Cím
MAOIH Orthodox Levéltár
E-mail
leveltar_contra_maoih.hu

A Levéltár 2024-ben nyert állami akkreditációt és vált nyilvános magánlevéltárrá. A Hitközség épületeiben fellelt iratanyagok tárolását, állagmegóvását, kutathatóságát biztosítja. Ezek feldolgozása, állagmegóvása és archiválása jelenleg folyamatban van. Kutatóinkat a végleges struktúrák kialakításáig alapvetően elektronikus formában szolgáljuk ki, előzetes egyeztetés alapján azonban személyesen is fogadjuk.

A levéltár iratállománya jellemzően az alábbi témákat fedi le:

  • születési, esketési és temetési anyakönyvek
  • hitközségi levelezések (BAOIH, Orthodox Központi Iroda, stb.)
  • imaházi ügyek: engedélyek, munkavállalással kapcsolatos ügyek
  • nyilvántartások: lak- és házbér, lakójegyzék
  • dolgozói törzslapok és taglisták
  • rabbisági jegyzőkönyvek és levelezések
  • hitközségi ingatlanok ügyei
  • egyéb levelezések: orthodox egyesületek és alapítványok
  • egyéb levelezések: személyes irathagyatékok
  • fényképek