Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Dr. Kovács Imre Endre – levéltárvezető (1993)

Dr. Kovács Imre Endre

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1944: érettségi. 1949: Hittudományi Főiskolai oklevél. 1970: Teológiai doktorátus. 1995: ELTE, BTK, Tört. Segédtudományai Tanszék, levéltáros alapképzés

Levéltári munkakörök: 1993: Csornai Premontrei Prépostság Levéltára, levéltárvezető.

Egyéb megbízatások: 1944: a Csornai Premontrei Kanonokrendbe lépett. 1949: pappá szentelték. 1950-1993: a váci egyházmegyében káplán-hitoktató, majd tíz évig templomigazgató. 1993: visszatért Csornára, a rendi közösségbe, ahol november 13-án alperjeli, könyvtárosi és noviciusmesteri beosztást kapott. (Ez utóbbiról 1998-ban lemondott.) 1996-tól: a győri egyházmegyei Farád község plébánosa.

Egyesületi tagság: 1988: Commissio Historica Ordinis Praemonstratensis tagja, az Analecta Praemonstratensia rendi folyóirat munkatársa. 1995: MELTE tagság. 1997: a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) tb. tagja.

Publikációk:

A türjei Premontrei Prépostság története, Zalaegerszeg, 1991.

Premontreiek, Mikes Kiadó, Budapest, 2002. 96 o. és 64 o. képmelléklet. (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében 7.) (Legeza Lászlóval).

1990-1998 között 3 német, 10 magyar nyelven megjelent tanulmány a premontrei rend történetéről, 6 nekrológ, 1 recenzió.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor