Az Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa döntését követően 2010. szeptember 29-én, szerdán megtartotta alakuló ülését a Tényfeltáró Történész Bizottság. A háromfős testület feladata lesz annak vizsgálata, hogy a rendszerváltás előtt időszakban milyen tevékenység folyt és milyen elnyomó mechanizmusok a működtek az egyházzal kapcsolatban.

A hosszas előkészítést követően szerdán konkrét fázisába értek a Magyarországi Református Egyház előző rendszerbeli múltfeltárással kapcsolatos törekvései. A tavalyi és az idei zsinatok döntései alapján felállt a háromfős Tényfeltáró Történész Bizottság (TTB), amelynek a határozatok alapján elsősorban az lesz a feladata, hogy a kommunista korszak elnyomó szervezeteinek az egyházakkal kapcsolatos működési mechanizmusát vizsgálja és feltárja. A munka tehát nem ügynöklisták összeállítására és publikálására irányul, hanem annak megértésére, mi, hogyan és miért történt.

A Zsinat júniusi határozata alapján az Elnökségi Tanács három embert kért fel a bizottsági munkára: Dr. Horváth Erzsébetet, a Zsinati Levéltár vezetőjét, dr. Dienes Dénest, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek igazgatóját és dr. Szabadi Istvánt, a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárának igazgatóját. Valamennyien elfogadták a felkérést és 2010. szeptember 29-én, szerdán tanácskoztak először.

A bizottságnak az lesz a feladata, hogy kijelölje a konkrét irányokat, meghatározza a múltfeltárás részletes elveit. A tényleges történészi kutatómunkát azonban nem ennek a TTB tagjai végzik el, hanem három történészt kérnek majd fel erre. A személyekről az Elnökségi Tanács már döntött szeptemberben, de a testület a neveket a felkérés elfogadásáig nem kívánta nyilvánosságra hozni.

A TTB szerdai ülésén döntött arról, hogy a levéltári anyagok mellett más forrásokból is fognak dolgozni: többek között az eseményeket átélőkkel készített interjúkból.

A bizottság mostantól kezdve önállóan koordinálja a kutatásokat, tehát a zsinati határozatok szellemében, de az egyház más testületeitől, az egyházvezetéstől függetlenül hoz döntéseket. A munkáról negyedévenként feljegyzéseket készít, ezeket azonban nem publikálják, hanem a levéltárba kerülnek. A TTB emellett természetesen rendszeresen beszámol tevékenységéről a Zsinatnak.

A munkának pedig fontos része lesz az, hogy a TTB a kapott és kiértékelt információkat először egy úgynevezett értékelő testülettel oszthatja meg. Az értékelő bizottság tagjait később jelölik ki, ők köztiszteletben álló, tekintélyes nem történész egyháztagok közül kerülnek majd ki.

Csepregi Botond (reformatus.hu)