Kénosi Tőzsér János és Uzoni Fosztó István Az Erdélyi Unitárius Egyház története című műve második kötetének bemutatójára 2009. december 8-án kerül sor az Országos Széchényi Könyvtárban.

Kénosi Tőzsér János (1708–1772) és Uzoni Fosztó István (1729–1778) unitárius lelkészek a 18. század utolsó harmadában írták meg latin nyelven az erdélyi unitárius egyház összefoglaló történetét (Unitario-ecclesiastica historia Transylvanica). A székelykeresztúri és a kolozsvári Unitárius Kollégium Könyvtárában őrzött kéziratot Márkos Albert (1878–1949) fordította magyarra az 1930-as években. Az eredeti latin szöveg 2002-ben jelent meg nyomtatásban a budapesti Balassi Kiadónál, Márkos Albert fordítását pedig az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára adta ki: az I. kötetet 2005-ben, a II. kötetet pedig idén, 2009-ben.

E második (és egyben záró) kötet bemutatására 2009. december 8-án 18 órakor kerül sor az Országos Széchényi Könyvtár (Budapest, Budavári Palota, F épület) VI. emeleti előadótermében, az Erdélyi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa és az Országos Széchényi Könyvtár rendezésében. A kötetet Jankovics József, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatóhelyettese mutatja be. A kötet megjelenését az Erdélyi Unitárius Egyház mellett a Nemzeti Kulturális Alap, a Szülőföld Alap és az S.C. KESZ S.R.L. támogatta.