A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) az egyházi levéltárosok olyan munkaközössége, melynek tagjai egyházi és az egyházakkal együttműködő intézmények fenntartása alatt álló levéltárakban szolgálnak” (Alapszabály, 1. § a).

Cél

Az egyházi levéltárak és egyházi levéltárosok munkájának segítése, érdekeinek képviselete. A szakmai kapcsolatok erősítése, ill. továbbképzés céljából a MELTE évente egy alkalommal több napos konferenciát rendez, illetve alkalmanként szakmai napokat tart.

Székhely

Társadalmi szervezetként a Debreceni Törvényszéken 09-02-0001391. szám alatt van bejegyezve (bírósági ügyszám: 0900/Pk.61391/1995). Székhelye a Debreceni Református Kollégium: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

Számlaszám

OTP Bank Nyrt. 11709002-20121077.

Adószám

1855 6173-1-09

Alapítvány

A MELTE céljai megvalósítására „Egyházi Levéltárakért” néven alapítványt hozott létre, melynek székhelye a Debrecen Református Kollégium (4044 Debrecen, Kálvin tér 16.)

Intézőbizottság

A MELTE vezető testülete. Ennek tagjai közül kerül ki az egyesület elnöke, titkára és gazdasági ügyintézője.

Szakmai kapcsolatok

A MELTE a Nemzetközi Levéltári Tanács Egyházi Levéltárak szekciójának (ICA/SKR) tagja, képviselteti magát a magyar levéltárügy különböző fórumain, elnöke tagja az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM, korábban Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) és a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Levéltári Kollégiumainak.

Kormos László-díj

A MELTE alapító elnöke dr. Kormos László (1919-1996), a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárának igazgatója volt. Az alapító tiszteletére az egyesület 1999-ben Kormos László-díjat alapított, melyet évenként az egyházi levéltárakért legtöbbet tett kollégának adományoz.