A piarista iratok már az interneten is kutathatók

3 hónap ago
A piarista iratok már az interneten is kutathatók szerkeszto 2022. 09. 02.

Mostantól levéltárunk dokumentuma is hozzáférhetők a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete által működtetett matricula.hu portálon. Egyelőre iskolai anyakönyvek (Budapestről 1868-ig, Kecskemétről az érettségi anyakönyvek 1921-ig), valamint rendházi krónikák és a tartományfőnökség legrégebbi (17. századi) kötetei kutathatók ezen a felületen. A kutatható iratok részletesebb felsorolása a portálon található. A kutatás regisztrációhoz és előfizetési díjhoz között.

szerkeszto

Egyháztörténeti konferencia Pannonhalmán

3 hónap ago

Levéltárunk szeptember 16-án a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Dísztermében konferenciát rendez Ordine et disciplina reformare – Szerzetesi reformok Magyarországon címmel. A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezési határidő 2022. szeptember 12. A program és a regisztrációs felület itt található.

Boros Zoltán

2022. szeptember – Nyírszőlőben az Istenszülő születése címünnepére felszentelt templomban – a toronyfelújítási munkálatokat követően – Szocska A. Ábel püspök atya 2022. augusztus 15-én megáldotta a toronysisakot. Ennek kapcsán levéltári forrás alapján…

3 hónap ago
Emlékül A nyírszőlősi templom, amely az 1890. évben épült, f[olyó] év nyarán külsőleg a toronnyal együtt kőporoztatott, a torony fedele befestetett és megjavíttatott. Új gömb tétetett föl a renovált kereszttel, továbbá a templom előtti kereszt is átfestetett. E munkálatok kb. 900 P-t alkottak. Az ünnepséget, megáldást alulírott végezte, igen nagyszámú gyülekezet jelenlétében júl[ius] 27-én, ma. […]
admin-leveltar

Lónyay 200

3 hónap 1 hét ago

A Lónyay Menyhért születésnek 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Lónyay 200 emlékév keretében 2022. augusztus 29-én Nyíregyházán, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának szervezésében Lónyay-források címmel rendeztek konferenciát. A rendezvény célja a Lónyay család történetére vonatkozó levéltári források őrzőhelyeinek számbevétele volt.

Boros Zoltán

Anyakönyv restaurálása

3 hónap 1 hét ago

Örömmel számolunk be tisztelt olvasóinknak arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatásnak köszönhetően ez évben is restauráltattuk egy további anyakönyvünket, mégpedig intézményünk legrégebbi levéltári dokumentumát, a Nagyharsányi Református Egyházközség vegyes anyakönyvét, mely az 1741-1797-es évkörben bejegyzett születések, házasságok, halálozások adatait tartalmazza, valamint egyháztörténeti és igazgatási jellegű (határozatok) feljegyzéseket.