Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Nyirán János – mb. levéltárvezető (2008)

Majchrics Tiborné – segédlevéltáros (2008)

Dr. Janka György – tudományos munkatárs (1993)

Nyirán János

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1991-1995: Piarista Gimnázium, Kecskemét; 1995-1999: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola; 1999-2002: Pontificia Universitŕ Gregoriana, Róma; 2002-2005: Pontificio Istituto Orientale, Scienze Ecclesiastiche Orientali, Róma.

Levéltári munkakörök: 2008-tól: Görög Katolikus Püspöki Levéltár – mb. levéltárvezető

Egyéb megbízatások: 2008-tól: Püspöki titkár

Kutatási terület, érdeklődés: Bizánci liturgiatudomány.

Publikációk:

„Az Apostolos könyv a görög bizánci hagyományban”, in Ivancsó István (szerk), Liturgikus örökségünk VII. Az első nyomtatott Apostolos könyvünk kiadásának 125. évfordulója alkalmából 2007. május 3-án rendezett nemzetközi szimpozion anyaga, 2007, 7-30.

„Robert F. Taft liturgikus »törvényei«”, in Seszták István (szerk.), Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. századból: Szisztematikus Teológiai Munkák, 2007, 77-90.

„Augusztus 6 ünnepe a Vaticanus graecus 1877-ben”, in Ivancsó István (szerk.), Velünk az Isten! II. Emlékkönyv Keresztes Szilárd püspök aranymiséjére a kispapoktól, 2005, 509-528.

„Az Aranyszájú anafora autenticitásának vizsgálata. Az autenticitás kérdése a pre-sanctus ún. apofatikus hitvallásában”, in Athanasiana 26 (2007) 155-169.

„Comparazione di alcuni libri della Divina Liturgia”, in Véghseő Tamás (szerk.), Symbolae. Vie della ricerca del patrimonio greco-cattolico. Simposio internazionale in occasione del primo centenario della morte di Nikolaus Nilles SJ, (nyomtatás alatt).

„Sabato Santo”, in Folia Athanasiana 7 (2005) 79-109, és Folia Athanasiana 8 (2006) 63-86.

„Az Istenszülő siratóéneke”, in Athanasiana 24 (2007) 69-80.

„Az isteni kegyelem”, in Görög Katolikus Szemle Kalendáriuma 2007, 2006, 71-78.

„Enrica Follieri, a paleográfus és bizantinológus”, in Seszták István (szerk.), Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. századból II.: Szisztematikus Teológiai Munkák II, (megjelenés alatt).

„A koncelebráció és az együttes konszekráció fogalmainak vizsgálata Jean-Michel Hanssens-től Robert Francis Taft-ig”, in Athanasiana 25 (2007) 103-120.

Majchrics Tiborné (sz. Ujteleki Zsuzsanna)

Tanulmányok, ösztöndíjak: 2002: Nyíregyházi Főiskola, könyvtáros diploma

Levéltári munkakörök: 2008-tól: Görög Katolikus Püspöki Levéltár – segédlevéltáros

Egyéb megbízatások: 2004–2008: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára – könyvtáros

Egyesületi tagság: 2008-tól: MELTE-tag

Kutatási terület, érdeklődés: Görög katolikus egyháztörténet.

Publikáció:

A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára, in Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtártörténetéből 2. Felsőoktatási-, iskolai- és szakkönyvtárak [főszerk.: FUTAKY László]. Nyíregyháza: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2005. p. 89–117.

Dr. Janka György

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1979-1983: Pannonhalmi Bencés Gimnázium. 1985-1986: Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. 1986-1990: Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia. 1990-1991: Universität Wien. 1994-1999: ELTE BTK. 1991: teológiai doktor, 1997: PhD, 1999: okleveles levéltáros. 1990-1991: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung ösztöndíj Bécsben.

Levéltári munkakörök: 1993: tudományos munkatárs

Egyéb megbízatások: 1991: görög katolikus lelkész, 1991-1994: máriapócsi segédlelkész, 1994-2000: kálmánházi paróchus, 2000-től: Nyíregyháza-Borbányai paróchus. 1992-től az egyháztörténelem teológiai tanára.

Egyesületi tagság: 1994: MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tagja. 1995: MELTE tag, 1996: MELTE intézőbizottsági tag. 1997: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) tag. 1999: MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Vallástudományi Szekció tagja. 2006: MELTE elnöke

Kutatási terület, érdeklődés: újkori katolikus egyháztörténelem, görög katolikus egyháztörténet. Publikációk:

Két emlékirat a délszláv görög katolikusokról 1776-ból, in Posztbizánci Közlemények 1994.

A katolikus barokk szellemiség a magyarországi görög katolikusoknál, in Athanasiana 1. 1995.

Görög katolikusok a váradi rítushelynökségben Kovács Melét püspöksége idején (1748-1775), in Posztbizánci Közlemények II. 1995.

A bécsi udvar lépései a nagyváradi és a körösi görög katolikus egyházmegyék felállításában (1775-1777), in Athanasiana 2. 1996.

Az első pócsi kegykép története és irodalma, in Athanasiana 3. 1996.

A máriapócsi könnyezés jegyzőkönyve a Hevenesi Gyűjteményben, in Máriapócs 1696-Nyíregyháza 1996. 1996.

A munkácsi egyházmegye felállítása, in Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1996/4.

A Hajdúdorogi Egyházmegye múltja és jelenlegi helyzete, in Görögkatolikus Szemle Kalendáriuma 1997. Nyíregyháza, 1996.

A „teréziánus jozefinizmus” Mária Terézia és a bécsi udvar egyházpolitikájának kialakulása és változásai, in Athanasiana 5. 1997.

A Magyar Görög Katolikus Egyház levéltári anyagai, in MELTE konferencia 1997.

A Katolikus Egyház szervezete és igazgatása Magyarországon, in Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Füzetek I. 1998.

A Szentszék és a bécsi udvar szempontjai a nagyváradi és körösi görög katolikus egyházmegyék felállításában, in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 10. 1998/1-2.

A magyar liturgia ügye és a makói görög katolikusok, in Egyház és politika a XIX. századi Magyarországon, szerk. Hegedűs A. – Bárdos I. Esztergom, 1999. 155-165.

Hungary's Greek Catholics, in Catholic Near East Vol. 26. N.5. (2000) 26-29.

Adalékok XVIII. századi papképzésünk történetéhez. in Athanasiana 11. (2000) 169-176.

A Szent Atanáz Hittudományi Főiskola története, in Örökség és küldetés konferenciakötet, Nyíregyháza, 2001, 227-236.

Magyarság és kereszténység, in Tokaj és Hegyalja XXIII, szerk. Bencsik J. Tokaj, 2001. 5-9.

Interjú a 80 éves Pirigyi István tanár úrral. in Athanasiana 14. (2002) 9-23.

Egyházi élet a munkácsi egyházmegyében Pankovics István püspöksége idején a gebei protokollumok tükrében, in Ecclesiam aedificans. A 70 éves Keresztes Szilárd püspök köszöntése. Nyíregyháza, 2002, 203-223.

A hajdúdorogi külhelynökség története, in Liturgikus örökségünk I, szerk. Ivancsó I. Nyíregyháza, 2002, 7-16.

Habsburg egyházpolitika a hódoltság után hazánkban, in Athanasiana 17. (2003) 95-108.

Griechische Katholiken im Wardeiner Ritusvikariat unter dem Bischof Melét Kovács (1748-1775), in Studia Postbizantina Hungarica VI. (2003) 28-38.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor