A múlt nyomában” címmel indul meg 2014-től a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár örökségpedagógiai programja, a TÁMOP európai uniós pályázati támogatásával. Ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót 2013. december 11-én a szombathelyi Püspöki Palota konferenciatermében. A program a korábban sikeresen befejezett hasonló örökségpedagógiai program folytatása lesz, amely kedvező fogadtatásra talált mind a pedagógusok, mind pedig a diákok körében. Az új program keretében 12 iskolai vetélkedő, valamint 12 három napos témanap kerül megrendezésre. A pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílik egy 12 levéltári nemesmásolatot tartalmazó csomag elkészítésére, valamint egy az egyházmegye történetét bemutató 24 oldalas atlasz megjelentetésére is.

A sajtótájékoztatón Veres András megyéspüspök arról beszélt, hogy az egyházmegyei levéltár birtokában rendkívül értékes iratanyag van. Ugyanakkor a történelem ismerete fontos, ezért – az előző kedvező tapasztalatokon felbátorodva – indítanak újabb programot, próbálják megismertetni, megszerettetni a históriát, a múltat. Pál Ferenc, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár vezetője az előző program kedvező tapasztaltairól és az új program finanszírozásáról beszélt, amelynek 11,4 millió forintos költségét teljes egészében az Európai Unió és a magyar állam állja. Öt egyházi és egy világi iskola kapcsolódik a programba. Szombathelyről a premontrei és a Brenner János, Kőszegről az Árpád-házi Szent Margit, rajtuk kívül a győrvári, egy sárvári és jánosházi iskola lesz még részese a programnak. A diákok utaztatása étkeztetése, szállásolása és a verseny is ingyenes lesz.A sajtótájékoztatón be is mutatott már egy nemesmásolatot, egy 1224-es oklevelet, amit kézbe lehet majd venniük a diákoknak. A 24 oldalasra tervezett, 12 térképet tartalmazó egyházmegyei atlaszról elmondta, hogy hiánypótló lesz, hiszen például a Trianon utáni határmódosítások időszakát is nyomon lehet majd követni általa.

Lásd még:

  • http://vaol.hu/szombathely/oroksegpedagogia-az-egyhazmegyei-leveltarnal-1588401
  • http://www.martinus.hu/hirek/4428/sajtotajekoztato-a-puspoki-palotaban
  • http://www.magyarkurir.hu/hirek/folytatodik-az-oroksegpedagogiai-program-szombathelyi-egyhazmegyei-leveltarban