A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központjának A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései (1790–2010) című kutatási programja 2012-ben célul tűzte a 19. és 20. századi magyarországi nemzeti, egyháztartományi és egyházmegyei zsinatok, valamint a katolikus naggyűlések iratainak kiadását. A forráskiadványsorozatból 2015-től kezdve eddig a következő kötetek jelentek meg a Magyar Történelmi Emlékek Okmánytárak sorozatában, az Egyháztörténeti források című alsorozatban:  

 

  1. A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945-1948 között, s. a. rend Beke Margit, Budapest, 2015. 608 pp. [részletek]
  2. Az 1863. évi kalocsai tartományi zsinat, s. a. rend Adriányi Gábor–Bárány Zsófia, Budapest, 2015. 180 pp.
  3. Az 1931. és 1942. évi egri egyházmegyei zsinatok, s. a. rend. Tengely Adrienn, Budapest, 2016. 528 pp. [részletek]
  4. Zsinatok a Csanádi egyházmegyében a 19–20. században, s. a. rend. Zakar Péter, Budapest, 2016. 260 pp. [részletek]
  5. A Székesfehérvári egyházmegye zsinatai a 20. század első felében, s. a. rend. Mózessy Gergely, Budapest, 2016. 346 pp. [részletek]
  6. Egyházmegyei zsinatok és tanácskozások Veszprémben, s. a. rend. Gárdonyi Máté–Karlinszky Balázs, Budapest, 2017. 360 pp., CD-melléklet. [részletek]
  7.  
  8. Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1920–1932: Válogatott beszédek és tudósítások, s. a. rend. Gianone András–Klestenitz Tibor, Budapest, 2016. 454 pp. [részletek]