2011. május 10-én mutatták be Kolozsvárott hivatalosan azt a hat értékes iratot, amelyeket a Román Nemzeti Múzeum négy nappal korábban szolgáltatott vissza a Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának. Az iratok visszaadása a kommunizmus újabb hibájának a kiküszöbölését jelenti, hiszen az iratokat egyetlen napra sem állították ki, elszállításuk csupán a diktatúra erődemonstrációja volt.

1970/1971-ben a Román Nemzeti Múzeum alapításakor nemcsak a megyei múzeumok értékesebb tárgyait szállították Bukarestbe, hanem egyházi intézményeket is arra kényszerítettek, hogy „helyezzék letétbe” kulturális örökségnek számító értékeiket a múzeumba. Így került az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárában őrzött hat irat 1971 márciusában Bukarestbe.

Az iratok visszaszolgáltatását az egyházkerület 1978 óta folyamatosan kérte. A kommunista rendszerben válaszra sem méltatták a kéréseket, és az 1990-es években is elutasították őket. Az 182/2000-es törvény 99. cikkelye hozott áttörést a kérdésben. Végül Kelemen Hunor kulturális miniszter és Hegedűs Csilla miniszteri tanácsosnak közvetítése, illetve Ernest Oberländer-Târnoveanu, a Román Nemzeti Történeti Múzeum főigazgatója korrekt intézkedése nyomán az iratok 2011. május 6-án ténylegesen visszakerültek a kolozsvári református gyűjtőlevéltárba, ahonnét 1971-ben – minden szakmai szempontot mellőzve – kiszakították őket.

 

A visszakapott iratok a következők:

  1. 1518. június 21. Hieronymus de Ghinuctys kardinális, pápai kamarás Ladislaus testvér, a magyar domonkos provincia perjele és Lucas Italicus testvér a kolozsvári domonkos rendház perjele kérésére átírja X. Leó pápa brévéjét, amelyben a domonkos rendnek ugyanazokat a jogokat adományozza, amelyeket a többi koldulórend is élvez. Az oklevelet Andreas de Porcys közjegyző hitelesítette.
  2. Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem 1587. december 28-án kiállított oklevele, amelyben 150 forintot adományoz a marovásárhelyi református iskolának.
  3. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1615. október 31-én kiállított oklevele, amelyben megerősíti Báthori Zsigmond 1587-es adományát a marosvásárhelyi református iskolának.
  4. Apáczai Csere János 1659-ben II. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez írott levele, amelyben anyagi segítséget kér a Kolozsvári Református Kollégium tanári karának bővítésére.
  5. Halicsi Mihály, karánsebesi származású román református értelmiségi könyveinek (414 db.) és egyéb javainak jegyzéke, amelyeket 1674-ben végrendeletileg a Szászvárosi Református Kollégiumra hagyott.
  6. I. Apafi Miháy erdélyi fejedelem 1675-ben átírja és megerősíti azt az adásvételi szerződést, amelyet Sorbán Komfucz kopacseli nemes és Székely László fejedelmi postamester kötött egy szevesztrényi (Fogarasföld) malomhelyről.

 

Az átadás alkalmával, 2011. május 6-án a gyűjtőlevéltár képviselői, Sipos Gábor és Ősz Sándor Előd hosszasabban is tárgyaltak a Román Nemzeti Múzeum igazgatójával, amelynek során több, a jövendőben megvalósítandó projekt (pl. református egyház történetét bemutató kiállítás Bukarestben) ötlete is felmerült.

 

Néhány magyar és román hírportál beszámolója az eseményről: