Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Csobai Lászlóné – levéltári munkatárs (2000)

Martyin Emília – levéltári munkatárs (2000)

Csobai Lászlóné

Tanulmányok, ösztöndíjak: Végzettsége: ELTE román – történelem szak

Levéltári munkakörök: A gyűjtemény és levéltár kezelését végzi heti egy alkalommal, szerdai napokon

Egyéb megbízatások: történész, főmuzeológus (Békés Megyei Múzeum)

Publikációk:

Mişcările naţionale ale românilor din Ungaria, in “TIMPURI” Revistă de cultură, Red. Tiberiu Herdean, Giula, 1986, p. 15–27.,

A román nemzetiség betelepedése, belső viszonyai, önkormányzata Gyulán és Kétegyházán a 18–19. században, in “Békési Élet”, 1987. 3. szám, 311–315. p.,

Colonizarea naţionalităţii române în secolele XVIII–XIX, in “TIMPURI” Revistă de cultură, Red. Tiberiu Herdean, Giula, 1988, p. 77–83.,

Román nemzetiségű művelődési egyesületek a Dél-Alföldön, in “Hozzájárulás. Tanulmányok a magyarországi románokról”, Szerk. Tarján G. Gábor, Állami Gorkij Könyvtár, Budapest, 1988, 48–67. p.,

A magyarországi románok identitáshordozó intézményei a XVIII–XX-ig, in “Nemzetiség – Identitás”, a IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai, Szerk. Krupa András, Békéscsaba–Debrecen, 1991, 92–97. p.,

Instituţiile purtătoare ale identităţii române din Ungaria în perioada dintre cele două războaie mondiale, in “LUMINA '90–93” Revistă socială, culturală şi ştiinţifică a românilor din Ungaria, Red. Gheorghe Petruşan, Giula, 1993, p. 7–10.,

A magyarországi román nemzeti kisebbség történetének áttekintése a statisztika tükrében, in “Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája 1910–1990 című konferencia előadásai”, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1994, 319–326. p.,

Moise Nicoară şi românii din Giula, in “SIMPOZION” Comunicările celui de al IV-lea Simpozion al cercetătorilor români din Ungaria, Red. Maria Berényi, Editura “NOI”, Giula, 1995, p. 34–41.,

Istoria românilor din Ungaria de azi, Red. Alexandru Hoţopan, Rotapress Nyomda, Giula, 1996, 64 p. ,

Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria A magyarországi román ortodox egyház kincsei, (társszerző: Emilia Martin) Gyula, 1999. 123.

Martyin Emília

Tanulmányok, ösztöndíjak: Végzettsége: KLTE magyar – néprajz szak

Levéltári munkakörök: A gyűjtemény és levéltár kezelését végzi heti egy alkalommal, szerdai napokon

Egyéb megbízatások: néprajzos főmuzeológus (Békés Megyei Múzeum)

Publikációk:

Sărbători calendaristice la românii din judeţul Bichiş (A Békés megyei románok naptári ünnepei) Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 146.,

Colecţia Bisericilor Ortodoxe Române din Ungaria (A Magyarországi Román Ortodox Egyház Gyűjteménye) in Simpozion, Publicaţia Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Red.: Maria Berényi, Gyula, 1994. 52-57 (társszerző: Csobai Elena),

Date etnografice despre românii din Ungaria (Adatok a magyarországi románok néprajzából) Gyula, 1995. 63.,

Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria A magyarországi román ortodox egyház kincsei, (társszerző: Csobai Elena) Gyula, 1999. 123.,

Adatok a magyarországi román ortodox egyház történetéhez, in Egyházak a Körösök vidékén, Gyulai Katalógusok, 8, szerk. Havassy Péter, Gyula, 2000. 67-78.,

A magyarországi románok, Változó világ 29. Útmutató Kiadó, Győr, 2000. 128. (társszerzők: Petrusán György, Kozma Mihály),

A magyarországi románok halottkultusza, in A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23, szerk. Szatmári Imre, Békéscsaba, 2002. 315–347.,

Vízkereszti házszentelés a magyarországi románoknál, in Barátság, A Filantróp Társaság folyóirata, Szerk.: Mayer Éva, Budapest, 2002. december,

Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria, (A magyarországi románok naptári ünnepei) Gyula, 2003.192.,

Colecţia Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, (A Magyarországi Román Ortodox Egyház Gyűjteménye), in Altarul Banatului, Editura Mitropoliei Banatului, Red.: Adrian Carebia, XVII. nr. 7-9. Timişoara, 2006. 132-138.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor