Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Dr. Molnár Antal – levéltárvezető (1997)

Dr. Molnár Antal

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1984-1988: Pannonhalmi Bencés Gimnázium, 1989-1996: ELTE BTK latin-történelem szak, 1993-1994: Université de Paris IV-Sorbonne (D.E.A. fokozat), 1995-1998: JATE művelődéstörténeti posztgraduális képzés, 1999: PhD fokozat, 1995-1998: 18 hónap posztgrad. ösztöndíj a Sorbonne-on, 1996-1997: négy hónap kutató ösztöndíj Rómában, 1998: egy hónap kutató ösztöndíj Dubrovnikban. 2001: 4 hónap kutatóút Rómában. 2000-2003: Bolyai János kutatási ösztöndíj. 2003-2006: Békésy Görgy posztdoktori ösztöndíj.

Levéltári munkakörök: 1997 óta a JTMRL vezetője.

Egyéb megbízatások: 1998: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének adjunktusa. 2005: adjunktus, az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének tanára

Egyesületi tagság: 1997 óta részt vesz a jezsuita rend éves történeti bibliográfiájának összeállításában: László Polgár-Nicoletta Basilotta: Bibliographie sur l'histoire de la Compagnie de Jésus, Archivum Historicum Societatis Iesu 66 (1997)-69 (2000).

Kutatási terület, érdeklődés: XVI-XVII. sz-i katolikus egyháztörténet.

Publikációk (könyvek):

Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. (1572–1647), Bp., 2002. (Humanizmus és Reformáció 26.) 587.

Püspökök, barátok, parasztok. Fejezetek a szegedi ferencesek török kori történetéből, Bp., 2003. (METEM Könyvek 41.) 120.

A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon, Bp., 2003. (METEM Könyvek 44.) 213.

Tanulmányok az alföldi katolicizmus török kori történetéhez, Bp., 2004. (METEM Könyvek 45.)

Mezőváros és katolicizmus. Katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. században, Bp., 2005. (METEM Könyvek 49.)

A bátai apátság és népei a török korban, Bp., 2006. (METEM Könyvek 56.)

Le Saint-SieĚge, raguse et les missions catholiques de la Hongrie ottomane, 1572-1647. Roma-Budapest, 2007.

Historicus Societatis Iesu: Szilas László emlékkönyv / szerkesztés /Bp., 2007, (METEM könyvek 62.)

Elfelejtett végvidék: tanulmányok a hódoltsági katolikus művelődés történetéből. Bp., 2008.

Adatközlés: 2008. december, szerk. Lakatos Andor