Régészeti ásatás Pannonhalmán

3 hét ago

A tavasz folyamán a „Királyok, szentek, monostorok” multidiszciplináris kutatási program keretében a főapátság területén tervásatásra került sor. A feltárást Takács Ágoston, az ELTE Régészettudományi Tanszékének doktorandusza vezette.

Boros Zoltán

2023. május – A Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalának szecessziós épülete 1905 és 1909 között épült Führer Miklós építészmérnök tervei alapján

3 hét 2 nap ago
A kész épületet 1909. május 1-jén adták át, május 16-án nyitotta meg kapuit a Pannónia kávéház a földszinti részben. A kávéház megnyitásával kapcsolatos ajánlást olvashatják a Nyírvidék című lap cikke alapján. Kávéházmegnyitás! Ezúton is van szerencsém a n[agy] é[rdemű] közönséget értesíteni, hogy a g[örög]kath[olikus] egyház palotájában egy impozáns és előkelő kávéházat rendeztem be, és azt […]
admin-leveltar

Hiánypótló mű jelent meg a Kalocsai Iskolanővérek történetéről (2023.05.11.)

4 hét ago

2023. május 9-én, az MNL Országos Levéltárában mutatták be Kőfalviné Ónodi Márta: A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Társulata című könyvét, mely a Doktori disszertációk a Magyar Nemzeti Levéltárból könyvsorozat 3. köteteként jelent meg.
A mű hiánypótló, hiszen annak ellenére, hogy a Kalocsai Iskolanővérek Társulatát a korszak egyik legnépesebb, legjelentősebb női szerzetesközösségének nevezhetjük, mégis szembetűnő a Társulat történetének szakirodalmi elhanyagoltsága. Örömteli fejlemény, hogy az említett hiányok pótlásaként ezúttal nem csak egy újabb fejezetet, nem csupán adalékokat, kiegészítéseket kaptunk, hanem igazi alapvetést, a Társulat történetének átfogó feldolgozásával. A szerző levéltárosként több mint két évtizede gondozza és kutatja az Iskolanővérek 1950 előtti iratanyagát, összegző munkája a források széles körű ismeretéről tanúskodik. A makroszintű, intézményes vizsgálatok után, a második világháborús eseményekről szóló részben életszerű és élményszerű képet kapunk a nővérek hétköznapjairól, a háború viszontagságairól, a közösség és a társadalmi környezet kapcsolatáról, e viszonyok változásairól (mikrotörténet).
A körültekintően felépített, gazdag tartalom jól hasznosítható részét képezi a témával kapcsolatos bibliográfia és források alapos áttekintése (mintegy 30 oldal terjedelemben), a gondos jegyzetapparátus (összesen több mint 1600 lábjegyzettel), és megtalálhatók a kötetben szereplő nővérek életrajzi adatai is (40 oldal terjedelemben).
A könyv megjelenésével a jövő kutatásai szempontjából nélkülözhetetlen, alapvető fontosságú mű született, melynek tartalma elektronikusan (e-könyvként) is elérhető az MNL honlapján, jó szívvel ajánljuk a kutatók és a téma iránt érdeklődő olvasók figyelmébe!
A könyv bibliográfiai adatai:
Kőfalviné Ónodi Márta: A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Társulata 1860-1946. Általános társulattörténet és a II. világháborús események. Doktori disszertációk a Magyar Nemzeti Levéltárból 3. Sorozatszerkesztő: Ö. Kovács József és Rácz György. Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2022. 535 pp.

Hírek: 
kalocsakfl

Megnyílt a Főapátsági Múzeum ásványtára

4 hét 1 nap ago

A március 21-én tartott átadó után május 9-én, konferencia keretében a szakemberek előtt is megnyílt a Pannonhalmi Főapátsági Múzeum ásványtára. A 4500 darabos kollekció a monostor gyűjteményi folyosóján kialakított látványtárban kapott elhelyezést. Mivel hazánkban csak az Eötvös Lóránd Tudományegyetem ásványtára és a Természettudományi Múzeum rendelkezik hasonlóan jól azonosítható 18. századi anyaggal, ásványtárunk az ország egyik legfontosabb ilyen jellegű gyűjteménye. A kiállított ásványokat előre meghirdetett időpontokban, tematikus sétákon lehet megtekinteni.

Boros Zoltán

Kremsmünster: Generalsanierung der Stiftskirche gestartet

4 hét 2 nap ago

Im Stift Kremsmünster ist am Montag, 8. Mai 2023, die über vier Jahre anberaumte Sanierung des Kircheninneren offiziell gestartet. „Beim 1.250-Jahr-Jubiläum des Klosters im Jahr 2027 soll die Stiftskirche als unser geistliches Zentrum in neuem Glanz erstrahlen“, kündigte Abt Ambros Ebhart bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit Landeskonservatorin Petra Weiss und Projektleiter Peter Griebaum an.

Scriptorium konferencia Veszprémben (2023.05.06.)

1 hónap ago

Nagy örömmel látjuk vendégül az idei Gizella-napi rendezvények sorában, 2023. május 10-11. között Veszprémben megrendezendő, az Országos katolikus Gyűjteményi Központ, a PPKE BTK Klasszika Filológia Tanszéke és az ELKH BTK Moravcsik Gyula Intézete által szervezett VI. Scriptorium konferenciát.

A több éve rendszeresen megtartott konferenciasorozat középpontjában a kéziratosság, különösen az egyházi kéziratosság áll. A rendezvényen olyan referátumok hangzanak el, amelyek valamiképpen kapcsolódnak a kéziratosság fogalmához (kódexek, kéziratos művek, feljegyzések, kéziratos áhítati irodalom, kéziratos énekeskönyvek, tanári följegyzések, a könyvtárak állományában őrzött művekbe – főleg ősnyomtatványokba vagy régi nyomtatványokba – írt bejegyzések, marginális kommentárok, valamint egyes gyűjtemények kéziratos állományának bemutatása etc.).

A rendezvény veszprémi lebonyolítását a Veszprémi Főegyházmegye és a helyszínt biztosító Veszprémi Érseki Főiskola támogatja intézményünk mellett.

A konferencia részletes programja itt olvasható: Programfüzet

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

vlvltr

Wertvolles Geschenk an eine historische Schulbibliothek

1 hónap ago
Homepage des Christianeums in Hamburg am 16. April 2023: Die Bibliothek des Christianeums erhielt diese Woche ein wertvolles Geschenk. Ein ehemaliger Schüler (Abitur 1962) überließ der Bibliothek vier Bücher aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert. Die Bücher werden in den Bestand aufgenommen und im Tresorraum aufgestellt. Homepage des Christianeums: Bibliotheca Christianei; die Bibliothek der Schule hält wertvolle historischen Bestände.  
Felicitas Noeske

Szerverfrissítés - bővült az anyakönyvi adatbázis (2023.05.04.)

1 hónap ago
E-kutatásunkban 2021 óta nemcsak a közzétett anyakönyvek fényképeit lehet böngészni, hanem egy fejlesztés - és egy lelkes családkutató több évtizedes munkája eredményeképp - bizonyos plébániák anyakönyvi adataiban keresésre is lehetőség nyílik. A korábban feltöltött 15 mellé most újabb 7 adatbázis került föl honlapunkra. A fejlesztés eredményeképp tehát a következő plébániák anyakönyvi adatai váltak kereshetővé: Devecser, Felsőörs, Ganna, Gyulafirátót, Hajmáskér, Hidegkút, Kislőd, Magyarpolány, Márkó, Nemesvámos, Noszlop, Ősi, Öskü, Pápa – Szent István-plébánia, Szentgál, Szentkirályszabadja, Taliándörögd, Tapolca,  Tótvázsony, Vászoly, Veszprém – Szent Mihály-főplébánia, Vigántpetend, Vöröst. A fejlesztést a Kutatási és Innovációs Minisztérium támogatása tette lehetővé. Eredményes kutatást kívánunk! Kategória: Szerverfrissítések
vlvltr

Történeti jezsuita online névtár

1 hónap ago
Kedves Kutatóink! A Szilas László jezsuita történész által összeállított online jezsuita történeti névtár átmenetileg a https://nevtar.jezsuita.hu/ címen érhető el. Az év során “visszaköltözik” majd a korábbi helyére, és akkor a keresők is újra megtalálják. Egyelőre közvetlenül ezt a linket lehet csak használni.
Jezsuita Levéltár

Sigillum Smaragdi - Homokbödögén került elő Smaragd érsek pecsétnyomójának töredéke (2023.05.02.)

1 hónap ago

Homokbödögén, Veszprém vármegyében került elő egy középkori kalocsai érsek pecsétnyomójának töredéke. A tárgyat egy régészeti önkéntes találta, az esetről Dr. Péterváry Tamás, a homokbödögei kutatás vezetője mesélt "A megtört érsek" című  videóban, melyet ezúton is honlapunk látogatóinak figyelmébe ajánlunk: https://www.youtube.com/watch?v=5NfMyNyCkrM
Zsámbéki Smaragd (kalocsai érsek 1257-1266) előkelő, francia családból származott Champagne vidékéről. Egyetemet végzett, jól képzett klerikus volt, 1244-ben hántai prépostként említették (Hánta helységében társaskáptalan volt, mely hiteleshelyként működött a középkorban). IV. Béla király követeként Rómában is járt, 1254-1258 között a király alkancellárja volt. Smaragdus 1257-től volt kalocsai érsek, bár kinevezésének pápai megerősítése csak 1259-ben történt meg. A következő évek háborúi, zavaros politikai viszonyai közepette Fülöp esztergomi és Smaragd kalocsai érsek Béla király és István ifjabb király viszályában békített. Pozsonynál már egymással szemközt álltak a seregek, de a csatát végül sikerült megakadályozni. A megegyezést követően Smaragd érsek egészen haláláig István király kancellárjaként szerepelt (1258-1265). István király erdélyi hercegként és a kunok uraként olyan területeket kormányzott, amelyek javarészt a kalocsai érsek tartományába tartoztak. Smaragd sokat utazott metropóliájánánk ügyeit intézve. 1266-ban az érseket tisztázatlan körülmények között meggyilkolták, nem tudni, vajon Béla és István konfliktusa, esetleg a lázadó pogány kunok álltak-e az esemény hátterében.
(Irodalom: Udvardy József: A kalocsai érsekek életrajza (1000-1526). Köln, 1991. 149-154.o. Katona István: A kalocsai érseki egyház története. I. rész. Kalocsa, 2001. 169-172.o.)

Hírek: 
kalocsakfl

Konferencia jezsuita kéziratokról

1 hónap 1 hét ago

2023. április 21-én Budapesten, a Párbeszéd Házában műhelykonferenciát rendeztek a jezsuiták feloszlatásának 250. évfordulója alkalmából. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára és a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia által szervezett konferenciának célja annak feltérképezése volt, hogy a feloszlatás során sokfelé szétszóródott 18. századi jezsuita levéltári anyagból mit őriznek a nagyobb világi és az egyes egyházi gyűjtemények. Az egyes referátumokat a meghívott levéltárak és könyvtárak képviselői tartották az alábbi témákhoz kapcsolódóan:

Boros Zoltán

Kalocsán őrzött jezsuita forrásokról, a rend feloszlatásának 250. évfordulója alkalmából rendezett műhelykonferencián (2023.04.21.)

1 hónap 1 hét ago

2023. április 21-én, Budapesten, a Párbeszéd Házában "Feloszlatásuk által is szolgáltak" címmel forrásfeltáró műhelykonferenciát rendeztek a Jézus Társasága feloszlatásának 250. évfordulója alkalmából. A szervezők (Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára és a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia) célja volt, hogy országos körképet kaphassunk a rend feloszlatásával kapcsolatos dokumentumokról, ill. a volt jezsuiták sorsára vonatkozó iratanyagokról, továbbá a máshová került jezsuita provenienciájú anyagokról.
A Kalocsán őrzött jezsuita forrásokról levéltárunk két munkatársa tartott előadást, melyek bemutatóit-vázlatait honlapunkon is elérhetővé tesszük:
Lakatos Andor: 18. századi jezsuita források a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban
Lakatos Adél: Jezsuita kéziratok a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban
Folytatásként, a forrásfeltáró műhelykonferencia eredményeit is hasznosítva, ősszel két napos tudományos konferenciára is sor kerül majd Budapesten.

Hírek: 
kalocsakfl