Körmendy József (1911–2005) prépost, egykori veszprémi püspöki levéltárigazgató születésének száz éves évfordulója adott alkalmat megemlékezésre 2011. február 25-én sor a Veszprém Megyei Levéltárban. A közös emlékezést az magyarázza, hogy mind a három Veszprémben működő levéltár személyes vagy intézményes kapcsolatban állt a tudós levéltárossal.

A megemlékezést Hermann István megyei levéltárigazgató megható gondolatai nyitották, amelyekkel egykori munkatársára és elődjére emlékezett. Elmondta, hogy Körmendy atya tudatosan készült a papi és történészi pályára, de a második világháború utáni kedvezőtlen változásokat követően csak az 1970-es évektől fordulhatott ismét a történészi kutatás és feldolgozás felé. A gondviselés ajándékaként aztán, hetvenes éveiben járván, két alkalommal is kutathatott a vatikáni levéltárakban az 1980-as években. Élete alkonyán is bejárt a püspöki levéltárba, gondoskodó és segítőkész odafordulással segítette az új, immár civil levéltáros utódokat és a kutatókat. A megemlékezést egy 2004-ben, a préposttal a levéltárban felvett interjú képsorai zárták.

Ezt követően a három veszprémi levéltár munkatársai mutatták be intézményüket. Karlinszky Balázs a Veszprémi Érseki és Főkáptalani levéltár munkatársa vetette össze az intézmény évszázados történetét az új évezred által támasztott szolgáltató levéltári kihívásokkal. A Pannon Egyetem levéltárának munkatársai, Heizler Gábor és Sashalmi István, illetve az intézmény igazgatója, Tóth Gábor ismertették a megjelentekkel intézményüknek a veszprémi egyetemmel való kapcsolatát, a náluk őrzött iratok típusait. Végül Somfai Balázs, a Veszprém Megyei Levéltár Pápai Fióklevéltárának vezetője összegezte a megyei archívum otthonául szolgáló épületek és a levéltár igazgatóinak sorát, majd részletesen kitért intézményüknek az elmúlt fél évszázadban felmutatott eredményeire, rámutatva a megyei levéltár vezető szerepére az önkormányzati levéltárak között.

A megemlékezést és az előadásokat követően Jakab Réka, a megyei levéltár munkatársa mutatta be a közönségnek az ebből az alkalomból megjelent és általa szerkesztett levéltárismertető füzetet, amely elérhető az interneten is. Egyúttal meginvitálta az érdeklődőket a megyei levéltár új állandó kiállításának megtekintésére, amelyet Dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő nyitott meg. (Karlinszky Balázs)

 

További képek a Veszprém Megyei Levéltár honlapján láthatók.