Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatárs:

Kovács Pál – levéltáros (1994)

Kovács Pál

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1948: gimnáziumi érettségi, 1953: teológiai szigorlat, 1954: Evangélikus Teológiai Akadémia, lelkészvizsga, 1970-es évek elején MOL segédlevéltáros tanfolyam, egy hónap gyakorlat uott.

Levéltári munkakörök: Segédlelkész: 1953-1954: Albertirsa, 1954-55: Békéscsaba, 1955-1962: Szarvas, 1962-1965: Kondoros. Parókus lelkész 1965-1980: Szarvas, 1980-1994: Békéscsaba. 1970-1980: Szarvason a gyülekezeti levéltár rendezése, 1994: megbízott gyülekezeti levéltáros Békéscsabán, részmunkaidőben dolgozik.

Egyéb megbízatások: Különféle egyházi szolgálatok végzése Békéscsabán és a Keletkési Evangélikus Egyházmegye területén. Helyettesítések Bakonyszombathelyen és Dunakeszin.

Egyesületi tagság: MLE, MELTE tag, Békéscsabai Városszépítő és Honismereti Egyesület tagja

Publikációk:

A békéscsabai evangélikus gimnázium története a kezdetektől az államosításig, in A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Évkönyve 1993-1999. szerk.: Bakay Péter. Békéscsaba, 1999. 9-18.

Az egyházak évszázadai, Evangélikusok, in A művelődés évszázadai Békéscsabán, szerk. Käfer István, Köteles Lajos, Békéscsaba, 1998. 221-253.

11 személy arcképe. in Evangélikus arcképcsarnok, szerk. Tóth-Szöllős Mihály. Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 2002.

Adatközlés: 2003, szerk. Lakatos Andor