Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Zágoni Jenő – igazgató (1997)

Zsolt Tünde – levéltáros (2005)

Zágoni Jenő

Tanulmányok, ösztöndíjak: Könyvtártudományi és bibliográfusi tanulmányok befejezése 1958: Marosvásárhely, 1967: Bukarest.

Levéltári munkakörök: 1970: Sepsiszentgyörgy, a Székely Nemzeti Múzeum könyvtárának és levéltárának vezetője, könyvtári szakfelügyelő. 1997: a Magyar Baptista Levéltár igazgatója.

Egyéb megbízatások: 1960: könyvtáros Zabolán. 1965: Kézdivásárhely, könyvtári módszertani irányító, számos közművelődési könyvtár létrehozója. 1990: Országos Idegennyelvű Könyvtár (Bp.) főmunkatárs, a nemzetiségi ügyek tanácsosa. 1999: Békehírnök c. baptista egyházi hetilap „Emlékezzünk” rovatvezetője.

Egyesületi tagság: 1970: Eszperantó Világszövetség (Rotterdam) képviselő, 1984: Kőrösi Csoma Sándor Társaság (Bp.) tagja

Kutatási terület, érdeklődés: Székelyföld neves személyiségeinek élete és munkássága, különös tekintettel Szentkatolnai Bálint Gáborra és Kőrösi Csoma Sándorra. A székelyek és csángók jogfosztottsága a mai és tegnapi Romániában, az eszperantó nyelv ismertetése.

Írásai magyar, eszperantó, román és német nyelven jelennek meg. ALUTA (Sepsiszentgyörgy) c. tudományos folyóirat szerkesztője 1974-1988. A Nemzetiségi Bibliográfia (Budapest) c. kiadvány főmunkatársa 1990-1996. Több száz cikke és tanulmánya jelent meg az Aluta, A Hét, Művelődés, Megyei Tükör, Cuvantul Nou (Erdély), Monato, Etnismo (Németország), Dia Regno (Hollandia), Hungara Vivo, Kisebbségkutatás, Békehírnök, Új Lant, Szolgatárs (Magyarország) c. lapok hasábjain.

Önálló kötetek:

A Sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör Néprajzi Bibliográfiája 1968-1976, Népismereti Dolgozatok, Bukarest, 1980.

Kőrösi Csoma Sándor bibliográfia, Kriterion, Bukarest, 1984.

Magyar baptista egyháztörténeti bibliográfia XVI-XX. század, in „Krisztusért járva követségben” c. egyháztörténeti tanulmánykötet. Baptista Kiadó, Budapest, 1996.

Erdélyi magyar baptista missziótörténet, Társszerző Kiss László és Bartha István. in „Krisztusért járva követségben”. Bp. 1996.

Válogatott írások – honismeret, egyháztörténelem, életrajzok, Budapest, 2003. 480 o.

Adatközlés: 2003, szerk. Lakatos Andor