Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Dr. Koltai András – levéltáros (1994)

Dr. Koltai András

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1983-1988: Budapesti Piarista Gimnázium, 1988-1995: ELTE BTK, levéltár, történelem, tört. muzeológia szak, 1994: történelem diploma, 1995: levéltárosi diploma, 1994-1998: ELTE BTK, történelem doktori iskola, 1994: Peregrinatio és aktion Österreich ösztöndíj (Bécs), 1998/1999: Soros doktoranduszi ösztöndíj, 2000: Klebelsberg ösztöndíj (Bécs), 2000: a történettudomány doktora (PhD), 2003-tól Bolyai-ösztöndíjas.

Levéltári munkakörök: 1994: MPRL, levéltáros.

Egyesületi tagság: Magyar Cserkészszövetség, csapatparancsnok

Kutatási terület, érdeklődés: XVII. századi társadalom- és művelődéstörténet, XVII-XVIII. századi piarista rendtörténet.

Publikációk:

Önálló kötetek:

A Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárának kéziratkatalógusa, I, Bp., 2000 (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai, 13).

Magyar udvari rendtartás, Utasítások és rendeletek 1617-1708, Bp., 2001 (Millenniumi magyar történelem, Források).

Adam Batthyány und seine Bibliothek, Eisenstadt, 2002 (Burgenländische Forschungen, Sb. 24). Batthyány Ádám és könyvtára, Bp.–Szeged, 2002 (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai, 4).

Társszerzős kötetek:

Történeti földrajzi kislexikon középiskolások számára, szerk. Zsidi Vilmos, a szócikkeket írta még Horváth Terézia, Jávorszky Iván, ~ ~, Bp., 1995.

Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997, Léh István adatgyűjtését s. a. rend. ~ ~, Bp., 1998 (METEM-könyvek, 21).

Bibliotheca Hungarica, A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében [CD-ROM], főszerk. Tószegi Zsuzsanna, írták, Bánhegyi B. Miksa, Farkas Gábor, ~ ~, et. al., Bp., 1999.

Tanulmányok:

Pálos gimnázium Székesfesfehérváron 1776-1786, in Pálos rendtörténeti tanulmányok, szerk. Sarbak Gábor, Csorna, 1994, 15-27 (Varia Paulina, I).

A győri egyházmegye 1579. évi szombathelyi zsinata, in MEV 7(1995), 3-4, 41-60. [1996]

Lobkowitz Poppel Éva végrendelete 1640-ből, in Irodalomismeret 7(1996), 1-2. sz., 56-64.

Privigyétől Rómáig, Mösch Lukács és Rátay Egyed kéziratos útleírásai, in MKsz 112(1996), 494-508.

Batthyány Ádám imádságoskönyve, in MKsz 113(1997), 187-200.

A magyar piaristák proszopográfiájának forrásairól, in Iskola és társadalom szerk. Sasfi Csaba, Zalaegerszeg, 1997 (Zalai Gyűjtemény, 41).

Mösch Lukács és a magyar piaristák első levéltárai, in LSz 47(1997), 2. sz., 17-30.

Informatio viae Romanae P. Lucae Mösch ad Capitulum Generale 1698, in Archivum Scholarum Piarum 43-44(1998), 27-58.

Descrizione in lingua italiana sulla fondazione della casa di Podolin dell'Ordine delle Scuole Pie (1644) [Domokos Györggyel közösen.], in Nuova Corvina 5(1999), 25-33.

La fondazione della Casa di Podolin in un manoscritto di lingua italiana (1644), in Archivum Scholarum Piarum 47(2000), 47-62. [Domokos Györggyel közösen.]

A Batthyány család körmendi központi levéltárának kutatástörténete, in LK 71(2000), 207-231.

Komédia és diskurzus, Batthyány Ádám följegyzései a császári udvarról (1635-1641), in LK 72(2001), 77-95.

Nitra ako centrum piaristickej provincie v Uhorsku v prvej polovici 18. storočia, in 300 rokov piaristov v Nitre (1701–2001), ed. Pavol Kollár, Nitra, 2001, 40-45.

Hegyi tanár úr motorja és a tatai piarista rendház 1950. évi felszámolása, in ArchivNet 2(2002), 3. sz.

Egy magyar főrend pályafutása a császári udvarban: Batthyány Ádám (Bécs 1630–1659), in Korall 9(2002. szeptember), 55-78.

Szerzetesi iratok – rendi levéltárak, in Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése, szerk. Bana József, Breinich Gábor, Káli Csaba, Bp., 2002, 157-165.

Batthyány Ignác piarista hivatása, in Útjaidon: Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára, szerk. Bazsányi Ferenc et. al., Bp., 2002, 168–189.

Adam Batthyány in Wien: Die Hofkarriere eines ungarischen Hochadeligen in der Mitte des 17. Jahrhunderts, in Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), ed. Václav Bůžek–Pavel Král, České Budějovice, 2003 (Opera historica, 10), 275-304.

Egy főúri lakodalom előkészületei (Esterházy László és Batthyány Eleonóra menyegzője Rohoncon 1650-ben), in Lymbus 2003, 117-135.

Magyar főrendek külföldi feleségei a 16–17. században, in A nő és a jog – A nők társadalmi helyzete az elmúlt századokban, szerk. Lengyel Tünde, Pozsony, 2004, s. a.