Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Levéltára

Honlap http://nyiregyhaza.lutheran.hu/leveltarunk
Cím 4400 Nyíregyháza, Luther tér 14.
Telefon (42) 508-770
Fax (42) 508-777
E-mail
Nyitvatartás hétfő-péntek 9–13 óra

A gyülekezet története

A levéltár története [ Segédletek ]

Munkatársak

Az egyházközség története

Az egyházközség 1754-ben szerveződött, szlovák evangélikusok nyíregyházi letelepedésével. Az egyházközség esperesi, illetve a 20. században püspöki székhely is volt.

lapkezdet

A levéltár története

Az iratgyűjtés 1754-ben kezdődött, de a telepesek néhány korábbi iratot is megőriztek, ill. magukkal hoztak. Az egybegyűlt iratokat Miklósfy Sámuel lelkész a 19. század közepén négy leveleskönyvbe köttette, melyek magukba foglalják az akták tárgymutatóit is. A levéltárat a későbbiekben is a lelkészek kezelték. A levéltár csak az egyházközségre vonatkozó iratokat őrzi, az itt keletkezett esperesi- és püspöki iratokat 1952 után az Evangélikus Országos Levéltár gyűjtötte be. Megtalálhatók viszont az 1965-ben megszűnt Dél-szabolcsi Missziói Egyházközség, az 1977-ben megszűnt Kisvárdai Evangélikus Egyházközség, valamint az egykor önálló tokaji evangélikus gyülekezet iratai. Utóbbi anyakönyveit a levéltár 2014-ben digitális formában juttatta el a gyülekezet részére. A levéltár 2014-ben 41 településről őriz plébániai iratanyagot. Az őrzött iratanyag évköre 1737-től 1995-ig terjed. A teljes levéltári anyag közép, illetve darab szinten rendezett. A fondjegyzék 2014-ben készült el.

Nyomtatott segédletek

  • A Nyiregyházi Evangélikus Gyülekezet Levéltára, in A magyarországi evangélikus egyház levéltári anyagának fondjegyzéke, szerk. Nagy Lajos, Budapest, 1983 (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei, 3), 25.

2008. lapkezdet