A Kalocsai Sárköz 18. századi térkép-ábrázolásairól - egy alkotótábor résztvevőinek (2023.08.01.)

1 hónap 3 hét ago

2023. augusztus 1-jén, a  XX. Ordasi Alkotótáborban hangzott el Lakatos Andor levéltárvezető (KFL) előadása Mesél a térkép... címmel, kézzel festett, régi térképekről, mint a táj ábrázolásairól. A nyáresti gondolatokat főként Ruttkay Mihály 1763-as, Duna-mentét ábrázoló térképe ihlette. Az esztétikai szempontból is nívósan kivitelezett, 18. századi térképek szemléje segített láthatóvá-érzékelhetővé tenni a táj változásait a Kalocsai Sárközben. Az előadás vetített vázlatát honlapunkon is elérhetővé tesszük.

Hírek: 
kalocsakfl

Levéltári dokumentum Aranyosapáti görögkatolikus templomáról

1 hónap 3 hét ago
Az Aranyosapáti Görögkatolikus Egyházközségben végzett kánoni látogatás alkalmából templomtörténeti adalékokat tartalmazó levéltári forrást teszünk közzé. A templomot 1936-ban kívül-belül felújították, jelen dokumentumban Mosolygó Sándor parókus a templomszentelésre kér engedélyt. 52:1936. szám Nagyméltóságú és főtisztelendő Püspök Úr, kegyelmes Uram! Templomunk renoválását bevégeztük. Költségünk 3400 pengő volt, melyet nagyobbrészt a hívek adakozásából, részben pedig a templomi földek […]
admin-leveltar

Vincze Máté látogatása Pannonhalmán

1 hónap 4 hét ago

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára július 27-én Pannonhalmára látogatott, ahol megtekintette könyvtárunk, levéltárunk és múzeumunk kincseit, reprezentatív tereit és raktárait. A látogatás alkalmat nyújtott arra is, hogy megbeszélést folytassunk gyűjteményeink terveiről és fejlesztési lehetőségeiről. A látogatásról helyettes államtitkár úr is beszámolt közösségi oldalán.

Boros Zoltán

ÖT KINCS Nyári tábor

1 hónap 4 hét ago

Kedves Gyerekek! Már nagyon várunk Titeket az augusztusi táborunkba!

Felfedezzük együtt a Múzeum kincseit!

Közelebbről is megismerkedünk ásványgyűjteményünk különleges köveivel, lesz ásványsimogató, gipszkarc, készítünk papírnyomatot, fluoreszkáló rajzot és még sok más érdekes dolgot!

További információk

Nagy Gusztáv

Egyházi gyűjtemények konferenciája Kecskeméten

2 hónap 1 hét ago

A három nagy egyházi gyűjteményi egyesület minden évben nyár elején tartja háromnapos vándorgyűlését. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE), a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) és az Egyházi Muzeológusok Egyesülete (EME) idén együtt rendezte meg a konferenciát, Kecskeméten. Legutóbb 2009-ben Gyulafehérváron volt közös vándorgyűlés. A 150 résztvevőt megmozgató rendezvényt július 3. és 5. között a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára látta vendégül.

Boros Zoltán

Nyári zárva tartás (2023. 07. 10.)

2 hónap 2 hét ago

Tájékoztatjuk tisztelt kutatóinkat hogy levéltárunk 2023. július 15. és 2023. július 30. között zárva tart. Kutatókat ezt követően először 2023. július 31-én, hétfőn fogadunk (lásd időpontfoglaló alkalmazásunkat). A nyári szünet idején e-kutatás szolgáltatásunk a már regisztrált felhasználok részére továbbra is működni fog, azonban új felhasználók regisztrációját a 2023. július 15–30. közötti időszakban várhatóan nem fogjuk tudni rögzíteni. Az időközben beérkezett regisztrációkat tehát 2023. július 31-től dolgozzuk fel

vlvltr

II. veszprémi levéltári nap (2023.06.30.)

2 hónap 3 hét ago

A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Vármegyei Levéltára szervezésében június utolsó napján kerül sor a második alkalommal megrendezett veszprémi levéltári napra. A szakmai nap során a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltárban folyó munkát két előadás mutatja be. Varga Tibor László "Veszprémi keresztapák" címmel a várbeli épületek elnevezéseit járja körül, Karlinszky Balázs pedig a "Veszprém megyei templomok adatbázisa" OTKA-pályázatunkat mutatja be. Szeretettel várjuk Önöket a rendezvény helyszínén, a Laczkó Dezső Múzeum Erzsébet ligeti megújult épületében

Kategória: OTKA-pályázat
vlvltr

Működésünk

2 hónap 4 hét ago
Működésünk szerkeszto 2023. 06. 26. Küldetésnyilatkozat

A Piarista Múzeum feladata, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel a lehető leghatékonyabb módon feltárja, dokumentálja, kutassa, regisztrálja, gyűjtse, őrizze és bemutassa a magyar piarista rendtartomány és az egyetemes piarista rend kulturális, művészeti, szellemi örökségének tárgyi emlékeit és értékeit. A Regulák értelmében a Piarista Múzeum nem csak a saját gyűjteményében őrzött kulturális, művészeti és történeti értékkel bíró tárgyakról gondoskodik, hanem az egész magyar rendtartomány, az összes piarista intézmény műtárgyállományát is egy közös katalógusban tartja nyilván, ha pedig bizonyos tárgyaknak az őrzése helyi szinten nem megoldható, akkor a központi gyűjteményben őrzi tovább azokat (Regula 459.).

A múzeum küldetése, hogy támogassa a piarista rend oktató-nevelő-evangelizáló küldetését felhasználóbarát szolgáltatásaival, az esélyegyenlőség kívánalmait szem előtt tartva fizikális és digitális módon is biztosítsa a hozzáférést gyűjteményéhez, segítse a kulturális örökség és az emberi méltóság védelmét, kulturális programjaival és múzeumpedagógiai tevékenységével pedig elkötelezett legyen az ifjúság nevelése, a közösség építése és az evangéliumi tanúságtétel mellett.

Feladatok
 • A Piarista Rend Magyar Tartományához tartozó intézmények, illetve a saját őrzésében lévő szakrális és egyéb jellegű, kulturális, művészeti, történeti értékkel bíró műtárgyak nyilvántartása, feldolgozása, karbantartásának-restaurálásának szakmai felügyelete, letétben történő megőrzése, valamint a műtárgyak egy részének állandó és időszaki kiállításokon való bemutatása;
 • digitalizálás;
 • adatbázis-építés;
 • honlap- és közösségi oldalak működtetése;
 • kutatja és bemutatja a piarista rend szerepét a magyar kultúrában és művelődéstörténetben;
 • segíti a tudományos kutatást végzőket;
 • ismeretterjesztő és tudományos tartalmakkal, szerkesztői munkával és reprodukciók biztosításával hozzájárul piarista rendi kiadványok megjelenéséhez, illetve a piarista rend kultúr- és művelődéstörténeti jelentőségének bemutatásához;
 • intézi a műtárgy-kölcsönzéseket;
 • a gyűjteményben őrzött és a kiállított tárgyaknak is méltó és műtárgyvédelmi, állományvédelmi szempontból megfelelő körülményeket biztosít;
 • figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat és pályázik;
 • részvétel a piarista gyűjtemények, a Piarista Központi Könyvtár és a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára közművelődési és tudományos munkájában;
 • szakmai kapcsolatokat épít és tart fenn más állami és egyházi múzeumokkal
Szolgáltatások
 • Időszakos kiállításokon mutatja be a magyar és egyetemes egyháztörténet, a piarista rendtörténet, a szakrális művészet és a művelődéstörténet tárgyi emlékeit;
 • tárlatvezetéseket tart;
 • múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart;
 • a Piarista Múzeum munkatársai kurátorként részt vesznek más piarista intézmények vagy a piarista renddel kapcsolatos kiállítások szervezésében;
 • kölcsönzésekkel, szakmai segítséggel, tárgyleírások és tanulmányok írásával támogatja más állami és egyházi múzeumok kiállításait és szakmai kiadványait;
 • reprográfiai szolgáltatást nyújt.
szerkeszto

Diáknévsorok: Szabadka

2 hónap 4 hét ago
Diáknévsorok: Szabadka szerkeszto 2023. 06. 26. Nyomtatott értesítők* Bibliográfia
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 15. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 23), Budapest, é.n., 202.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.

szerkeszto