Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár

Szűz Mária tiszteletéről Kecelen - előadás (2019.05.28.)

2019. május 28-án, az esti májusi litániát követően tartottak előadást levéltárunk munkatársai Mária-enciklopédia. Szűz Mária tiszteletével kapcsolatos örökségünk a 21. század elején címmel, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Keceli Csoportjának rendezvényén. A program részeként Szűz Mária tiszteletének kultúrtörténeti vonatkozásairól és az egyházmegye "Máriás emlékeiről" is hallhattak az érdeklődők. Az elhangzott előadások vetített vázlatát pdf formátumban tesszük elérhetővé honlapunkon.

Kalocsai előadások a III. Scriptorium-konferencián (2019.05.27.)

2019. május 22-23-án, az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontjában rendezték a III. Scriptorium-konferenciát. A két napos program részeként két kalocsai vonatkozású előadás is elhangzott, Lakatos Adél Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltárát, Lakatos Andor pedig Haynald Lajos érsek 1846-os, nyugat-európai utazásának feljegyzéseit ismertette. A konferencia előadásainak anyagából szerkesztett tanulmánykötet várhatóan 2020-ban fog megjelenni.

Hírek: 

Tudomány és művészet egy kiemelkedő 19. századi főpap életében - publikáció (2019-05-24)

A közelmúltban jelent meg Lakatos Andor levéltárvezető "Tudomány és művészet egy kiemelkedő 19. századi főpap életében. Haynald Lajos (1816-1891), a tudományok művésze és a művészetek tudósa" című tanulmánya a Tomori Pál Főiskola Tudományos Mozaik kiadványsorozatának 16. kötetében. A tanulmány szövegét és a kiadvány tartalomjegyzékét pdf formátumban honlapunkon, az Olvasósarokban is elhelyezzük.

Hírek: 

KFL-kiadványok a Hungaricana portálon (2019.05.14.)

Örömmel értesítjük kutatóinkat, hogy a KFL 2001-2013 között megjelent, hat kiadványa vált elérhetővé a Hungaricana Közgyűjteményi portálon. A kétrétegű pdf közlési technológiának köszönhetően, a böngészés során a nyomtatott kötetek eredeti oldalainak képei láthatók, de emellett a keresőbe írt kifejezésekkel a tartalom egyes szavai-részletei is gyorsan fellelhetők, szerteágazó lehetőségeket biztosítva a különféle kutatásokhoz.
A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai a Hungaricana oldalán
További információk kiadványokról a KFL honlapján

Hírek: 

Jezsuita sikertörténet Kalocsán (1860-1920) c. tanulmány megjelenése (2019.04.12.)

A napokban jelent meg Lakatos Andor levéltárvezető Országos hírű nagygimnázium egy alföldi kisvárosban - jezsuita sikertörténet Kalocsán (1860-1920) című tanulmánya a Tomori Pál Főiskola Tudományos Mozaik kiadványsorozatának 16. kötetében. A tanulmány szövegét és a kiadvány tartalomjegyzékét pdf formátumban honlapunkon, az Olvasósarokban is elhelyezzük.

1860-ban a jezsuiták vették át Kalocsán az érseki gimnázium vezetését, s a csöndes kis intézmény látványos fejlődésnek indult, másfél évtized múlva már az ország legjobb gimnáziumai közé sorolták. Hogyan működött egy klasszikus humán gimnázium? Hogyan menedzselték iskolájukat a jezsuiták? Mi állt a sikerek hátterében? Ezekre a kérdésekre kerestünk válaszokat, 2017 őszén egy tudományos konferencián, felidézve egy 19. századi elitképző iskola életét.

Hírek: 

Laborator Assiduus címmel jelent meg a 70 éves Zombori Istvánt köszöntő kötet (2019.04.04.)

2019. április 4-én délután, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában köszöntötték tisztelői a 70 éves Zombori István történészt, nyugalmazott múzeumigazgatót, aki közel három évtizede szerkeszti a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) könyvsorozatát, s a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok c. folyóiratot. Az ünnepi alkalomra megjelent kötetben 40 történész tanulmánya olvasható, köztük Lakatos Andor levéltárvezető írása Kalocsa kora középkori „erőteréről”, egy 18. századi térkép kapcsán címmel. A tanulmány a KFL térképtárának egyik jeles darabja kapcsán készült, szövegét honlapunkon is elérhetővé tesszük, ill. az Olvasósarokban is elhelyezzük.
Ruttkay Mihály 1763-as térképéről, annak reprint kiadásáról további információk is találhatók honlapunkon.

 

Hírek: 

Egy eltűnt irat nyomában – az Érsekcsanádi Plébánia 1838-as alapítása kapcsán (2019.03.06.)

Kozma Róbert könyvtáros, helytörténeti kutató küldte el levéltárunk számára Klobusiczky Péter kalocsa-bácsi érsek 1838. augusztus 24-én kelt, a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalannak címzett ünnepélyes oklevelének szövegét, mely a Csanádi Plébánia alapításáról szól. A latin szöveg átírása az Érsekcsanádi Plébánia levéltárában őrzött, 19. század végi másolat felhasználásával készült, az eredeti dokumentum ui. jelenleg nem található levéltárunkban (sem a Főkáptalani Levéltárban, sem a Sükösdi és Érsekcsanádi plébániákra vonatkozó iratanyagokban). A dolog érdekessége, hogy az Érsekcsanádi Plébánia másolati példányát az Érseki Levéltárban készítették 1896-ban, az akkor még meglévő eredeti segítségével, viszont a másolaton szereplő iktatószám egy üresen maradt bejegyzésre hivatkozik az Érseki Hivatal 1896-os iktatókönyvében, így az akta további sorsáról és elhelyezéséről sajnos nincs információnk.
Az 1838. augusztus 24-én kelt alapító oklevél latin szövegét és annak magyar fordítását (Babcsányi Judit, Historia Fordítás) egy pdf dokumentumban csatoljuk. A közlés engedélyezését ezúton is köszönjük Kozma Róbernek és Babcsányi Juditnak.
A kalocsai konzisztóriumi jegyzőkönyv tanúsága szerint az érseki szentszék 1838. augusztus 23-án tartott ülésén határoztak a Csanádon lakó lelkipásztor ellátásáról (lakóhelyéről, jövedelméről stb.), a protokollum latin nyelvű bejegyzésének másolatát csatoljuk.
Az alapítást megelőzően természetesen történtek egyeztetések a csanádi hívekkel, az ott illetékes érseki uradalmi szervezettel, valamint a Sükösdi Plébániával is (Csanád ennek leányegyháza-filiája volt a korábbi időkben). A hívek magyar nyelvű kérelmező levele 1838. május 27-én kelt, ezt követően egészen őszig tartott az egyeztetés, melynek dokumentumait (az Érseki Hivatal Érsekcsanádi Plébániára vonatkozó iratanyagából) másolatban közöljük.
Letölthető dokumentumok (pdf-ek):
- A Csanádi (ma: Érsekcsanád) Plébánia 1838. augusztus 24-én kelt alapítólevelének szövege latin átírásban és magyar fordításban
- A kalocsai szentszéki jegyzőkönyv 1838. augusztus 23-án kelt, 887. sz. bejegyzése a csanádi helyben lakó lelkipásztor ellátásáról
- Egyeztető levelezés az érsekség, a csanádi hívek és az uradalmi szervezet között a helyben lakó lelkipásztor ellátásáról, 1838 május-szeptember.
 

 

Hírek: