Hírolvasó

I. Veszprémi Közgyűjteményi nap (2020.01.17.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

A Magyar Kultúra Napja alkalmából kerül megrendezésre az I. Veszprémi Közgyűjteményi Nap az MNL Veszprém Megyei Levéltárában, melynek keretében a "Könyvtár, Levéltár, Múzeum - A 25 éves NKA és a közgyűjteményi örökség" című vándorkiállítás megnyitójára kerül sor 2020. január 22. 11 órakor a levéltárban (Veszprém, Török Ignác utca 1.). Az előadások során a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárnak az elmúlt másfél évtized során NKA-támogatott projektjeit is ismertetjük. A rendezvény programja a képre kattintva érhető el.

Szerverfrissítés – Elérhetők az 1929. év anyakönyvi másodpéldányai (2020.01.14.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

A mai naptól – a megszokott módon év elejétől – elérhetővé tettük a kutatási korlátozás alá nem eső, 90 évnél régebbi anyakönyvi másodpéldányok fényképeit. E-kutatás szolgáltatásunk révén tehát megtekinthetők az 1929. év anyakönyvi másodpéldányok (VFL I.1.24.a.) keresztelési, esketési és halálozási bejegyzései a korabeli egyházmegye valamennyi plébániája tekintetében.  Jó böngészést kívánunk!

Vatikáni Titkos Levéltár. Élt 400 évet?

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Vatikáni Titkos Levéltár. Élt 400 évet? Szerző Fraknói Kutatócsoport Kanász Viktor 2020. 01. 07., k - 18:30 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

Ferenc pápa L’esperienza storica kezedetű, motu proprio formájában 2019. október 22-én kiadott apostoli levelében a Vatikáni Titkos Levéltár nevét (Archivio Segreto Vaticano) Vatikáni Apostoli Levéltárra (Archivio Apostolico Vaticano) változtatta. Az V. Pál (1605–1621) által 1611-ben alapított intézmény 1646 óta viselte folyamatosan ezt a nevet, a korábbi évtizedekben félhivatalosan Archivum novumként, illetve Archivum apostolicumként emlegették. Utóbbi elnevezés tulajdonképpen magától értetődő, hiszen mindaz, ami a pápához, az apostolfejedelmek utódához tartozik, apostoli jelleggel bír. Magát a pápai széket is „Apostoli Szentszéknek” (Sancta Sedes Apostolica) nevezik ősidőktől fogva.

Külső link Vatikáni Titkos Levéltár. Élt 400 évet? Kulcsszavak levéltár

Újévi üdvözlet

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

A Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár új igazgatójaként, illetve minden munkatársam nevében köszöntöm a kedves kutatóinkat, olvasóinkat és a jezsuiták története iránt érdeklődőket!

A 2020. évben – Jézus Társasága megalapítása után 480, valamint levéltárunk újraalapítása után 29 évvel – boldog és eredményekben gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek.

2019 végén, bő 8 év után Mihalik Béla Vilmos igazgató távozott az intézményünk éléről, akinek ezúton is köszönjük áldozatos munkáját, jelentős eredményeit, valamint a belénk – eddigi munkatársaiba – vetett bizalmát. Hálásak vagyunk, hogy oly sokat tanulhattunk tőle, és hogy a kollegialitáson túl is barátságába fogadott minket. Kívánjuk, hogy további munkásságát is sikerek kísérjék. Törekszünk rá, hogy a még Lukács László SJ és különösen Molnár Antal által megalapozott, majd az általa folytatott levéltári és gyűjteményi munkához méltón dolgozzunk és szolgáljunk a továbbiakban. Ezután is igyekszünk fenntartani a korábbi szakmai színvonalat, sőt lehetőség szerint még tovább fejleszteni az intézményt, hogy a kutatóink munkáját minél inkább megkönnyíthessük, illetve akár új kutatások elindulását is előidézhessük. Nem utolsósorban célunk, hogy a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának apostoli munkáját a magunk eszközeivel és módszereivel minél jobban segítsük.

A. M. D. G.

Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” Ennek hallatára Heródes király […] Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. „Júda Betlehemében” – válaszolták. (Mt 2, 1-5)

Módosult nyitvatartási időnkben (és előzetes időpont-egyeztetés után) mi is szeretettel várunk minden kedves bölcset, kutatót, érdeklődőt a gyűjteményünkbe, és reményeink szerint a főpapokhoz és írástudókhoz hasonlóan pontos tájékoztatást nyújtunk majd a számukra Jézus Társasága történetével kapcsolatban.

2020. január 6-án, Vízkereszt napján

Siptár Dániel igazgató

valamint az intézmény munkatársai: Boda Attila, Szabó Zsófia, Szokol Réka és Kaffka Péter

 

Weihnachten 2019

Archiv des Schottenstifts -

O magnum mysterium et admirabile sacramentum, ut animalia viderent Dominum natum, iacentem in presepio. – O großes Geheimnis und wunderbares Sakrament, dass Tiere den neugeborenen Herrn sahen, in einer Krippe liegend.

Mit diesem Fragment eines Chorbuchs aus der Zeit des irischen Konvents des Wiener Schottenklosters (2. Hälfte 12. Jahrhundert), dem vierten Responsorium aus der Vigil an Weihnachten, wünschen wir allen Leserinnen und Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage und alles Gute im neuen Jahr!

Fragm. liturg. 1
Fragment eines Chorbuchs, Gesänge für Weihnachten (12. Jh.).

Ünnepi nyitvatartás 2019. december 18. - 2020. január 14.

Győri Egyházmegyei Levéltár -

 

Tisztelt Kutatóink!

 

Értesítjük tisztelt kutatóinkat, hogy a Levéltár 2019. december 18. és 2020. január 14. között zárva tart.

A zárvatartás alatt az online aktiválás 2019. december 20. és 2020. január 6. között szünetel, egyetlen aktiválási időpont 2019. december 30-án lesz.

Nyitás: 2020. január 15. (szerda)

 

Minden kutatónknak áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

 

A levéltár munkatársai

Az Oltáriszentség tiszteletéről nyílt kiállítás a Pesti Vigadóban

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

A pesti Vigadó emeleti kiállítótermében nyÍlt meg 2019. október 29-én az Agnus Dei című kiállítás, amely a magyar egyházi múzeumok és gyűjtemények műtárgyain keresztül mutatja be az Oltáriszentség tiszteletének legszebb magyarországi emlékeit. A kurátorok, Rákossy Anna és Kontsek Ildikó gondos válogatás után 250 tárgyat választottak ki, a középkortól a közelmúltig terjedő időszak egyházművészetének reprezentatív darabjait, és ezeket tíz témakörbe csoportosítva mutatták be.

Tudósítás a vasvári domonkos vasárnapról

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Advent harmadik vasárnapja egyben domonkos ünnep is volt Vasváron (a rend általában decemberben emlékezik meg alapításának évfordulójáról), az ünnepség vendége Kostecki András atya, a magyar domonkosok elöljárója volt. A délelőtti szentmisét a plébániatemplomban - az egykori domonkos templomban - András atya mondta, majd mise után a Zarándokszállás közösségi termében rövid előadásban mutatta be a rend új szentjét, Bragai Szent Bertalan püspököt. A délután a hagyományos vasvári városismereti rendezvénnyel, a "Nézzük meg együtt!" programjával folytatódott, melynek keretében dr. Zágorhidi Czigány Balázs múzeumigazgató a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény új szerzeményeit mutatta be. Az esti városi ünnepség nyitányaként András atya gyújtotta meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját, melynek során Szent Bertalan püspök gondolatait idézte: "Ardere et lucere - égni és világítani."

Az ünnepi programhoz karácsonyi vásár is kapcsolódott, ahol a rend és a rendtörténeti gyűjtemény kiadványai mellett az értelmi fogyatékosokat támogató Bárka közösség - magyar, lengyel és afrikai - termékeit lehetett megvásárolni. És természetesen volt dominikánus mézbor és dominikáner sütemény is, sőt a bátrabbak egy új domonkos kolostori terméket, a mézbor-párlatot is megkóstolhatták.

{gallery}/galeria/domonkos_vasarnap2019{/gallery}

Karácsonyi üdvözlet, év végi zárva tartás (2019.12.16.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Ezúton tájékoztatjuk kutatóinkat és minden kedves érdeklődőt, hogy az év végi ünnepek idején levéltárunkban a kutató- és ügyfélszolgálat közel ét héten át, 2019. december 23-tól 2020. január 2-ig szünetel. Regisztrált E-kutatóink számára az internetes kutatás honlapunkon (Matricula-Historia-online és KFL-online szolgáltatásunkban) ebben az időszakban is lehetséges, de új regisztrációkat december 23-át követően legközelebb csak az újévben, január 2-án fogadunk.
Advent napjaira tartalmas felkészülést, azt követően pedig áldott ünnepeket, boldog karácsonyt és eredményes új esztendőt kívánunk!

Hírek: 

Szerverfrissítés: 43 ezer kutatható képfelvétel plébániai alapítványokról (2019.12.17.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2019. december 17-én több mint 43 ezer képfelvétellel bővült e-kutatás szolgáltatásunk, a böngészhetővé vált képanyag ezúttal a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye plébániáin tett alapítványokkal kapcsolatos. Az Érseki Hivatal és a plébániák 1867-1945 közötti levelezésében külön iratsorozatokat alkotnak az Alapítványi iratok (Fundationes), melyek között különféle kegyes- és szentmise alapítványok, valamint kereszt, oltár, kálvária stb. állítására-építésére tett alapító levelek és iskolai alapítványok is előfordulnak. Az elmúlt évek kutatószolgálati tapasztalatai alapján látható, hogy ezeket a forrásokat a helytörténeti- és családkutatók is szívesen használják, elsősorban a hozzáférést kívántuk javítani az állomány digitalizálásával. Az említett források ugyanakkor beszédes emlékei-jelei a hívek vallási tevékenységének-aktivitásának is a 19. sz. közepétől a 20. sz. közepéig terjedő időszakban.

A feltöltött, kutathatóvá vált állomány paraméterei a következők:
Összesen 130 mappa (plébániai iratsorozat), 43.280 fájl (kép).
Az állomány levéltári jelzete: KFL.I.1.b. (Plébánia neve) 2.b. (Polgári kor, Alapítványi iratok)
Az érintett települések-plébániák: Ada\, Adorjan\, Akaszto\, Apatin\, Bacs\, Bacsalmas\, Bacsbokod\, Bacsborsod\, Bacsfoldvar\, Bacsgyulafalva\, Bacskertes\, Bacskossuthfalva\, Bacsordas\, Bacsszentivan\, Bacstovaros\, Bacsujfalu\, Bacsujlak\, Baja-Belvaros\, Baja-Szt-Istvan\, Bajmok\, Bajsa\, Bereg\, Bezdan\, Boroc\, Borota\, Csantaver\, Csaszartoltes\, Csatalja\, Csavoly\, Csengod\, Cservenka\, Csonoplya\, Csurog\, Davod\, Dernye\, Doroszlo\, Dunabokeny\, Dunacseb\, Dunapataj\, Dunaszentbenedek\, Dusnok\, Ersekcsanad\, Fajsz\, Felsohegy\, Felsoszentiván\, Fokto\, Gador\, Gara\, Gederlak\, Gombos\, Hajos\, Hercegszanto\, Hodsag\, Homokmegy\, Horgos\, Janoshalma\, Kalocsa- Szent-Imre\, Kalocsa\, Katymar\, Kecel-Belter\, Kereny\, Kishegyes\, Kiskoros\, Kortes\, Kucora\, Kula\, Kullod\, Kunbaja\, Ludaspuszta\, Madaras\, Magyarkanizsa\, Martonos\, Melykut-Belter\, Militics\, Miske\, Mohol\, Monostorszeg\, Nagybaracska\, Nagyfeny\, Nemesmilitics\, Nemesnadudvar\, Obecse-Alsovaros\, Obecse-Belvaros\, Oker\, Orszallas\, Oszivac\, Pacser\, Palanka\, Palona\, Paripas\, Peterreve\, Regoce\, Rem\, Sajkaslak\, Soltszentimre\, Soltvadkert\, Sukosd\, Szabadka-Szent Gyorgy\, Szabadka-Szent Rokus\, Szabadka-Szent Terez\, Szakmar\, Szentfulop\, Szenttamas\, Szepliget\, Szilagyi\, Szilberek\, Szond\, Tatahaza\, Tavankut\, Tazlar-Szentjanos\, Temerin\, Tiszakálmánfalva\, Titel\, Tompa-Szt.Anna\, Tompa-Szt.Janos\, Topolya\, Tornyos\, Ujfutak\, Ujverbasz\, Ujvidek-Belvaros\, Uszod\, Vajszka\, Vaskut\, Veprod\, Wekerlefalva\, Zenta-Belvaros\, Zenta-Munkastelep\, Zenta-Szentsziv\, Zombor\, Zsablya\

A feltöltött, kutathatóvá vált állományok elérési útja a következő:
E-kutatás, Matricula-Historia-online\
település neve\
Kotet_Volumen\ (Historia)
Alapitvanyi-iratok_Fundationes\

E-kutatás szolgáltatásunkban összesen 1.503.393 képfelvétel böngészhető.
Eredményes böngészést, jó kutatást kívánunk!

Hírek: 

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára