVI. Annales Musei Agriensis Eger, 1991.

Két és fél évszázad az egri püspökök és érsekek történetéből (1699-1943): Kiállításvezető, in Eger, 1993.

Jezsuita patikák Magyarországon, elhangzott 1994. június 2-án a Barokk konferencián Egerben

Szócikkek a Magyar Katolikus Lexikon 2. kötetébe, és az Enciklopédia Britannica számára

A Szőlő, a bor és a helyi művészetek, in Egri borok könyve, Szerk: Csizmadia László. Eger, 1998.

Eger története, in Eger a XXI. század küszöbén, Szerk: Guszmanné Nagy Ágnes, Eger, 2001.

Egri Borok Könyve, Eger, 1987.

Az Egyház és az egri vár kultusza, Agria, XXXVIII. Eger, 2002.

Egyházi gyűjtemények és múzeumok Heves megyében, Agria, XXXVIII. Eger, 2002.

Az Egri Egyházmegye rövid története, in Az Egri Egyházmegye sematizmusa, Eger, 2004.

Iparosok Eger Közigazgatásában a 18. században, Agria. XLII. Eger, 2006.

Velencei pátriárkából egri érsek, in AGRIA XLIII. Eger, 2007.

Szerkesztések:

Kisváros a felhők fölött: Kapor Elemér történelmi esszégyűjteménye. Eger, 1988.

Agria XXVII-XXVIII. Annales Musei AgriensisEger, 1991-92.

Egyház és barokk kor, in Barokk konferenciák I. Eger, 1992-93.

Breznay Imre: Eger a XIX. században, in Helytörténeti tanulmánykötet. Eger, 1995.

Az egri egyházmegye 1000 éves múltja, multimédiás CD-ROM, Eszterházy Károly Főiskola Multimédia Kutatólaboratóriuma, Eger, 2000.

Emlékkönyv Dr. Seregély István egri érsek aranymiséje alkalmából, Eger, 2005.

Állandó kiállítások:

Noszvaj, Gazdaház, Noszvaj, 1977.

Heves története, Heves, 1977.

Gyöngyös története, Mátra Múzeum, Gyöngyös, 1984.

Telekessy Patikamúzeum, Eger, 1987.

Két és fél évszázad az egri püspökök és érsekek történetéből, Érseki Gyűjteményi Központ, Eger, 1993.

Somos Lajos Pedagógiai Múzeum, Eger, 1996. Nyitás: jún. 29-én.

Kiss Péter

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1975: Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola, Eger,

érettségi. Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola SZOT Központi Iskolájára kihelyezett levelező tagozatán könyvtár-pedagógia szakon végzett. 1982: okleveles könyvtáros és ált. iskolai tanár.

Levéltári munkakörök: 1992-től: Egri Főegyházmegyei Levéltár, levéltáros.

Egyéb megbízatások: Heves Megyei Könyvtárban 1975: raktáros, 1978: könyvtáros. 1987-1992: az egri Vörös Csillag (1989-től Uránia) Filmszínház üzemvezetője.

Egyesületi tagság: MELTE, Egri Városszépítő Egyesület, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri Csoportja tagja.

Kutatási terület, érdeklődés: Eger művelődéstörténete, annak jelentősebb személyiségei.

Publikációk:

Önálló kötetek:

Őket idézik az egri utcanevek. Eger, 1988.

Arcvonások Eger művelődéstörténetéből 1944-ig, Eger, 1993.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egri vonatkozású résztvevői, Eger, 1998.

Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig, Eger, 2007.

Tanulmányok, dolgozatok:

A Pyrker-képtár sorsa Egerben a 19-20. században és Pesten 1848-ig, in Művészettörténeti Értesítő 1987. 1-4. sz (olvasmány az Eötvös Loránd Tudományegyetemen);

Gyűjtemények és múzeumok Egerben 1951-ig I, in Agria (a Dobó István Vármúzeum Évkönyve) XXII. Eger, 1986.;

Az Egri Érseki Líceum Múzeumának történetéből, in Hevesi Honismeret 4. sz. Eger, 1986.;

Gyűjtemények és múzeumok Egerben 1951-ig II, in Agria (a Dobó István Vármúzeum Évkönyve) XXIII. Eger, 1987.;

Gyűjtemények és múzeumok Egerben 1951-ig III, in Agria (a Dobó István Vármúzeum Évkönyve) XXIV. Eger, 1988.;

Gyűjtemények és múzeumok Egerben 1951-ig IV, in Agria (a Dobó István Vármúzeum Évkönyve) XXV-XXVI. Eger, 1989-1990.;

A magyarországi műemlékvédelem történetéhez, in Egyházi Építészet 1994. 1.sz.;

24 db. „egri” kezdetű szócikk a Magyar katolikus lexikon II. kötetébe (Bp., 1996.);

Az egri Főegyházmegye története, in Heves megye kézikönyve. Bp.- Hatvan 1997.;

Soós Imre (1910-1997), in Soproni Szemle 1997. 4.sz.;

Soós Imre (1910-1997), in Levéltári Szemle 1997. 3. sz.;

1848/49-es elítélt papok, in Vigília 1998. 3. sz.; Adatok a Domus Emeritorum Parochorum történetéhez in Eszterházy Károly emlékkönyv Eger, 1999.;

Az egri egyházi (líceumi) nyomdaüzem első félévszázadának története, in Agria ( a Dobó István Vármúzeum Évkönyve) XXXV. Eger, 1999.;

Az egri főegyházmegye történetének főbb eseményei, in Az egri főegyházmegye jubileumi sematizmusa. Eger, 2000.;

Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár és az egyetemi gondolat XVIII. sz-i története, in Agria (a Dobó István Vármúzeum Évkönyve) XXXVII. Eger, 2001.;

A magyarországi első nyilvános és állandó képzőművészeti kiállítás és a Pyrker-képtár Egerben, in Agria (a Dobó István Vármúzeum évkönyve) XXXVIII. Eger, 2002.

Szócikk Aszalay Józsefről, Barcsay Amant Zoltánról, Bartakovics Béláról, Bartalos Gyuláról, Kürti Menyhértről, Pánthy Endréről, Pyrker János Lászlóról, Samassa Józsefről, Szmrecsányi Miklósról, in Magyar múzeumi arcképcsarnok Bp., 2002. Szerk. Bodó Sándor és Viga Gyula;

Az egri püspökök és érsekek művelődéstörténeti munkásságából, in Az egri főegyházmegye ünnepi sematizmusa. Eger, 2004.;

Az Egri Főegyházmegye történetének jelentősebb eseményei, in Az egri főegyházmegye ünnepi sematizmusa. Eger, 2004.;

Az egri egyházmegye területi változásainak áttekintése (1733-1993), in Emlékkönyv dr. Seregély István aranymiséje alkalmából. Eger, 2005.;

Eger város „magyar Athén” elnevezésének története 1944-ig = Az egri múzeum évkönyve

Ipolyi Arnold és az Egri Főegyházmegye, in Agria (a Dobó István Vármúzeum évkönyve) XLII. Eger, 2006.;

Kandra Kabos az egri egyházmegyében, in Agria ( a Dobó István Vármúzeum évkönyve) XLIII. Eger, 2007.;

Mátyás király egri püspökei és Ipolyi Arnold a corvinák nyomában, in Mátyás király és a középkori Eger fénykora. Eger, 2008.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor