A Győri Egyházmegyei Levéltár és a Bedy Vince Alapítvány 2016. március 31-én (csütörtök) emlékkonferenciát szervez a Győri Hittudományi Főiskola dísztermében (Győr, Káptalandomb 7.) az alábbi programmal:

 

Köszöntők

 • 10:00 Pápai Lajos, megyéspüspök, Lukácsi Zoltán, a Győri Hittudományi Főiskola rektora, a Bedy Vince Alapítvány elnöke

 

Előadások

 • 10.20 Nemes Gábor (főlevéltáros, GyEL): Bedy Vince élete és munkássága

OKTATÁS, MŰVELŐDÉS, VALLÁSOSSÁG

 • 10.40 Farkas Zoltán (zenetörténész): Istvánffy Benedek másolatai a győri székesegyház kottatárában
 • 11.00 Bojtos Anita (PhD-hallgató, PPKE BTK): Hitélet és lelkiség a sopronbánfalvi pálosok vonzásában
 • 11.20 Kádár Zsófia (tudományos segédmunkatárs, ELTE BTK): A rekatolizáció ismeretlen munkásai. Tercia probációs jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században
 • Szünet 11.40–12.00

TÁJ, HELYSÉG, ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG

 • 12.00 László Csaba (régész): Adalék a győri székesegyház építéstörténetéhez
 • 12.20 Horváth Richárd (tudományos munkatárs, MTA BTK TTI): Ismeretlen középkori erődítés Győr megyéből: Börcs
 • 12.40 Kelemen István–Nemes András (Soproni Múzeum): A Széchényiek öröksége Fertőszéplakon
 • Szünet 13.00 – 13.20

EGYHÁZ, ÁLLAM, POLITIKA

 • 13.20 Fazekas István (egyetemi docens, ELTE BTK): Főpap és hivatalnok: adalékok Lépes Bálint kalocsai érsek, győri adminisztrátor pályájához
 • 13.40 Klestenitz Tibor (tudományos munkatárs, MTA BTK TTI): Az első regionális katolikus nagygyűlés Magyarországon: Sopron, 1893
 • 14.00 Petes Róbert (PhD-hallgató, PPKE BTK): Zágon József és a győri egyházmegye titkos kapcsolattartása az 1956-os forradalmat követően

 

 • 14.30 Emléktáblaavatás, koszorúzás (Káptalandomb 13.)
 • 15.00 Fogadás (Győri Hittudományi Főiskola ebédlője)