Együttérző részvéttel vettük kézhez Dr. Dóka Klára kollégánk, a MELTE tagjának halálhírét. Személyében egyesületünk köztiszteletben álló, pótolhatatlan szakmai tudással rendelkező, mindenki által tisztelt és szeretett egyéniségét gyászoljuk. Rendszeres résztvevője volt a MELTE vándorgyűléseinek, tanácsaival, óriási tapasztalatával, szolgálatkészségével mindig hatékonyan segítette a magyar egyházi levéltárügy munkáját.

Kerényi Grácia Ad iuvenes című versében írja:

 

„Kellenek még helyek,

ahol igazat mondanak.

Kellenek emberek,

kik nem motyognak orr alatt.

Kellenek gyerekek,

kik tudást kérnek és hitet.,

Kellenek öregek,

kik elfecsérlik szívüket.”

 

Dr. Dóka Klára a levéltárakban azt az igazságot kutatta, amely érvényét nem a politikának, vagy az éppen divatos korszellemnek köszönhette, amelyet nem kellett a különböző kurzusoknak megfelelően változtatni, „átértékelni”. Olyan eredményeket tárt fel és tett közzé, melyek emelt fővel vállalhatók egykor és ma. Lebilincselő tudását, tapasztalatait nem rejtette véka alá, nem őrizgette féltve mások elől, hanem az igazán nagy tudósokra jellemzően osztotta meg kollégáival, és a legfiatalabb kutatókkal is. A levéltárügy szeretete késztette, hogy az újabb, a következő nemzedékekkel is fáradtságot nem kímélve ismertesse meg a szakma követelményeit, legkorszerűbb módszereit. Mindezt önzetlenül, szívet-lelket melengető és odaajándékozó, „elfecsérlő” módon tette.

Úgy, ahogy erre mindannyiunk „Mestere” tanított bennünket, aki azt mondta: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért” (Jn 15, 13). Ezt Klára tudatosan tette, hiszen nem felejtjük, hogy minden MELTE konferencia reggelén részt vett a szentmisén, és szentáldozáshoz járult. „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon” – mondja az Üdvözítő Krisztus (Jn 6, 54). Ez az ígéret bátorít bennünket arra, hogy Őt, mint Isten ajándékát köszönjük meg, és lelkét a Mennyei Atya jóságos szeretetébe ajánljuk.

Dr. Janka György
a MELTE elnöke

Kapcsolódó írások