A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének Intézőbizottsága a tagok javaslatai alapján még 2021 nyarán úgy döntött, hogy Kormos László-díjjal tünteti ki Varga Lajos váci segédpüspököt, aki a Váci Egyházmegye könyvtárosaként és levéltárosaként, valamint az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatójaként hosszú időn át példaadó szakmai munkát végzett a magyar egyházi levéltárakért, különösképpen a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár külső és belső megújításáért. A díjat a MELTE idei közgyűlésén, 2020. június 20-án délután adta át Koltai András, az egyesület elnöke az Esztergomi Főegyházmegye D50 kulturális központjában (Damjanich utca 50.), ahol az egyesület idei vándorgyűlését tartotta.

Köszöntőjében Koltai András ismertette Varga Lajos eddigi életútját, aki a budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd a papi hivatást választotta a Váci Egyházmegyében, ahol 1974-ben szentelték pappá. Az első kápláni évei után Bánk József püspök 1978-ban Vácra helyezte, ahol a székesegyház karkáplánjaként, és egyben egyházmegyei könyvtárosként és levéltárosként is működött (miután még egri teológus korában elvégezte az Országos Könyvtártudományi és Módszertani Központ könyvtárosi tanfolyamát), és ez meghatározta további életét. 1985-től a levéltárosság és könyvtárosság mellett püspöki titkár lett, két évig Bánk József, majd öt évig Marosi Izidor püspök mellett. Az egyházmegyét 1992-től kormányzó új püspök, Keszthelyi Ferenc alatt 1992-től a Székesegyházi Kincstárat és az Egyházmegyei Gyűjteményt is igazgatta, valamint 1993-tól megbízott irodaigazgató volt.

Új korszak kezdődött az életében 1995-től, amikor Pásztó plébánosa lett, amely két évvel korábban került az Egri Főegyházmegyétől a Váci Egyházmegyéhez. Rendezte a plébániai levéltárat, tanulmányokat (Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, 19990–2002) és könyvet írt a plébánia történetéről (2007). Szükség szerint más szomszédos plébániákon is szolgált, így Mátraverebélyen, Mátraszőlősön, Kisbágyonban és Jobbágyiban.

2006-ban érkezett vissza „főállásban” Vácra, immár Beer Miklós püspöksége idején, akinek általános helynöke és segédpüspöke lett. 2006. július 15-én Erdő Péter esztergomi érsek szentelte püspökké a váci székesegyházban. Az egyházmegye kormányzata mellett továbbra is részt vett a lelkipásztori munkában, mint alsóvárosi plébános, a ferences templom és a Hétkápolna igazgatója (2020-ig), sőt ezalatt a kosdi és a vácdukai plébániát is adminisztrálta.

A váci egyházmegyei könyvtár és levéltár vezetését 2004-től vette át ismét, ezúttal prefektusként, és ezt a feladatot segédpüspökként is megtartotta. Neki volt köszönhető többek között, hogy 2014-ben lehetővé vált az egyházmegyei plébániák anyakönyveinek interneten keresztüli kutatása, valamint, hogy 2017/2018-ban az egyik kanonoki ház hosszú udvarán, zöldmezős beruházásként fölépült a Püspöki és Káptalani Levéltár új épülete, amelyet Beer Miklós püspök 2018. május 31-én áldott meg. Ezáltal mód nyílott az egyházmegye addig több helyen tárolt levéltári anyagának egy helyre gyűjtésére.

Az egyháztörténet hivatott művelőjeként többek között összeállította (részben Sándor Frigyes kéziratának felhasználásával) A váci egyházmegye történeti földrajzát (1997). Tanulmányai főként konferenciakötetekben jelentek meg. Munkatársa volt a Magyar Katolikus Almanachnak (1984) és az Esztergomi érsekek című kötetnek (2003), és egyik kezdeményezője az egyházi kéziratossággal foglalkozó Scriptorium konferenciáknak, amelyet Pázmány Péter Katolikus Egyetem Klasszika Filológia Tanszéke és az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ szerveznek, és az elsőt 2017-ben éppen Vácott tartották.

Életrajzi adatok: