Domonkos Vasárnap Vasváron május 22-én

2 hónap 4 hét ago

Május 22-én, vasárnap délután 15.00 órától Domonkos Vasárnap Vasváron

- kiállítás a Múzeumban
- filmbemutató a Művelődési Központban
- beszélgetés mézbor és dominikáner mellett
- ünnepi mise a Plébániatemplomban

Külön is felhívjuk a figyelmet az "Élő Szó - A magyar domonkosok 800 éve" című filmre, amely egy zenés utazás keretében mutatja be  a domonkos rendtörténet legfontosabb helyszíneit - köztük Vasvárt is!

Aki nem tud részt venni a filmbemutatón, annak egy szombathelyi vetítést ajánlunk:

Május 18-án, szerdán este fél 6-kor SZOMBATHELY,  Agora-Savaria Filmszínház

Minden érdeklődőt szeretettel várunk  a vasvári és a szombathelyi programon is!

A film plakátja:

 

Megnyílt a Campus Akademie Bécsben: a régi jezsuita kollégium épülete újra a tudományok művelését szolgálja

2 hónap 4 hét ago
Kádár Zsófia Jezsuita szempontból is fontos, tudománytörténeti jelentőségű nap volt Bécsben 2022. május 11. Az Osztrák Tudományos Akadémia alapításának 175. évfordulóján átadták az állami tulajdonú, az akadémia által használt és céljaira évtizedes munkával felújított bécsi épületegyüttest a Dr.-Ignaz-Seipel-Platzon. A Campus Akademie néven újonnan felavatott és részben a nagyközönség számára is megnyitott épület nem más, mint […]
Jezsuita Levéltár

Forgách Ferenc okmánytár: válogatott politikai levelek és iratok (1586–1615)

2 hónap 4 hét ago
Forgách Ferenc okmánytár: válogatott politikai levelek és iratok (1586–1615) Kanász Viktor 2022. 05. 15., v - 11:45 CLASSIS II 9. Kruppa Tamás

Forgách Ferenc okmánytár. Levelek és iratok (1586–1615), feltárta, közreadja és a kísérő tanulmányt írta Kruppa Tamás (CVH II/9), Budapest–Róma 2022. (xxxiii + 496 p.)

Az okmánytár Forgách Ferenc nyitrai püspök, majd esztergomi érsek-bíboros válogatott politikai jellegű levelezését tartalmazza. A majdnem 30 évnyi időszakból származó iratok egy páratlanul gyorsan felívelő, majd tragikus gyorsasággal megszakadó életpálya állomásait tárják az olvasó elé.

A kiadott iratanyag időben egyenetlenül oszlik meg, amelyet az magyaráz, hogy Forgách politikai természetű levelezésének megszületése és politikai tevékenységének megindulása a 17. századi magyar történelem egyik igen fontos, máig vitatott eseményével, a Bocskai-felkeléssel esik egybe. Ez a politikai kataklizma majdnem maga alá temette a magyarországi katolicizmus intézményrendszerét. Az okmánytár levelei arról tanúskodnak, hogy abban, hogy ez végül mégsem történt meg, Forgách Ferencnek elévülhetetlen és igazában véve teljes mélységében talán soha fel nem mérhető érdemei vannak. A püspöknek, majd bíboros-érseknek a magyarországi katolicizmust megmentő és annak jövőjére nézve irányt mutató tevékenysége mindössze 5 évben (1606–1610) sűrűsödik össze. Erre az időszakra esik a szabad vallásgyakorlat ellen folytatott küzdelme a bécsi béke, valamint a koronázás előtti és utáni törvények elfogadása kapcsán, a II. Mátyás ellen kezdeményezett inkvizíciós per, amelyben döntő szerepet játszott, a felső-magyarországi protestáns térhódítás lendületének megtörését, illetve a Tridentinum bevezetését célzó lépései. Ez a rövid periódusra szorítkozó, ám annál intenzívebb politikai aktivitás néha heti részletességgel tetten érhető a közölt forrásokban. Ugyanakkor a személyével összefüggésbe hozható iratok száma igen hullámzóan alakul Forgách politikai pályafutásának a teljes, három évtizedes időszakában.

A szövegkiadás alapja 92 darab, csekély kivétellel kiadatlan eredeti Forgách levél, amelyek néhány kivételtől eltekintve a Vatikáni Apostoli Levéltár Fondo Borghese és Segreteria di Stato, illetve a Biellai Állami Levéltár, Archivio Ferrero fondjaiból származnak. Ezeket a pápai államtitkárság és a prágai, illetve bécsi nunciatúra között megszületett és részben a Biblioteca Apostolica Vaticana kézirattárában fellelhető iratanyag egészíti ki. A közölt források kisebb, de fontos további két csoportja a bécsi Haus- Hof- und Staatsarchiv Hungarica anyagában, valamint Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kamarai osztályában őrződött meg.

A közölt iratok minden eddiginél élesebb fényt vetnek Forgách Ferenc személyiségére és arra a kulcsfontosságú szerepre, amelyet a Bocskai-felkelés következtében rendkívül súlyos helyzetbe került magyarországi katolicizmus megőrzésében, megmentésében, illetve katolikus megújulás alapjainak, amelyre az utódok építkezhettek, lerakásában játszott.

A kötet az okmánytár mellett a levelezésanyag legfontosabb elemeit ismertető bevezetőt, a végén bibliográfiát, hely- és személynévmutatót, valamint egy angol nyelvű tanulmányt foglal magában.

Kanász Viktor

Szerverfrissítés: 67 ezer képfelvétel plébániáink 1867-1945 közötti iratairól, új lehetőségek a helytörténeti kutatásokban (2022.05.13.)

3 hónap ago

2022. május 13-án több mint 67 ezer képfelvétellel bővítettük E-kutatás, Matricula-Historia-online szolgáltatásunk tartalmát, a képanyag a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 45 plébániájának 1867-1945 közötti iratairól készült.
Az iratsorozatok a Kalocsai Érseki Hivatal plébániai anyagából (KFL.I.1.b.) származnak, ez alkalommal az egyes plébániák polgári kori, általános iratait (2.a.) digitalizáltuk. Az akták időrendben, külön tételszámok alatt szerepelnek, egyelőre csak átnézéssel böngészhetők, külön leíró segédlet aktaszinten még nem készült hozzájuk.
A feltöltött képanyag a következő plébániákat érinti: Ada, Adorján, Akasztó, Állampuszta, Apatin, Apatin-Szent Szív, Bács, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsfeketehegy, Bácsföldvár, Bácsgyulafalva, Bácsjózseffalva, Bácskertes, Bácskossuthfalva, Bácsordas, Bácsszentgyörgy, Bácsszentiván, Bácsszőlős, Bácstóváros, Bácsújfalu, Bácsújlak, Baja-Belváros, Baja-Kórház, Baja-Rétipuszta, Baja-Szent Szív, Baja-Szent Antal, Baja-Szent István, Baja-Szent János, Baja-Szent József, Bajmok, Bajsa, Bátmonostor, Bátya, Békova (Szabadka-Békova), Béreg, Bezdán, Bócsa-Szent Imre, Bogyán, Boróc, Borota, Csantavér, Császártöltés, Tavankút. A feldolgozást további plébániákkal folytatjuk, a munka befejezéséhez kb. 3-4 évre lesz még szükség.
A képek az E-kutatás szolgáltatásban az egyes plébániák neve alatt, a következő útvonalon érhetők el: Kotet_Volumen/Altalanos-iratok_Mixta-documenta

A mostani feltöltéssel az említett plébániáknál az 1867-1945 közötti iratok nagy része online elérhetővé-kutathatóvá vált. Emlékeztetőül jegyezzük meg, hogy az utóbbi években jelentősen bővültek a helytörténeti kutatások online lehetőségei, s a korábban publikált anyakönyvi állományt a következő plébániai sorozatok-témák egészítik ki:
Anyakönyvi javítások iratai (időszak 1867-1920, útvonal Anyakonyv_Matricula/Vegyes-egyeb_Diversa/Anyakonyvi-javitas_Corretio)
Anyakönyvi felmentések iratai (időszak 1867-1920), útvonal Anyakonyv_Matricula/Vegyes-egyeb_Diversa/Felmentes_Dispensatio)
Alapítványi iratok (időszak 1867-1944, útvonal Kotet_Volumen/Alapitvanyi-iratok_Fundationes)
Általános iratok (időszak 1867-1945, Kotet_Volumen/Altalanos-iratok_Mixta-documenta)
Építési és felszerelési iratok (időszak 1867-1945, útvonal Kotet_Volumen/Epites-felszereles_Constructio-renovatio-supellex
Népesség, összeírás (időszak: feudális kor, 1867 előtt, útvonal Kotet_Volumen/Nepesseg-osszeiras_Status-animarum
Szentszéki peres iratok (időszak: feudális kor, 1867 előtt, útvonal Kotet_Volumen/Peres-iratok_Processualis
Vizitációs, egyházlátogatási jegyzőkönyvek (időszak: feudális kor, útvonal Kotet_Volumen/Egyhazlatogatas_Visitatio-Canonica

A mostani alkalommal feltöltött képfelvételek száma: 67.640
Matricula-Historia-online szolgáltatásunkban összesen 1.876.229 felvétel böngészhető.
Eredményes kutatást, sikeres böngészést kívánunk!

Hírek: 
kalocsakfl

Tájékoztató a Ráday Könyvtár rendkívüli zárva tartásáról!

3 hónap 1 hét ago
Kedves Olvasóink, tisztelt Könyvtárhasználók! 2022. május 2-tól az olvasószolgálatot/kölcsönzést az MTA KIK I. emeleti olvasószolgálatán (1051 Budapest, Arany János u. 1) megszüntetjük. Előreláthatólag 2022. október 3-án nyitunk a Ráday utcában. Telefonon (06 30/155 5993) vagy e-mail-ben (rk.olvasoszolgalat@gmail.com, radaykonyvtar@rgy.hu) továbbra is felvilágosítással szolgálunk Olvasóinknak. Kérjük, kövessék figyelemmel a honlapunkon és közösségi oldalunkon (Facebook) folyamatosan közzétett változtatásokat. …
GrafitPublic

„Angerio Filangieri photographic archive – the retrieval of memory through the Topotheque web platform“

3 hónap 1 hét ago
On 7th  of April Dr. Antonello Migliozzi, from University of Naples Federico II at Centro MUSA – Museum Center of Agricultural Sciences, gave a presentation on  “Angerio Filangieri photographic archive – the retrieval of memory through the Topotheque web platform”.   Dr Migliozzi gave an insight on the archival material retrieved and collected by Filangieri […]
Tatjana Hölzl

2022. május – A kisvárdai új görög szertartású katolikus templom

3 hónap 1 hét ago
Jelen dokumentummal szeretnénk megemlékezni a – 125. évfordulóját ünneplő – Szent György nagyvértanúról elnevezett kisvárdai görögkatolikus templomról A kisvárdai új görög szertartású katolikus templom Az elmúlt év június hó 20. napján emlékezetes ünnepély színhelye volt Kisvárda városa, Szabolcs vármegye eme szép jövőjű és rövid időn hatalmas fejlődésnek indult, egyik nevezetes vidéki központja. Az említett napon […]
admin-leveltar

Romantik in der Schulbibliothek I – Novalis zum 250. Geburtstag (2. Mai 1772)

3 hónap 1 hét ago
„Wenige Bücher haben auf die Deutsche Welt einen so bestimmten Einfluss geübt, als die Schriften meines verstorbenen Freundes.“ Ludwig Tiecks Worte1 zeugen vom beträchtlichen Einfluss, den der am 2. Mai 1772, heute vor 250 Jahren, als Georg Philipp Friedrich von Hardenberg auf Schloss Oberwiederstedt geborene Novalis in seiner kurzen Schaffenszeit auf andere Schriftsteller, Maler und Komponisten ausgeübt hat.2 Während der vorliegende Beitrag zwar nicht auf Novalis’ Leben und Werk eingehen oder seine Wirkungsgeschichte nachzeichnen kann, richtet sich der Fokus auf den Bestand seiner Schriften … Romantik in der Schulbibliothek I – Novalis zum 250. Geburtstag (2. Mai 1772) weiterlesen →
Benjamin Magofsky

Manutius und der Markt

3 hónap 1 hét ago
Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung über den Wert des Taschenbuchs und das Geschäftsmodell eines Open Access bei den großen Wissenschaftsverlagen: Jan Söffner: Das kritische Denken der Intellektuellen verschwindet aus der Öffentlichkeit. Neue Zürcher Zeitung, 29. April 2022 Beitragsbild: siehe  Aldine und die Pappe
Felicitas Noeske