Hírolvasó

190 éve született Zichy Nándor, a közéleti katolicizmus vezéralakja

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

190 éve született Zichy Nándor, a közéleti katolicizmus vezéralakja Szerző Tóth Krisztina Kanász Viktor 2019. 11. 16., szo - 19:29 Hely Barankovics Alapítvány Indexkép Leírás

Giesswein Sándor a következőképpen jellemezte Zichy Nándort 80. születésnapján: „Zichy Nándor nagysága és ereje abban áll, hogy ő egy eszmének élt, annak az eszmének t.i., hogy a keresztény világnézetet s nevezetesen ennek legtökéletesebb kifejezését, a katholikus gondolatot belevigye a közélet minden megnyilvánulásába, hogy azt összeforrassza a társadalmi, kulturális, politikai, irodalmi élet minden mozzanatával.” Túri Béla pedig születése 100. évfordulóján azt írta róla, hogy ő volt az, aki „Magyarországon a katholikus renaissance-t megindította, ki a katholikus öntudatot elevenebbé tette, kinek hite hegyeket mozdított meg; cselekvésre bírva a magyar katholikusokat társadalmi, karitatív, szociális, hitbuzgalmi és politikai akciókban egyaránt.” Hogyan jutott el idáig Zichy Nándor és miben nyilvánult meg a társadalmi-politikai katolicizmus melletti elkötelezettsége?

Külső link 190 éve született Zichy Nándor, a közéleti katolicizmus vezéralakja Kulcsszavak XX. század életrajz

A Haynald családról az MHGT konferenciáján (2019.11.11.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A régi hagyományoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Múzeum adott otthont a Magyar Heraldikai és Geneaológiai Társaság (MHGT) Családok, címerek, történetek című konferenciájának 2019. november 11-én. A program részeként hangzott el Lakatos Andor levéltárvezető előadása Haynald Lajos bíboros, kalocsai érsek családja a 19. században - avagy életutak a tudás jegyében címmel, melynek vetített vázlatát letölthetővé tesszük honlapunkon. Az előadás írott változatban várhatóan 2020-ban, a Turul című folyóiratban fog megjelenni.

Hírek: 

Tömeges digitalizálásról a Levéltári Szemlében - publikáció (2019.11.05.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A Levéltári Szemle (levéltárszakmai folyóirat) 69. évf. 2019/2. számában jelent meg Lakatos Andor levéltárvezető írása Tömeges digitalizálás az egyházi levéltárakban - megfigyelések egy kérdőíves felmérés alapján címmel (20-31.o.) A kiadvány tartalma a későbbiekben digitális változatban, online is elérhető lesz a Hungaricana Levéltári Kiadványok, Levéltári Szemle oldalán. A 2018-as adatgyűjtésre épülő tanulmány az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár kiadásában is megjelent, erről a közelmúltban adtunk hírt honlapunkon: Tömeges digitalizálás az egyházi levéltárakban - publikáció címmel, ennek szövegét az Olvasósarokban is elérhetővé tettük.

Hírek: 

Abt Andreas Wenzel im Österreichischen Biographischen Lexikon

Archiv des Schottenstifts -

In der jüngsten Lieferung des Österreichischen Biographischen Lexikons ist wieder einmal ein Artikel zu einem Angehörigen des Schottenstifts erschienen, welcher auch open access abgerufen werden kann:

Maximilian Alexander Trofaier, Art. Wenzel, Andreas (Joseph), in: ÖBL 16, Jg. 70 (2019) 125f.

Die Kurzbiographie enthält nicht nur Altbekanntes, sondern auch einzelne auf Archivrecherchen beruhende neue Erkenntnisse zu Abt Andreas Wenzel (1807–1831).

Egyházpolitika az 1960–1980-as években

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Egyházpolitika az 1960–1980-as években Szerző Tóth Krisztina Kanász Viktor 2019. 10. 29., k - 15:21 Hely Barankovics Alapítvány Indexkép Leírás

Az 1960-as évek fordulóján jelentős változás következett be a világegyház vezetésében: XII. Pius pápa 1958-ban elhunyt és utódjául XXIII. Jánost választották. Idős kora miatt átmeneti pápának szánták, mégis reformpápa lett, meghirdette a II. vatikáni zsinatot és ő kezdeményezte a „keleti nyitás” politikáját is. Ennek mintegy kísérleti terepe volt Magyarország, amellyel 1963-ban tárgyalások kezdődtek. Ezek konkordátumra nem vezettek ugyan, de 1964-ben egy részleges megállapodás mégiscsak létrejött, elsőként Magyarországgal a keleti blokk országai közül. Sikerült egyezségre jutni a püspökök kinevezéséről, a püspökök és papok államesküjéről és a római Pápai Magyar Intézetről. Az okmány kimondta, hogy az Apostoli Szentszék joga a püspöki kinevezés, de az Elnöki Tanács előzetes hozzájárulását ki kell kérni.

 

Külső link Egyházpolitika az 1960–1980-as években Kulcsszavak egyházüldözés XX. század

Uralkodói sír király nélkül? – Orseolo Péter a pécsi székesegyházban

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Uralkodói sír király nélkül? – Orseolo Péter a pécsi székesegyházban Szerző Fedeles Tamás Kanász Viktor 2019. 10. 29., k - 15:18 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

Jóllehet, a legtöbb középkori magyar uralkodót Fehérvárott, az egykori koronázóbazilikában helyezték végső nyugalomra, azonban az is közismert, hogy számos királyunkat a Kárpát-medence más településein temették el. Aba Sámuel például Feldebrőn, I. András Tihanyban, I. Béla Szekszárdon, Szent László és Luxemburgi Zsigmond Váradon, II. András Egresen, IV. Béla pedig Esztergomban temetkezett. E sorba illeszkedik első királyunkat, Szent Istvánt az ország trónján követő Orseolo Péter is, akinek sírját a pécsi székesegyház rejti.

Külső link Uralkodói sír király nélkül? – Orseolo Péter a pécsi székesegyházban Kulcsszavak középkor Pécs

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára