2022. augusztus – Az újfehértói görögkatolikus templom építési köveinek szállításában kértek segítséget Hajdúdorog városától 1821-ben

4 nap 11 óra ago
Nemes Hajdú Dorogh városa tekéntetes, nemes, nemzetes és érdemes Tagjai, teljes bizalommal való drága jó Uraink! Alább írottak egész alázatossággal a nemes város tekéntetes, nemes, nemzetes és érdemes tagjai előtt leborulva esedezni kénteleníttetünk az eránt, hogy bennünket a keresztúri méltóságos gróf Aspermont bányájában a szándékunkban lévő újonnan építendő templomunk számára megvásárolt köveknek való szállításában ezen […]
admin-leveltar

Káptalani jelentések a magyar piaristák 33 évéről (1943–1976)

1 hét 3 nap ago
Káptalani jelentések a magyar piaristák 33 évéről (1943–1976) szerkeszto 2022. 07. 28.

s. a. rend. Koltai András, Ruppert József, Szekér Barnabás
Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2022
(Kéziratok Magyarország piarista múltjából, 2)

  • 116 pp.
  • digitális kiadvány
  • ISBN 978-615-5934-08-7
  • letöltés (PDF)

Ángel Ruiz piarista generális 1975. október 29-én Rómában kelt körlevelében szokás szerint elrendelte, hogy az 1976. év első felében a rend minden tartományában helyi és tartományi káptalanokat tartsanak. Ez Magyarországon azért számított rendkívülinek, mert ott a kommunista diktatúra addigi évtizedeiben elmaradtak a rendi döntéshozatal ezen fórumai. A kötet bevezető tanulmánya ennek okait követi 1946-tól egészen 1976-ig, amikor a vatikáni „kis lépések politikája” ebben is változást hozott. Az 1976. évi káptalanok nemcsak azért jelentősek a rend magyarországi történetében, mert újabb „kis lépést” jelentettek abban a folyamatban, amelyben a rend biztosíthatta rendes működését Magyarországon, legalábbis a rákényszerített keretek között, hanem azért is, mert az akkor készült, az elmúlt 33 évről szóló beszámolók (Szemenyei László, Léh István, Előd István, Halász József házfőnökök és Albert István tartományfőnök írásai) először adtak számot a kommunista diktatúra első évtizedeiről. Kortársként, de mégis történeti távlatból tekintettek vissza erre a fontos időszakra, az adatközlést néhol az egyéni visszaemlékezés és a helyzetelemzés műfaji elemeivel keverve. Ezért gyűjtöttük össze, és tesszük közzé őket kiadványunkban.

 

szerkeszto

Nyári zárva tartás: 2022.08.01-2022.08.05.

1 hét 6 nap ago

Ezúton tájékoztatjuk kutatóinkat és minden kedves érdeklődőt, hogy a levéltári munkatársak nyári szabadsága miatt 2022. augusztus 1-től augusztus 5-ig, egy héten át a kutató- és ügyfélszolgálat szünetel levéltárunkbanRegisztrált E-kutatóink számára az internetes kutatás természetesen ebben az időszakban is lehetséges, viszont új regisztrációt a zárvatartási időben nem fogadunk. Nyitás 2022. augusztus 8-án, hétfőn.

Hírek: 
kalocsakfl

Nándorfehérvár, 1456. július 22. – Hunyadi János legnagyobb hadi sikere

2 hét 2 nap ago
Nándorfehérvár, 1456. július 22. – Hunyadi János legnagyobb hadi sikere Szerző Kruppa Tamás Kanász Viktor 2022. 07. 22., p - 14:06 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

Konstantinápoly 1453-as elfoglalása után II. Mehmed szultán elérkezettnek látta az időt, hogy elfoglalja Magyarország kulcsát, amelyet az oszmán csapatok már többször megkíséreltek bevenni. A Nándorfehérvár elleni előkészületek már 1455 decemberében megindultak. A konkrét csapatmozgással kapcsolatos hírek 1456. április 7-én értek Budára. Óriási török hadsereg készülődött: az egykorú források erős túlzással száz és százötvenezer közé tették az oszmán csapatok létszámát, de a mai mértékadó becslések is hatvan-nyolcvanezer főre becsülik a sereg nagyságát.

Külső link Nándorfehérvár, 1456. július 22. – Hunyadi János legnagyobb hadi sikere Kulcsszavak Nándorfehérvár középkor
Kanász Viktor

Szakmai díjjal tüntették ki levéltárunk igazgatóját

2 hét 6 nap ago

A nagy tekintélyű levéltárosról, történészéről, Dóka Kláráról elnevezett díjat vehetett át levéltárunk igazgatója, Dénesi Tamás 2022. július 11-én, Székesfehérváron. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a kitüntetéssel a levéltárügy területén huzamosabb időn át kimagasló szakmai munkát végző levéltári munkatársakat ismeri el.

Boros Zoltán

Repertorium Pontificiorum Documentorum in Regnis Sacrae Coronae Hungariae existentium (1417–1526)

3 hét 2 nap ago
Repertorium Pontificiorum Documentorum in Regnis Sacrae Coronae Hungariae existentium (1417–1526) Kanász Viktor 2022. 07. 15., p - 11:58 CLASSIS II 10. Nemes Gábor

Repertorium Pontificiorum Documentorum in Regnis Sacrae Coronae Hungariae existentium (1417–1526) (CVH II/10), összeállította és a bevezetést írta NEMES GÁBOR, Budapest–Róma 2022. xxv + 342 p. + mellékletek (4 kép és 1 térkép)

A kötet a történelmi Magyarország területén fennmaradt, 1417 és 1526 között kelt pápai oklevelek repertóriumát tartalmazza. A munka szervesen illeszkedik a Franco Bartoloni által útjára indított Index Actorum Romanorum Pontificum ab Innocentio III in ad Martinum V electum című rangos sorozat célkitűzéseihez. A szerző a gyűjtés során számba vett minden kéziratos fennmaradási formát, így az eredetik mellett az átírásban, másolatban, sőt fogalmazványban fennmaradtakat, továbbá a nyomtatott búcsúcédulákat is. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Diplomatikai Levéltára (DL) és Diplomatikai Fényképgyűjtemény (DF) mellett az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban őrzött Hevenesi, Kaprinai és Pray gyűjtemények, továbbá online adatbázisok is a gyűjtés alapját képezték. A kutatás során összegyűjtött kéziratokat és kiadásokat felhasználva minden egyes oklevélszövegről egy adategyüttes állt össze, amely az oklevél keltezési adatait, az oklevél kontextusának kezdő szavait, azaz incipitjét, a kiadó pápa nevét, a címzést, az oklevél szövegét megőrző kéziratokat és az egyes kiadásait tartalmazza.

Az 1417 és 1526 közötti több mint száz évből a Kárpát-medence levéltáraiban fennmaradt 1064 példányból 672 oklevélszöveget sikerült kigyűjteni. Ezek több mint fele, 344 maradt fenn eredetiben. A kötet bevezetője – amely a végén angolul is olvasható – a feldolgozott oklevélállomány elemzésével, értékelésével és az iratok fennmaradásának és megőrződésének problematikájával foglalkozik.

A repertóriumot több mutató is követi: először személy- és helynévmutató, majd a DL és DF számok, valamint az azzal nem rendelkező kéziratok konspektusa, ezután pedig az incipitek abc rendű indexe olvasható.

A kötetben szereplő eredeti oklevelek vizsgálata segítségével elkészült a kúriai hivatalnokok repertóriuma is. A munka ezzel a passaui egyetem neves diplomatika és paleográfia professzora, Thomas Frenz által évtizedek óta elkezdett, a pápai kúriai hivatalokban dolgozó személyek prozopográfiai és biográfiai gyűjtéséhez is kíván kapcsolódni.

Kanász Viktor

I Barberini e l'Europa

3 hét 2 nap ago
I Barberini e l'Europa Kanász Viktor 2022. 07. 15., p - 10:06 Péter Tusor – Alessandro Boccolini (ed.)

I Barberini e l'Europa. a cura di Péter Tusor, Alessandro Boccolini, (Acta Barberinia 5) Viterbo: Sette Citta 2022.

A kötet a 2021 decemberben a Fraknói Kutatócsoport közreműködésével az Istituto Nazionale di Studi Romaniban, illetve online tartott „I Barberini e l’Europa”, azonos című nemzetközi szimpózium tanulmánnyá formált előadásait tartalmazza. Az Edizioni Sette Città több mint háromszáz oldalas kiadványa 12 szerző tanulmányait közli. Silvano Giordano, Olivier Poncet, Matteo Binasco, Giovanni Pizzorusso, Matteo Sanfilippo, Giuseppe Mrozek Eliszezynki, Isabella Iannuzzi, Gaetano Sabatini, valamint a szerkesztők (Gaetano Platania, Tusor Péter, Alessandro Boccolini)  tanulmányai érintik a bíborosai, hercegei révén többgenerációs pápai dinasztia nyugati (francia, spanyol, angol stb.),  keleti (főként lengyel és magyar) külpolitikai és egyházi relációit, kitekintő jelleggel kapcsolatait a kora újkori Észak-Amerikával, a globális missziószervezésben játszott szerepüket. De előkerülnek kereskedelem- és irodalomtörténeti dimenziók is (Francesca di Caprio, Dalma Frascarelli). Az olasz Ministero della Cultura támogatásával Viterbóban megjelent kötet használatát névmutató segíti.

Kanász Viktor