A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) 2017. április 20-án, Budapesten tartott közgyűlésének határozata alapján az egyesület Intézőbizottsága 2017. május 23-i ülésén az alábbi nyilatkozatot fogadta el.

Nyilatkozat

Az egyházi anyakönyvek az elmúlt években számos új levéltári szolgáltatásban jelentek meg mind állami, mind egyházi részről.

 

A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete kívánatosnak tartja az egyházi anyakönyvek – vagyis az egyes felekezetek saját tagnyilvántartása – feletti digitális önrendelkezés megtartását. Ennek megfelelően kívánatosnak tartjuk, hogy az egyházak maguk digitalizálják és szolgáltassák saját iratanyagukat. Ezzel szemben az állami levéltár már az 1960-as években hasznot hajtott a maga számára az egyházi anyakönyvekből azok mikrofilmjeinek eladásával, és az állami anyakönyvek mormonoknál folyó szolgáltatása sem mindenben felel meg a hatályos anyakönyvi törvénynek. Ez kételyeket ébreszt az egész folyamat szakmaiságát és jogszerűségét illetően.

 

A szakmai egyeztetés korábbi, évekig húzódó hiánya, az eközben zajló párhuzamos feldolgozási és digitalizálási tevékenység folytán ugyanakkor mindegyik fél számára kellemetlen helyzet állt elő, amely az érintettek közös megoldásra törekvése nélkül nem oldható fel. Bár a szakmai együttműködés iránt egy alkalmi kísérlet történt 2017. január 20-án, sajnálatunkra a tárgyalások nem folytatódtak. A Magyar Nemzeti Levéltár 2017. március eleji, a fenntartó püspököknek címzett levele is azt mutatja, hogy az MNL a közös szakmai elképzelések felé immár kevésbé elkötelezett.

 

Egyesületünk tagsága a kutatói igények kielégítésére erején felül törekszik. A kutató társadalom által díjakkal is elismert eredményeinket elbagatellizálni, milliárdos pályázatok segítségével párhuzamos szolgáltatást kialakítani a kutatóknak való sürgető megfelelési kényszerre való hivatkozással sem tartjuk helyes lépésnek.

 

Egyúttal a levéltári gyűjtemények felelős őreiként kívánatosnak tartjuk, hogy fenntartóink a kialakult helyzetet a szakmai szempontoknak megfelelően kezeljék.

 

A MELTE Intézőbizottsága

Budapest, 2017. május 23.