Novellierte Musterarchiv- und Benützungsordnung

1 hónap 2 hét ago

Ein Archiv zu betreuen und zu verwalten bedeutet nicht nur für die Erschließung der Bestände zu sorgen, sondern das Wissen auch nutzbar zu machen und der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung stellen zu können. Die Basis der archivischen Tätigkeit regelt die Archiv- und Benützungsordnung, welche ab sofort in aktualisierter Form als Handreichung zur Verfügung steht.

L’ipppopotamo dei Gonzaga

1 hónap 2 hét ago
2015 machte ich mir in  diesem Blog einige Gedanken zu zwei Häuten eines Flusspferds, die um 1600 von einem Arzt aus Umbrien als seinerzeit von den Gelehrten stark beachtete Reisetrophäe nach Italien verbracht worden waren. Eine der beiden Häute ist sicher belegt später in Prag gelandet, die andere verortete ich via Mantua nunmehr in Florenz. Neuerdings geistert eine dritte Haut durchs Internet: erstmals 2018 erwähnt, entzückt das freundliche Ungetüm in der Universität Pavia seit 2021 die sozialen Medien: L’ippopotamo dei Gonzaga, das Hippopotamus der … L’ipppopotamo dei Gonzaga weiterlesen →
Felicitas Noeske

A szerzetes keze

1 hónap 3 hét ago
Manapság visszaszorulóban van az emlékezés görög istennőjének, Mnémoszünének nevéből megalkotott mnemonika vagy mnemotechnika, az emlékezés „tudománya”. Pedig régen a diákok betéve fújták a latin nyelvtant...
Koltai András

2022. október – A Hajdúdorogi Egyházmegye második főpásztorának, dr. Dudás Miklósnak (1902. október 27. – 1972. július 15.) állítunk emléket születése 120., halála 50. évfordulójára

1 hónap 3 hét ago
Részlet a püspökké szentelése alkalmából elmondott beszédéből „Nagyon is tudatában vagyok a roppant felelősségnek és annak a magasztos, de rendkívül súlyos feladatnak, amely különösen a mi napjainkban a püspök vállaira nehezedik. Főpapnak lenni, azaz közbenjárónak Isten és ember között, aki imákat és áldozatokat mutat be Istennek a nép gyarlóságáért, Isten áldását és kegyelmét közvetíti a […]
admin-leveltar

Gymnasiasten-Verbindungen in Lübeck

1 hónap 3 hét ago
Bei Geschichtsblog SH gefunden: Biernatzki: Die farbentragenden Verbindungen am Lübecker Gymnasium. Ihr Recht und Unrecht, Brauch und Sitte aktenmäßig geprüft (1904) Lesenswertes Digitalisat der SBB hat Jan Wieske da gefunden. (Zehn, vierzehn Jahre später erübrigte sich dann wohl ein “aktenmäßig geprüfter” Bericht über Bier saufende Tertianer, Sekundaner und Primaner des Katharineums zu Lübeck…)
Felicitas Noeske

Neues Buch über die Geschichte der Österreichischen Jesuiten (1938–1983) von P. Klaus Schatz SJ erschienen

1 hónap 3 hét ago

Die österreichische Provinz der Jesuiten ist im April 2021 in die zentraleuropäische Provinz übergeführt worden. Daher beschlossen die österreichischen Jesuiten zum Abschluss dieser ein Buch über die Geschichte der österreichischen Provinz in Auftrag zu geben. Es war schnell klar, dass niemand besser für diese Aufgabe geeignet war als Pater Klaus Schatz SJ.

Múzeumok Őszi Fesztiválja 2022

1 hónap 4 hét ago
Kecskeméti Református Ókollégium pincétől a padlásig

Különleges épület- és kiállítás bejárás a Ráday Múzeumnak otthont adó Református Ókollégiumban, a Hild József-Hofrichter József által tervezett klasszicista műemléképületben.

Google űrlap linkek a 2022. november 5-i, családoknak meghirdetett épület- és kiállításbejárásra való jelentkezéshez.

10 óra - jelentkezés

Nagy Gusztáv

„Tudja ő szent atyasága, hogy nem vagyok én luther” - Kanizsa középkori története 2.

1 hónap 4 hét ago
„Tudja ő szent atyasága, hogy nem vagyok én luther” - Kanizsa középkori története 2. Szerző Kanász Viktor Kanász Viktor 2022. 10. 03., h - 09:08 Hely Zalai Hírlap Indexkép Leírás

Több folyamat együttes hatása okozta Kanizsa középkori eredetű egyházi struktúrájának lassú hanyatlását. A történtek hátterében a veszprémi püspökség egyre rosszabb állapota – ne feledjük, maga a püspöki székhely is elveszett –, valamint az oszmán előretörést kísérő mérhetetlen pusztítás állhatott. A kanizsai főkapitányság is felhasználta az egyházi vagyont és az épületeket a védelem megszervezésére. Végül e folyamatokat erősítette a protestáns reformáció kanizsai megjelenése is. Mindezek hatására először a ferences kolostor néptelenedett el, majd valószínűleg az 1560-as évek végén a plébánia is megszűnt. A várban lévő kápolnát ekkor már raktárként használták, a Thury György sírját is rejtő Szent Bertalan-kápolna pedig katonai őrhely lett.

Külső link „Tudja ő szent atyasága, hogy nem vagyok én luther” Kulcsszavak középkor kora újkor
Kanász Viktor

Lósy, Lippay, Szelepchény. Három mikrobiográfia a kora újkorból (Vatikáni kivizsgálási jegyzőkönyvek közlésével, 1625–1666)

2 hónap ago
Lósy, Lippay, Szelepchény. Három mikrobiográfia a kora újkorból (Vatikáni kivizsgálási jegyzőkönyvek közlésével, 1625–1666) Kanász Viktor 2022. 09. 27., k - 16:42 CLASSIS I 19 Tusor Péter

Lósy, Lippay, Szelepchény. Három mikrobiográfia a kora újkorból (Vatikáni kivizsgálási jegyzőkönyvek közlésével, 1625–1666) (CVH I/19), Budapest–Róma 2022. 436 p. + 4 műnyomó melléklet (3 kép, 1 térkép)

A kötet a kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvek Pázmány Péterével (1616–1637) megkezdett teljes szövegű közlését (CVH II/6) folytatja, de már csak a personalia-anyagot hozza. Ezúttal Pázmány három utóda: Lósy Imre (1637–1642), Lippay György (1642–1666) és Szelepchény Györgyre (1666–1685) vatikáni személyi anyagát tartalmazza. A választást az esztergomi érsekeknek a kora újkor folyamán a magyar egyház-, köz-, társadalom- és művelődéstörténetben játszott meghatározó szerepe indokolja. A Pázmány-processzus publikálásának paradigmájából kiindulva a vizsgálat azt mutatja be, hogy minél szélesebb forrásbázisra támaszkodva hazai (Kárpát-medencei) és bécsi, valamint az itáliai (vatikáni) történeti dokumentumok milyen irányból és milyen szinten teszik lehetővé egy főpapi életút megismerését. Másként fogalmazva: a vatikáni források, jelesül a kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvek milyen különleges, máshol fel nem lelhető információkat nyújtanak e célból. Mindezt pedig jelen munka nem összehasonlító elemzések, példák útján, hanem a teljes életutat biográfia-, pontosabban mikrobiográfiaszerűen, kritikai, kiváltképpen forráskritikai igénnyel áttekintve szemlélteti.

A kötetbeni meghatározás szerint a „mikrobiográfia” tanulmányformában megírt biográfia, amely olyan történelmi szereplőről veszi tárgyát, akinek életpályája – történeti szerepe, jelentősége és fennmaradt iratanyaga okán – (nagy)monografikus formában dolgozható és dolgozandó fel távlatosan. A már lehetőleg teljes forrásanyag (jelen esetben 34 itthoni, felvidéki s erdélyi, horvát, cseh, osztrák olasz és vatikáni lelőhely összesen 95 állaga), illetve szakirodalom (mintegy 420 tételes könyvészet) számbavételével és áttekintésével ugyanakkor csupán a curriculum, illetve az egyházkormányzati és -politikai szempontjából fontosabb/érdekesebb adatok, problémák tisztázására és a lényeges kérdések összegző, helyenként jelzésszerű megválaszolására kerül sor benne.

A kutatás fontos tézise, hogy Lósy, Lippay György, Szelepchény bár címerében még nincs ott a világi rangelsőségüket, feudális autonómiájukat jelképező hercegi korona, törekvéseikben, igényeikben, egyházi és politikai tényleges praxisukban viszont már igen. Sőt a Pázmány-i törekvéseken nyugvó valós hatalmuk és tényleges befolyásuk az országos politikára jóval nagyobb, mint utódaikét a következő három évszázadból.

Kanász Viktor

Microbiographical Studies of Archbishops of Esztergom from the 17th Century (Imre Lósy, György Lippay, György Szelepchény)

2 hónap ago
Microbiographical Studies of Archbishops of Esztergom from the 17th Century (Imre Lósy, György Lippay, György Szelepchény) Kanász Viktor 2022. 09. 27., k - 16:08 Excerpta – Separata Péter Tusor

Péter Tusor: Microbiographical Studies of Archbishops of Esztergom from the 17th Century (Imre Lósy, György Lippay, György Szelepchény). Budapest–Rome 2022. (CVH Separatum ex class. II, tom. 19.)

Kanász Viktor