Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár

Tíz év, 22 millió képmegtekintés - e-kutatás statisztika Kalocsán (2021.02.09.)

Elkészült tíz éves E-kutatás (Matricula-Historia-online) szolgáltatásunk tartalmi-statisztikai elemzése. A rendszerben megtekintett képek (lapozások) száma összességében meghaladja a 22,3 milliót, vagyis átlagosan évente 2,2 millió, naponta mintegy 6-7 ezer képet böngésztek e-kutatóink.
A 2020-as év eredménye 2,8 millió képmegtekintés volt, ez a legmagasabb érték a tíz éves szolgáltatás történetében. Szabadka kutatottsága kiemelkedő, 200 ezres volt, és 150-ezres nagyságrendű a képmegtekintések száma Kecskemét, Kiskuntélegyháza esetében. 100-ezres volt a kutatatottsága Magyarkanizsa és Jánoshalma településeknek. 80 ezres nagyságrendet képviseltek: Topolya, Zenta, Baja, Óbecse, Zombor, Csantavér, Ada, Apatin, Bácsalmás. Végül, 40-50 ezer közötti volt a képmegtekintés a következő plébániákon: Kiskunmajsa, Mélykút, Péterréve, Kishegyes, Akasztó, Bajmok. Általában megállapítható a bácskai települések kutatottságának további erősödése, összességében ez eredményezte a forgalom növekedését.
2020-ban 855 e-kutatói regisztrációt fogadtunk, ez a szám jelentősen meghaladta a korábbi évek átlag-értékét, és 202 volt a határon túlról érkező regisztrációk száma. E-kutatóink összesen több mint 13 ezer esetben dolgoztak honlapunkon, ezen alkalmak során tekintették meg az említett 2,8 millió képet (vagyis egy-egy alkalommal átlagosan 215, naponta összesen 7700 képfelvételt böngésztek).
Az év során 117 ezer új képfelvételt töltöttünk fel e-kutatás rendszerünkbe, a böngészhető képfelvételek száma így év végére meghaladta az 1,6 milliót.
Tíz év (2011-2020) eredményeit tekintve a legkeresettebb települések Kecskemét, Kiskunfélegyháza és Szabadka voltak, a képmegtekintések összesített száma itt meghaladta az egymilliót. Szintén kiemelkedő, 500 ezer feletti volt a lapozások száma a következő hat településen: Kalocsa, Jánoshalma, Baja, Zenta, Mélykút, Óbecse. E-kutatás szolgáltatásunkban összesen közel 4 ezer regisztrációt fogadtunk, a kutatási esetek (felhasználói belépések) száma pedig meghaladta a 115 ezret.

Hírek: 

Szakmai beszámoló a KFL 2020. évi működéséről (2021.02.02.)

Elkészült intézményünk 2020-as szakmai beszámolója, melynek szövegét honlapunkon is elérhetővé-letölthetővé tettük A Levéltár/ Tevékenység, feladatok/ Szakmai beszámolók oldalon, pdf formátumban. A beszámoló terjedelme 6 oldal, főbb pontjai a következők:

1.) Az állomány gyarapodása, mozgása, változásai
2.) Állományvédelem, restaurálás
3.) Feldolgozó munka (iratrendezés, segédletkészítés, digitalizálás)
4.) Kutató- és ügyfélszolgálat
5.) Szakmai kapcsolatok, publikációk, honlap
6.) A működés személyi- és tárgyi feltételei, pályázatok-támogatások

Az alábbiakban a Kutató- és ügyfélszolgálatra vonatkozó részt idézve adunk rövid tartalmi ízelítőt:

2020-ban 25 kutatót fogadtunk Kalocsán, akik összesen 49 esetben kerestek fel bennünket. A járvány-helyzet miatt két hónapon át zárva voltunk, és a kutatás az év második felében is korlátozott volt, az érseki palota helyett külső helyszínt, a Katona István-házat vettük igénybe, és egyszerre csak egy kutatót fogadtunk. Mindeközben az interneten „csúcsforgalmat” bonyolítottunk: e-kutatás szolgáltatásunkat 830 regisztrált kutató vette igénybe, ők összesen 13.310 alkalommal használták kutatás céljából honlapunkat. A látogatójegyek és az e-kutatási regisztrációk összesített száma így 855, s a kutatási esetek összesített végeredménye 13.359. Jól látható, hogy a kutatások döntő része az interneten, honlapunkon keresztül történt, és ez a forgalom az előző évekhez képest még intenzívebb volt. Ennek egyik magyarázata, hogy az e-kutatás a járvány-helyzet idején is zavartalanul üzemelt, az emberek több időt töltöttek otthon, és több időt tudtak szakítani a kutatásokra (a szolgáltatást többen házi karanténból is igénybe vették).
E-kutatás szolgáltatásunk 2020-ban volt tíz éves, jubileumát tíz nyílt kutatónappal ünnepeltük az év végén. Az említett forgalom-növekedés másik oka ez a lehetőség volt, tíz napos, ingyenes akciónkat sokan vették igénybe, hogy az e-kutatás lehetőségeiről-tartalmáról tájékozódjanak (tíz nap alatt 370 regisztrációt fogadtunk). A tíz éves internetes szolgáltatás egyik fontos eredménye a határon túliak és a fiatalabb korosztályok számának-arányának erősödése. A külföldiek aránya pl. 25-30% között mozog, ami nagyon jelentős (a határon túlról személyesen csak nagyon kevesen jutnak el hozzánk Kalocsára, 2020-ban egyetlen ilyen esetünk volt). A regisztrációk összesített száma megközelíti a 4 ezret, a kutatási eseteké pedig meghaladja a 115 ezret, ilyen nagyságrendű kutatóforgalom itt helyben, Kalocsán szintén elképzelhetetlen lett volna (naponta átlagosan 40 kutatót kellett volna fogadnunk 2-3 férőhelyes kutatószobánkban). E-kutatóink egyébként igen aktívan dolgoznak, a képmegjelenítések száma évente átlagosan 2 millió volt a rendszerben, múlt évben ez a szám meghaladta a 2,8 milliót, és egy-egy kutatónk átlagosan 6 ezer oldalt böngészett a forrásainkból.
Az év során 61 alkalommal végeztünk adatkeresést ügyfeleink számára, az ügyfélszolgálat, valamint szakmai-hivatali kapcsolataink során több mint 1600 digitális fájlt (jpg és pdf dokumentumokat, összesen több ezer oldalnyi digitális másolatot) adtunk át levéltári forrásainkról, és 24 anyakönyvi kivonatot készítettünk.
2020 februárjában második alkalommal, ezúttal internetes kategóriában vehettük át a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) által alapított Év Kutatóhelye (2019) díjat. 2020 decemberében pedig a Magyar Honvédségtől kaptunk elismerő oklevelet a hadisírgondozás, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése érdekében kifejtett munkáért, mely szintén az online kutatási szolgáltatásainkon alapult.

 

Szerverfrissítés: 34 ezer új képfelvétel népesség-összeírásokról és peres iratokról (2021.01.22.)

2021. január 22-én 25 település (plébánia) anyagát egészítettük ki a feudális kori, népességre vonatkozó forrásokról készült, újabb 11 ezer képfelvétellel. Peres irataink feldolgozását is folytattuk, ez alkalommal az Érseki Főszentszék feudális kori anyagának más egyházmegyékre vonatkozó, fellebbviteli aktáit digitalizáltuk, 15 egyházmegyéből, mintegy 23 ezer képfelvétellel. E-kutatás szolgáltatásunk tehát összesen 34 ezer kutatható képfelvétellel bővült.

Az Érseki Hivatal plébániai iratállományában (KFL.I.1.b.) a népességre vonatkozó források jelentős forrásértékű és gyakran kutatott állományrészt képviselnek. A témával kapcsolatos, jellemző irattípusok a lélekösszeírások; a jelentések vegyes házasságokról, elváltakról és vallást változtatókról; a különféle anyakönyvi felmentések és javítások, valamint az iskolai összeírások is. Az említett irattípusok számára egyes települések feudális kori iratsorozatában külön alsorozatokat hoztunk létre (népesség, összeírás címen), s a sorszámozott aktákról egy lajstromot is készítettünk Excel-tábla formájában, a jellemző adatokkal: tételszám, dátum, irat jellegének-típusának meghatározása, információs tartalom minősége (névadatok, említett helyek stb.) Az említett Excel-táblázat közel 10 ezer leírási tételt tartalmaz, és kutatási segédletként letölthető honlapunkon, a következő néven:
KFL-I-1-b_Feudalis-kori-nepesseg-osszeiras_jegyzek_web.xls
A jegyzékben szereplő jelzetet, tételszámokat a képek elnevezései is tartalmazzák, a leírás és a források tartalma így könnyen kapcsolható, összevethető.
A képanyag a következő útvonalon érhető el a Matricula-Historia-online tartalmában:
Plébánia neve/ Kotet_Volumen/ Nepesseg_osszeiras_Status_animarum/
A jelenlegi alkalommal feltöltött települések/plébániák sora a következő: Bácsalmás, Bajsa (kiegészítés), Béreg, Bezdán (kiegészítés), Madaras, Péterréve (kiegészítés), Soltvadkert (kiegészítés), Szenttamás (kiegészítés, csere), Szépliget, Szilágyi, Szilberek, Szond, Tataháza, Temerin, Titel, Topolya, Újfutak, Újvidék, Újvidék-Örmény pléb., Vajszka, Vaskút, Veprőd, Zenta, Zombor, Zsablya
A feltöltött képek száma: 11.246

Az Érseki Főszentszék állományában (KFL.I.2.a.) az 1733-1866 közötti időszakból, több mint 16 ifm terjedelemben maradtak ránk peres-, ill. fegyelmi jellegű iratok, melyek főként jegyesek és házaspárok ügyeit, vitás helyzeteit kezelték-rendezték (a jegyesség-felbontások, válóperek, köteléki perek mellett előfordultak végrendeleti-, holttányilvánítási- és egyéb fegyelmi ügyek is). Az említett szentszéki aktákból ez alkalommal a más egyházmegyékre vonatkozó, fellebbviteli aktákat digitalizáltuk, és szokás szerint tételes jegyzék is készült róluk az illetékes egyházmegye, a peres felek, pertípusok és az évkör megjelölésével. Az ismertető jegyzék több mint ötszáz soros, és letölthető honlapunkon, a következő néven:
KFL-I-2-a_Szentszeki-perek_1733-1866_digitalizalt-allomany-jegyzeke.xls 
A dokumentum két munkalapból áll, plébániák és egyházmegyék megosztásban, a fellebbviteli perek a második, egyházmegyék munkalapon szerepelnek.
A feltöltött képanyag a következő útvonalon érhető el, Matricula-Historia-online szolgáltatásunk részeként: a szolgáltatás nyitólapján (E-dokumentumok olvasása), a plébániák felsorolása végén, a Más egyházmegyék csoportjában találhatók, az egyes egyházmegyék neve alatt, /Peres-iratok_Processualis könyvtárakban.
Összesen 15 egyházmegyére vonatkozóan, több mint 500 tétel (peres ügyirat) anyagát tettük elérhetővé, a feltöltött mappák listája a következő:
Csanád (85 tétel), Diakovár (28 tétel), Eger (12 tétel), Erdély (223 tétel), Esztergom (7 tétel), Nagyvárad (60 tétel), Pécs (7 tétel), Prága (1 tétel), Rozsnyó (4 tétel), Szatmár (4 tétel), Szombathely (1 tétel), Vác (8 tétel), Veszprém (1 tétel), Zágráb (31 tétel), Zeng (23 tétel).
A feltöltött képek száma: 22.878

E-kutatás szolgáltatásunkban összesen 1.654.446 képfelvétel érhető el.
Eredményes böngészést, jó kutatást kívánunk!

 

Hírek: 

Kutatói "csúcsforgalomban" teszteltük új képnézőnket (2021.01.05.)

2021. január 4-én, délután rendszergazdánk leállította honlapunk E-kutatás szolgáltatásának régi (Flash playert alkalmazó, tíz évig használt) képnéző programját. Az új képnéző alkalmazás tesztjét valójában az E-kutatás (Matricula-Historia-online) jubileuma alkalmából meghirdetett Tíz év - tíz nyílt kutatónap kezdeményezésünk jelentette, múlt év végén regisztrált kutatóink ui. már az új képnézőt használhatták. Honlapunk kutatóforgalma ebben az időszakban kiemelkedő volt (korábban naponta átlagosan 31, most 115 kutató látott munkához), a statisztikai adatokat a továbbiakban ismertetjük.
Múlt év végi, tíz napos akciónk keretében összesen 370 regisztrációt fogadtunk. Noha a kutatók többségének (54%) életkora 50 év feletti, az online családkutatás jól láthatóan nem csak a nyugdíjas korosztály tevékenysége:
30 év alatti 40 kutató (11%)
30-50 év közötti 130 kutató (35%)
50-70 év közötti 180 kutató (49%)
75 év feletti 20 kutató (6%)
Az online lehetőségekkel a külföldiek is könnyebben élnek, 70 kutatónk a határon túlról regisztrált (19%).

A kutatói belépések (kutatási esetek) száma tíz nap alatt összesen 1.147 volt, a kutatási esetek számának napi átlaga 115 (az első nap csúcsértéke 150). A kutatói aktivitást 350 felhasználó adatai alapján elemeztük, úgy tűnik, a többség (57%) betekintésre, tájékozódásra használta ezt a kutatási lehetőséget, és egy-két alkalommal lépett be a rendszerbe. Ugyanakkor jelentős volt a kifejezetten aktív, rendszeres kutatók száma is (80 fő, 23%). A felhasználói belépések számának részletezése a következő:
1-2 belépés (betekintő tájékozódás): 200 fő (57%)
3-5 belépés ("középmezőny"): 70 fő (20%)
6-10 belépés (aktív, rendszeres kutatók): 80 fő (23%)

Tíz nap alatt összesen 25 ezer kutatói témaválasztás történt, vagyis naponta 2.500 alkalommal nyitották meg egy-egy település anyagát böngészés céljából, és egy-egy kutatási eset alkalmával átlagosan 22 települést böngésztek (vagyis szívesen nézelődtek, tájékozódtak). A legkutatottabb települések Baja és Szabadka voltak, a kutatói témaválasztások részletezése a következő:
1.000-nél több témaválasztás: Baja, Szabadka
500-600 témaválasztás: Kishegyes, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kecel, Mélykút, Bezdán, Zombor, Jánoshalma, Kalocsa, Lajosmizse

Új képnéző alkalmazásunk a tíz napos tesz során "jól vizsgázott", bízunk benne, hogy a jövőben is hatékonyan segíti majd kutatóink munkáját!

Hírek: 

Már több mint háromszázan regisztráltak - további jó munkát kívánunk e-kutatóinknak! (2020.12.28.)

Öt nap alatt több mint háromszáz e-kutatói regisztrációt fogadtunk, vagyis az ünnepek idején (tíz nyílt kutatónapunk első félidejében) csúcsforgalom volt a szerverünkön, és sokan böngészték tíz éves e-kutatás szolgáltatásunk tartalmát. Tíz év - tíz nyílt kutatónap kezdeményezésünk december 31-ig tart, továbbra is várjuk az érdeklődők jelentkezését, a kutatások megkezdéséhez-folytatásához pedig sok sikert kívánunk!
További tudnivalók: Tíz nyílt kutatónappal ünnepelünk (2020. december 22-31.)
 

Hírek: 

Tíz nyílt kutatónappal ünnepelünk (2020. december 22-31.)

2020. december 22-től, tíz napon át szabadon (ingyenesen) böngészhető a KFL tíz éves e-kutatás szolgáltatásának tartalma. A kutatáshoz szükséges regisztrációt ugyanebben az időszakban, 2020. december 22-31. között lehet elvégezni honlapunkon, bármelyik nap lehet csatlakozni, de valamennyi ingyenes regisztráció ugyanaddig, év végéig lesz érvényes.
Tíz év – tíz nyílt kutatónap kezdeményezésünkkel egyrészt megköszönjük kutatóink évtizedes érdeklődését, figyelmét és támogatását, másrészt népszerűsíteni is szeretnénk az e-kutatást, melyhez jó alkalmat nyújt új képmegjelenítő rendszerünk beüzemelése-tesztelése. Bízunk benne, hogy a távolból is sikerül hozzájárulnunk sokak ünnepéhez a családtörténeti és helytörténeti kutatások lehetőségével egy olyan időszakban, amikor a személyes találkozások korlátozottak, és nincs mód nagy családi- és közösségi összejövetelekre. Élményekben gazdag, eredményes kutatást kívánunk!

Technikai tudnivalók:
A kutatás megkezdéséhez először ki kell tölteni a regisztrációs adatlapot a levéltár honlapján. A kért szolgáltatás típusánál a 10 napos (ingyenes) hozzáférést, a fizetés módjánál az ingyenes kategóriát kell választani.
A regisztrációs adatlap kitöltése és beküldése után a rendszer egy automatikus e-mail üzenetet küld, egyszeri belépésre használható linkkel. Ha nem érkezik meg az üzenet, érdemes megnézni a postafiók kéretlen üzenetek (spam) mappáját is, mert elképzelhető, hogy a levelező program oda érkezteti. (A pontatlanul vagy hiányosan megadott e-mail címekre sem tud a szerver üzenetet küldeni, erre is érdemes a regisztrációs adatlap kitöltésekor odafigyelni.)
Az e-mail üzenetben kapott link használatával belépve, elsőként be kell állítani a felhasználói névhez tartozó jelszót, mert legközelebb már csak a felhasználónév és a jelszó pontos megadásával lehet belépni az e-kutatási felületre. A jelszó titkosított, csak a kutató ismerheti, ezért érdemes a használni kívánt felhasználónevet és jelszót gondosan feljegyezni és megőrizni.
Sikeres belépés után honlapunk nyitólapjának bal oldalán, a nyelvet választó és kereső gombok alatt megjelenik a START menü, itt a 10 napos E-archivum start linket választva lehet tovább lépni, majd az E-kutatás, Matricula-Historia-online gombjára-feliratára kattintva nyílik a kutatható települések-plébániák listája. A böngészhető anyaggal kapcsolatban kutatóink figyelmébe ajánljuk Az e-archivum szolgáltatásainak tartalma c. oldalt honlapunkon.
A könyvtárakat nyitogatva a képek megtekintése gombhoz érünk, melynek segítségével a Lapozó oldal nyílik, itt már az elérhető digitális képanyag bélyegképeit jeleníti meg az új képnéző, a források megjelenítése-böngészése megkezdhető.

Korábban regisztrált e-kutatóink számára a következő tíz napban a kutatás a régi és az új képnézővel is lehetséges, ők két indító linket is találnak a START menüben, de a képletöltés funkció egyelőre csak a régi képnézőnél üzemel.

Levéltárunk munkatársai 2020. december 22-23-án, majd december 28-30-án olvasnak e-maileket, és igyekeznek válaszolni a felmerülő kérdésekre-kérésekre. Kérjük, hogy az intézmény e-mail elérhetőségein, elsősorban az archivum@asztrik.hu címen keressenek bennünket!

 

Hírek: 

Tíz éves az e-kutatás Kalocsán, tíz nyílt kutatónap várható év végén (2020.12.15.)

Tíz esztendeje működik a Matricula-Historia-online szolgáltatás a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár honlapján. Hogy mit jelentett mindez több ezer e-kutatónk számára, és milyen változásokat hozott a levéltár életében, azt nehéz lenne röviden összefoglalni. Az események, évfordulók, beszámolók hosszú sora honlapunk híreinek "E-kutatás" kategóriájára kattintva, viszonylag könnyen megjeleníthető és böngészhető.  A stílus, a külső időközben többször is változott, de ennél talán fontosabb, hogy a tartalom is folyamatosan fejlődött: egykor 268 ezer képpel kezdtük, ma már az 1,6 milliót is meghaladja a kutatható digitalizált felvételek száma.
Egy dolog mindvégig változatlan maradt: képmegjelenítő alkalmazásunkat immár egy évtizede használjuk, s ez idő alatt több mint 22 millió kérést (lapozást) szolgált ki. A flash player szoftver alkalmazásának korlátozása miatt azonban év végével búcsúznunk kell tőle, a böngészők a jövőben már nem fogják támogatni-engedélyezni a használatát. A jövő év elejére tervezett váltás technikai előkészítése megtörtént, bízunk benne, hogy zökkenőmentes lesz, és emellett a tíz éves képnéző szolgálatának búcsúját is szeretnénk emlékezetessé tenni, tíz szabad hozzáférésű kutatási nap meghirdetésével.
Terveink szerint 2020. december 22-31. között, tíz napon át szabadon (ingyenesen) böngészhető lesz e-kutatás szolgáltatásunk tartalma regisztrált kutatóink számára. A jelzett időszakra érvényes kutatói regisztrációt szintén december 22-31. között, díjmentesen lehet majd honlapunkon elvégezni, a technikai tudnivalókkal a későbbiekben még jelentkezünk.
Tíz év - tíz nyílt kutatónap kezdeményezésünkkel az év végi ünnepekhez is szeretnénk hozzájárulni, családtörténeti kutatások lehetőségével kárpótolva a személyes találkozások korlátozását-csökkenését.

Hírek: 

Váratlan elismerés a Magyar Honvédségtől (2020.12.14.)

Ma délelőtt, egy érdeklődő telefont követően (dolgozunk-e, helyünkön vagyunk-e), egy óra múlva érkezett meg a honvédségi futár, és adott át egy elismerő plakettet Lakatos Andor levéltárvezető részére, "a hadisírgondozás, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése érdekében kifejtett munkájáért". Az elismerés valójában a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár e-kutatás szolgáltatását illeti, és annak a szakmai együttműködésnek az eredménye, melyben partnerünk Dr. Karácsonyiné Simkó Csilla t. főhadnagy, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei hadisír részlegvezetője.
Csilla a Magyar Honvédség hadisírgondozásért és honvédelmi nevelésért felelős szakállományának tagjaként, közel két éve folytatja nálunk azt a kutató munkát, melynek célja veszteségi táblázatok és hadisírok listáinak összeállítása-fejlesztése, valamint a megyei kötődésű Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett katonahősök életrajzi adatainak kiegészítése. Az említett tevékenységhez kiváló segítséget jelent számára levéltárunk Matricula-Historia-online szolgáltatása, mely elsősorban anyakönyvi- és helytörténeti anyagokat tartalmaz, és lefedi Bács-Kiskun megye területét.
Örülünk annak, hogy tíz éve fejlesztett e-kutatás szolgáltatásunk ebben az esetben is jól hasznosult, és annak is, hogy az említett kutatómunkát a Magyar Honvédség intézménye-szervezete is értékeli. A plakettet eredetileg ünnepélyes keretek között szerették volna átadni, a járványhelyzet miatt ez meghiúsult, végül meglepetésként, futár hozta. Így is hasznos és egyben megtisztelő visszajelzés levéltárunk munkatársai számára, köszönet érte!
 

Hírek: 

Patachich Ádám (1716-1784) tudomány- és művészetpártoló tevékenységéről (2020.12.07.)

A közelmúltban jelent meg a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (MEV) 31. évfolyamának (2019) 1-4. száma, és benne Lakatos Adél levéltáros tanulmánya Patachich Ádám (1716-1784) tudomány- és művészetpártoló tevékenysége nagyváradi püspöksége és kalocsai érseksége idején címmel.
Az írás egy 18. századi főpap életében követi figyelemmel a tudományok és a művészetek szerepét. A tanulmány szövegét pdf formátumban letölthetővé tesszük honlapunkon, és emlékeztetőjét elhelyezzük az Olvasósarok/ Helytörténet, egyháztörténet oldalon is. A Vázlatok folyóiratszámának teljes tartalma a kiadó Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány honlapján is elérhető-letölthető.

Hírek: 

A Szent László ÁMK jubileumi évkönyvéről, a Bajai Honpolgárban (2020.12.03.)

A Bajai Honpolgár (Baja és környéke honismereti és kulturális folyóirata) 2020. decemberi számában jelent meg Lakatos Andor levéltárvezető könyvismertetője a bajai Szent László Általános Művelődési Központ jubileumi évkönyvéről (1870-2020). Az új kiadványt kutatóink és olvasóink figyelmébe ajánljuk, hiszen az intézmény-együttes és jogelődjei másfél évszázadon át meghatározó szerepet játszottak Baján az oktatásban (a nőnevelésben, majd a gimnáziumi- és szakképzésben).
A könyvismertető a Bajai Honlpolgár 2020. december XXXI. évf. 12. (361.) számának 21-22. oldalán jelent meg, és elektronikus változatban a folyóirat honlapján is elérhető: Megjelent a Szent László ÁMK jubileumi évkönyve címen.
A könyv beszerezhető a Szent László ÁMK portáján (6500 Baja, Katona József utca 3.)

Hírek: 

Jekelfalusy püspökről, a Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtárában (2020.12.01.)

A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtárában (2020), a közelmúltban jelent meg Lakatos Andor levéltárvezető tanulmánya Jekelfalusy Vince székesfehérvári püspök és az I. vatikáni zsinat címmel. Az írás a 150 évvel ezelőtt történteket idézi, amikor nem a pandémia, hanem a zsinati fejlemények hozták lázba a közvéleményt. Európa egyházpolitikai vitáktól volt hangos, és a magyar püspökökre is nagy politikai nyomás nehezedett. Ebben a kiélezett helyzetben Jekelfalusy Vince (1802-1874) székesfehérvári püspök kétségtelenül egyéni, határozott álláspontot képviselt, a tanulmány a kor legfontosabb jelenségeinek felidézésével igyekszik feltárni a püspök magatartásának, döntéseinek mozgatórugóit.
A tanulmány szövegét pdf változatban honlapunkon, az Olvasósarok/ Helytörténet, Egyháztörténet menüpontjában is elhelyeztük.
A tanulmány előadás-változata 2017. május 6-án hangzott el Székesfehérváron, a kapcsolódó hír honlapunkon: Az első vatikáni zsinatról, Jekelfalusy emlékkonferencián (2017.05.06.)

Hírek: 

Részvétel a Liszt Ferenc Emlékmúzeum új kiállításán (2020.11.27.)

Vendégségben Liszt Sugár úti otthonában címmel nyílt kiállítás 2020 őszén Budapesten, a Régi Zeneakadémia épületében. A kiállítás virtuális változata a közelmúltban vált elérhetővé a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont honlapján. A tárlat elkészítését levéltárunk digitális dokumentum-másolatokkal segítette, s az új kiállításban hangsúlyos szerepet kapott Liszt Ferenc és Haynald Lajos érsek barátsága, a téma a 18. tárlóban szerepel:
18. tárló - Haynald Lajos érsek, Liszt Ferenc bizalmas barátja címmel.
A kiállított dokumentumok és a gondosan összeállított, informatív kísérő szövegek segítségével képet kaphatunk Liszt és Haynald kapcsolatáról, Haynald érsek egyházzenei alapítványairól és azok hatásáról, az első díjnyertesekről is.
A virtuális kiállítást (s a járvány múltával az eredetit is) szeretettel ajánljuk olvasólink, kutatóink figyelmébe!

A témával kapcsolatok korábbi közlések, tanulmányok honlapunkon, az Olvasósarokban:
Liszt Ferenc és Haynald Lajos - egy 19. századi barátság emlékei Kalocsán (2011-ben készült virtuális kiállítás a KFL honlapján)
Liszt ferenc és Haynald Lajos - egy 19. századi barátság emlékei Kalocsán (a Magyar Egyháztörténeti Vázlatokban 2012 tavaszán megjelent tanulmány)
Tudomány és művészet Haynald Lajos (1816-1891) bíboros, kalocsai érsek életében (a Magyar Egyháztörténeti Vázlatokban 2020-ban megjelent tanulmány)

Hírek: 

Újra kutatható Kalocsa és szállásai anyakönyvi adatbázisa (2020.11.24.)

Újra kutathatóvá vált Kalocsa és szállásai (Homokmégy, Szakmár) anyakönyvi adatbázisa, amely mintegy 170 ezer anyakönyvi bejegyzés információit tartalmazza, főként az 1700-1910 közötti időszakból.
Az átírt tartalom több mint másfél évtizeden át készült a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban. Az adatbázis szoftveres környezete, megjelenése időközben többször is változott, az utóbbi két évben sajnos technikai okokból nem volt elérhető. Az újabb online változat a közelmúltban készült el levéltárunkban, örömmel tesszük közzé honlapunkon, a működés kutatói tesztelése céljából.
További információk a szolgáltatás honlapján: https://archivum.asztrik.hu/kflk
Eredményes kutatást kívánunk!

 

 

Hírek: 

Kalocsai e-kutatásról, a Levéltári Szemlében (2020.11.12.)

A közelmúltban jelent meg Lakatos Andor levéltárvezető Digitalizálás, e-kutatás Kalocsán (2009-2019) című tanulmánya a Levéltári Szemle 70. évfolyamának 2020/1. számában. Az írás a szakmai folyóirat Műhelymunkák c. rovatában, az egyházi levéltárak sikeres online kutatói szolgáltatásait bemutató sorozat első részeként kapott helyet.
A tíz év terveit, eredményeit és szakmai tapasztalatait összegző tanulmány szövegét levéltárunk honlapján, az Olvasósarok Levéltos publikációi között is elérhetővé-letölthetővé tettük.

Hírek: