A magyar egyházi levéltárosok történelmi, tudományos, kulturális felelősségük tudatában, mint a vallási közösségek történeti értékeit hordozó dokumentumainak, ezáltal hagyományainak is őrzői, 1993-ban elhatározták, hogy megalakítják a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületét (MELTE, akkori nevén Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete). Az egyesület azon levéltárosok munkaközössége, akik a történelmi vallási közösségek és az azokkal együtt-működő intézmények fenntartásában működő levéltárakban szolgálnak vagy szolgáltak” (Alapszabály, 1. § a).

Cél
  • az egyházi levéltárosok munkájának segítése szakmai tapasztalatcserékkel, továbbképzésekkel, az évenként megtartott vándorgyűlésekkel és konferenciákkal;
  • az egyházi és vallási közösségek támogatása levéltári anyaguk megőrzésében;
  • kapcsolattartás állami, egyházi és civil szervezetekkel, levéltári intézményekkel.
Név
Az egyesület a 2022. évi budapesti és a 2023. évi kecskeméti közgyűléseinek határozata alapján nevét Magyar Levéltárosok Egyesületére változtatta. A Debreceni Törvényszék a változtatást 2023. szeptember 7-én jóváhagyta, és elrendelte a változás átvezetését.
Székhely
Debreceni Református Kollégium, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Civil szervezetként a Debreceni Törvényszék tartja nyilván (nyilvántartási szám: 09-02-0001391; bírósági ügyszám: 0900/Pk.61391/1995).
Számlaszám
OTP Bank Nyrt. 11709002-20121077
Adószám
1855 6173-1-09
Alapítvány
A MELTE céljai megvalósítására „Egyházi Levéltárakért” néven alapítványt hozott létre, melynek székhelye a Debrecen Református Kollégium (4044 Debrecen, Kálvin tér 16.)
Intézőbizottság
A MELTE vezető testülete. Ennek tagjai közül kerül ki az egyesület elnöke, titkára és gazdasági ügyintézője.
Szakmai kapcsolatok
A MELTE a Nemzetközi Levéltári Tanács Egyházi Levéltárak szekciójának (ICA/SKR) tagja, képviselteti magát a magyar levéltárügy különböző fórumain.
Kormos László-díj
A MELTE alapító elnöke dr. Kormos László (1919-1996), a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárának igazgatója volt. Az alapító tiszteletére az egyesület 1999-ben Kormos László-díjat alapított, melyet évenként az egyházi levéltárakért legtöbbet tett kollégának adományoz.