Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Cselenkó Borbála – levéltáros (2001), levéltárvezető (2008)

Pál Ferenc – levéltáros (2008)

Cselenkó Borbála

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1990-1994: zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, 1994: érettségi, 1994-1999: JATE BTK történelem-latin szak, 1999 történelem-latin szakos diploma, 2005 segédlevéltáros tanfolyam

Levéltári munkakörök: 2001-2003 Szombathelyi Püspöki Levéltár részmunkaidős levéltáros, 2003-tól főállású levéltáros, 2008-tól levéltárvezető.

Egyéb megbízatások: 2004-től Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola, óraadó tanár (latin)

Egyesületi tagság: 2002: MELTE tag, 2004-től MLE tag

Kutatási terület, érdeklődés: magyar középkori és kora újkori egyháztörténet

Publikációk:

Szerzetesrendek az Árpád-kori Zala megyében, Zalaegerszeg, 2006. (Zalai Kismonográfiák 9.)

Pál Ferenc

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1993-2001: Bolyai János Gimnázium, 2001: érettségi, 2001-2006: ELTE BTK történelem szak, 2002-2007 ELTE BTK levéltár szak, 2006. történész, történelem szakos tanári diploma, 2007. levéltárosi diploma

Levéltári munkakörök: 2007-2008 Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény Vasvár, 2008- tól Szombathelyi Püspöki Levéltár

Egyéb megbízatások: Reményik Sándor Evangélikus Iskola, óraadó tanár (történelem)

Egyesületi tagság: 2007.: Fiatal Levéltárosok Egyesülete tag

Kutatási terület, érdeklődés: 19-20. századi egyháztörténelem, 18. századi művelődéstörténet

Publikációk:

Pálos Károly: Szegénység, szegénygondozás, in Vasi Szemle, 2006. 2. sz. 246-247. old.

Dallos Imre naplója, in Vasi Szemle, 2007. 4. sz. 500-502. old.

Gyürki László: Szent helyek üzenete, in Vasi Szemle, 2007. 6. sz. 754. old.

Reménykeltők, in Vasi Szemle, 2008. 2. sz. 247. old.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor