A jezsuiták nagyszombati letelepedésének 450. évfordulója alkalmából Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya emlékülést rendez. 2011. október 7-én, a Párbeszéd Házában (1085 Budapest, Horánszky utca 20.)

A Jézus Társasága a Katolikus Egyház egyik legjelentősebb szerzetesrendje. Loyolai Szent Ignác alapította 1540-ben. Oláh Miklós esztergomi érsek segítségével az első nagyszombati kollégium 1561-ben kezdte meg munkáját. A tíz rendtag nehéz körülmények között dolgozhatott: az anyagiak hiánya, a helyi iskolával való konfliktus, az első magyar rektor, P. Hernáth Péter korai halála hat év múlva lehetetlenné tette a működést, s ezt egy tűzvész is véglegesítette. Az emlékülésen elsősorban ezt az időszakot ismerhetjük meg neves előadók segítségével, de a múlt megismerése a jelen jobb megértésére is szolgálhat.

A nagyszombati évek nem múltak el nyomtalanul. A leghíresebb magyar jezsuita Pázmány Péter, aki 1635-ben megalapította a nagyszombati egyetemet. 1909-ben – kiválva az osztrák rendtartományból – megalakult az önálló magyar rendtartomány, amelynek központja Budapesten van. Loyolai Szent Ignác hatása és jelentősége erősen érezhető a mai korban az általa alapított jezsuita rend apostoli munkája által a világ különféle tájain, így Magyarországon is.

 

Az emlékülés programja:

Köszöntő, bevezető előadás

15.00-15.20: Forrai Tamás Gergely SJ tartományfőnök köszöntője: Intellektuális apostolság a jezsuita küldetésben

15.20- 15.40: Granasztói György (ELTE, professzor emeritus): Nagyszombat a jezsuiták letelepedése idején. A város, mint barokk társadalmi küzdőtér

15.40-16.00: Fazekas István: (Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség): Oláh Miklós mint a jezsuiták letelepítője

16.00-16.20: Szögi László (Egyetemi Könyvtár főigazgatója): Magyar diákok európai jezsuita egyetemeken

Részletek Bach D-dúr szvitjéből Ács Ferenc gordonkaművész előadásába

16.40-17.00: József Halko (teológus, egyháztörténész, Pozsony): Jezsuiták pozsonyi működése a 17. században

17.00-17.20: Varga Júlia (ELTE Egyetemi Levéltár, igazgató-helyettes.): A kolozsmonostori jezsuita kollégium és gimnázium a 17. században

17.20-17.40: Kovács Eszter (OSZK Kézirattár): A magyarországi jezsuiták cseh kapcsolatai az első száz évben