Adatok

A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) az egyházi levéltárosok olyan munkaközössége, melynek tagjai egyházi és az egyházakkal együttműködő intézmények fenntartása alatt álló levéltárakban szolgálnak” (Alapszabály, 1. § a).

Cél
Az egyházi levéltárak és egyházi levéltárosok munkájának segítése, érdekeinek képviselete. A szakmai kapcsolatok erősítése, ill. továbbképzés céljából a MELTE évente egy alkalommal több napos konferenciát rendez, illetve alkalmanként szakmai napokat tart.
Székhely
Társadalmi szervezetként a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon (Debrecen) Tpk. 61 391/1995/6. szám alatt van bejegyezve. Bíróságilag bejegyzett székhelye a Debreceni Református Kollégium: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Számlaszám
OTP Bank Nyrt. 11709002-20121077.
Adószám
1855 6173-1-09
Alapítvány
A MELTE céljai megvalósítására „Egyházi Levéltárakért” néven alapítványt hozott létre, melynek székhelye a Debrecen Református Kollégium (4044 Debrecen, Kálvin tér 16.)
Intézőbizottság
A MELTE vezető testülete. Ennek tagjai közül kerül ki az egyesület elnöke, titkára és gazdasági ügyintézője.
Szakmai kapcsolatok
A MELTE a Nemzetközi Levéltári Tanács Egyházi Levéltárak szekciójának (ICA/SKR) tagja, képviselteti magát a magyar levéltárügy különböző fórumain, elnöke tagja az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM, korábban Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) és a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Levéltári Kollégiumainak.
Kormos László-díj
A MELTE alapító elnöke dr. Kormos László (1919-1996), a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárának igazgatója volt. Az alapító tiszteletére az egyesület 1999-ben Kormos László-díjat alapított, melyet évenként az egyházi levéltárakért legtöbbet tett kollégának adományoz.