Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Karlinszky Balázs – levéltáros (2005)

Varga Tibor László – levéltáros (2008)

Karlinszky Balázs

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1998: Madách Imre Gimnázium, Budapest, érettségi. 2005: PPKE BTK történelem szak. 2006: PPKE BTK angol szak. 2005– PPKE BTK doktorandusz.

Levéltári munkakörök: 2005-től: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, levéltáros.

Egyesületi tagság: MELTE-tag

Kutatási terület, érdeklődés: Középkori hely- és egyháztörténet.

Publikációk:

A veszprémi káptalani gazdaság szervezete a 19. század elején. in Levéltári Közlemények, 2008 (megjelenés alatt.).

A veszprémi káptalan bevételei és gazdasági ereje a 15–16. szézad fordulóján, in Veszprém, reneszánsza. Veszprém, 2008. 37–66.

Varga Tibor László

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1999. Zsigmondy Vilmos–Winkler Lajos Műszaki Középiskola, Nagykanizsa, érettségi. 2006: PPKE BTK szociológia szak.

Levéltári munkakörök: 2008. –tól: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, levéltáros.

Kutatási terület, érdeklődés: Középkori társadalomtörténet, történeti demográfia.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor