Honlap http://oroshaza.lutheran.hu/leveltar_index.php
Cím 5900 Orosháza, Thék E. u. 2.
Telefon (68)412-402
Fax (68)412-402
E-mail
Nyitvatartás hétfő, szerda, csütörtök, 8–12 óra

A gyülekezet története [ Bibliográfia ]

A levéltár története [ Segédletek ]

Munkatársak

A gyülekezet története

Orosházát 1744-ben földbirtokosa Harruckern Ferenc báró 1744-ben a Tolna megyei Zombáról érkező evangélikus telepesekkel népesítette be. Az új telepeseknek első dolga volt, hogy vesszőből-sárból templomot és iskolát építettek. Első lelkészüket, Horváth Andrást még abban az évben beiktatták hivatalába. 1747-ben a Helytartótanács megparancsolta, hogy az engedély nélküli templomot, bontassák le és a lelkészt űzzék el, de Harruckern, mint Békés megye főispánja halogatta a rendelet végrehajtását.

1782-től két lelkész szolgált a gyülekezetben és 1786-ban II. József türelmi rendelete után föl építették a mai kőtemplomot, amelyet 1830-as évben kereszthajóval bővítettek, és egybeépítették a toronnyal. 1846-ban építette a gyülekezet a felvégi, 1854-ban az alvégi parókiát, melyek ma is lelkészlakként szolgálnak. 1901-től három lelkész látja el a gyülekezeti szolgálatokat.

Bibliográfia
  • Balassa Pál, Orosháza multja és jelenének rövid vázlatát a százados ünnepi alkalomra, Arad, 1844; Orosháza, 1883.
  • Keller József et al., A gimnázium története Orosházán 1933–1998, Orosháza, 1999.
  • Verasztó Antal, Visszaszámlált évek: Az orosházi temetők története, Orosháza, 1996.

lapkezdet

A levéltár története

A levéltári iratokat 1989-ig helyhiány miatt a karzaton, nem megfelelő körülmények között tárolták. Többszöri költöztetés után – az egyházi hivatal épületének visszaadásakor – került a jelenlegi, megfelelő helyre. 1990 őszétől részmunkaidős gyülekezeti levéltárost alkalmaztak. Ekkor kezdődött meg az igen megviselt iratok számbavétele, rendezése, Vető Béla, az Evangélikus Országos Levéltár igazgatójának útmutatása alapján. Az iratok polcokra kerültek, jelenleg már csaknem mindet levéltári dobozokban tárolják. Rendezettsége középszintű. A levéltár 1999-ben nyilvános magánlevéltári minősítést kapott. Az anyakönyveket restaurálták, mikrofilmeztették. Az 1895 előtti mikrofilmek fénymásolatai is megtalálhatók. A levéltár számítógéppel, fénymásolóval és biztonságtechnikai eszközökkel is gazdagodott. Száraz Csenge 1,6 fm anyagról anyakönyvi regisztert készített. Számítógépre került az új fondjegyzék és raktári jegyzék. Elkészült a levéltárban őrzött bibliák, énekeskönyvek, egyháztörténeti, teológiai, missziós, helytörténeti és egyéb könyvek katalógusa is.

Nyomtatott segédletek
  • Szárazné Kőrösy Edit, Az orosházi evangélikus gyülekezet levéltári anyaga: Raktári jegyzék, s. a.
  • A magyarországi evangélikus egyház gyülekezeteinek iratai , in A magyarországi evangélikus egyház levéltári anyagának fondjegyzéke, szerk. Nagy Lajos, Budapest, 1983 (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei, 3), 31-124.

2008. lapkezdet