Honlap
Cím5600 Békéscsaba, Luther u. 1.
Telefon(66)322-162
Fax(66)325-524
E-mail
Nyitvatartáshétfő-péntek 9–12 óra (előzetes bejelentkezéssel)

A gyülekezet története

A levéltár története [ Segédletek ]

Munkatársak

A gyülekezet története

A békéscsabai evangélikus gyülekezet a Békés megyei evangélikus szlovákság hagyományos központja, jelentős egyházi és kulturális hagyománnyal. A gyülekezet élete a török hódoltság utáni időben, 1718-ban kezdődött, mikor felvidéki szlovák telepesek érkeztek ide. Az első templomot 1745-ben építették. A mai nagytemplom 1807 és 1824 között épült, és a legnagyobb méretű evangélikus templom Magyarországon (76 méteres torony, 3500 ülőhely), a kistemplommal együtt Békéscsaba meghatározó városképi eleme. Egy időben itt volt a Bányakerület püspöki székhelye is volt (1870–1890). A békéscsabai evangélikusság szellemi életében jelentős szerepet játszottak Haan Lajos (1818–1891) lelkész, a Szeberényi lelkészcsalád, Zsilinszky Mihály egyháztörténész, egyházmegyei és kerületi felügyelő, Dedinszky Gyula (1905–1994) lelkész, egyház- és helytörténész. A gyülekezet 10 ezres lélekszámával 1800-ra az ország legnagyobb evangélikus gyülekezetévé vált. Akkor Békéscsaba népességén belül az evangélikusság volt többségben, bár arányuk fokozatosan csökkent: 1880-ban 29 ezerből 23 ezren (71%), 1949-ben 44 ezerből 26 ezer (56%) volt az arány. 1945 után 6200 evangélikus szovák települt át Szlovákiába. A kommunizmus idején a Viharsarokban különösen erős állami elnyomás következményeit a gyülekezet ma is érzi. Az evangélikusok aránya tovább csökkent: 68 ezerből 14 ezren vannak (17 ezer katolikus és 7 ezer református mellett). A város evangélikusai egyetlen gyülekezethez tartoznak, ahol három aktív lelkész is dolgozik, és az evangélikus gimnázium is újraindult.

lapkezdet

A levéltár története

A gyülekezet régi iratait először Haan Lajos lelkész (1855-1891) rendezte. A fennmaradt anyakönyveket, jegyzőkönyveket és pénztárnaplókat beköttette, az aktajellegű anyagot tárgy szerint csoportosította. A későbbi időszak iratait hasonló tárgyi rendben Mályusz Elemér csoportosította, raktári jegyzékét az 1970-es évek elején Dedinszky Gyula ny. lelkész készítette el.

A levéltári anyag mennyisége 70 fm. Ebből hét fond egyházközségi, kilenc kisebb személyi. Ebből 18,8 fm középszinten, 51,2 fm darabszinten rendezett.

Nyomtatott segédletek
  • Dedinszky Gyula, A Békéscsabai Gyülekezet Levéltára: Raktári jegyzék, Békéscsaba, 1975 (gépirat).
  • Dedinszky Gyula, A Békéscsabai Evangélikus Gyülekezet Levéltára, in Békési Élet 18(1983):2, 184-186.
  • A Békéscsabai Evangélikus Gyülekezet Levéltára, in A magyarországi evangélikus egyház levéltári anyagának fondjegyzéke, szerk. Nagy Lajos, Budapest, 1983 (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei, 3), 21-23.
  • Dóka Klára, Magyarországi egyházi levéltárak térképei, 3: Protestáns egyházi levéltárak térképeinek katalógusa, Budapest, 1989, 157-163.

2008. lapkezdet