Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Damásdi Zoltán – levéltáros (2007)

Damásdi Zoltán

Tanulmányok, ösztöndíjak: 2001: Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár; 2007: PTE-BTK, történelem-latin szak, lengyel specializáció

Levéltári munkakörök: 2007: Pécsi Püspöki és Káptalani Levéltár, levéltáros

Egyesületi tagság: 2008: MELTE-tagság

Kutatási terület, érdeklődés: Dualizmus-kori magyar egyháztörténet, a Pécsi Egyházmegye 19-20. századi története

Publikációk:

Hetyey Sámuel pécsi püspök (1897-1903), Pécs, 2007. (diplomamunka);

A pécsi egyházmegye papi nyugdíjintézetének vázlatos története (1738-1936) (kézirat);

Közreműködés: A Pécsi Egyházmegye Ezer Éve, Pécs, 2008.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor