Hírolvasó

Megjelent újabb forráskiadványunk (2020.08.03.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Megjelent a veszprémi egyházmegye 1777-ben történt felosztása után közvetlenül felvett egyházlátogatási jegyzőkönyvek első, a püspökség Zala vármegyei plébániáinak vizitációit tartalmazó kötete. A canonica visitatio-k szövegét Kanász Viktor adja közre, aki a bevezető tanulmányt is készítette. A Veszprém és Somogy megyei egyházlátogatások szövegei a következő években fognak megjelenni.

A kiadvány hátlapi szövege: „1777-ben az új egyházmegyék alapítása nyomán jelentősen lecsökkent a veszprémi római katolikus püspökség területe, így szükségessé vált az egyházmegye állapotának felmérése. Ennek érdekében 1778–1779-ben Bajzáth József megyéspüspök kánoni látogatást végzett püspöki tartományában, amelynek során felmérte többek között az egyes települések lélekszámát, felekezeti megoszlását, a templomok, kápolnák, iskolai helyiségek állapotát, a plébánosok és tanítók magaviseletét, tanultságát, a hívek vallásosságát, valamint a plébánia és a plébános könyvtárát, továbbá a javadalmi földeket. Jelen kötetben az oszmán háborúkat követő reorganizáció korszakát élő püspökség Zala vármegyei területeinek virágzó barokk korszakába, a 18. század utolsó éveibe nyerhetünk átfogó bepillantást a közreadott forrás segítségével.”

2020. augusztus – „…Isten Anyja képét a hívek nyilvános tiszteletére az Úrban szabadon kitehessék és kitegyék” – 305 évvel ezelőtt könnyezett a máriapócsi kegykép

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Bizonyítvány

„a Bold[ogságos] Szűz Mária pócsi második csodálatos képéről, vagyis azon képről, mely M[ária]ócson jelenben is köztisztelet tárgya, és mely 1715. év augusztus 1., 2. és 5. napjain bő könnyeket hullatott.

Az előbb leírt vizsgálat alapján az akkori egri püspök, gróf Erdődy Gábor Antal egyházmegyénk ez időbeli általános helynökéhez, Bizánczy György kállói lelkészhez (amennyiben egyházmegyénkben 1715. évben a püspöki szék üresedésben volt) a következő tartalmú iratot küldötte:

Nagyon tisztelendő Bizánczy György kállói lelkész úrnak és a görög szertartású katolikus papság és hívek lelki ügyeiben általános helynökömnek, Kállóban

Nagyon tisztelendő Úr!

Miután a pócsi Bold[ogságos] Szűz képének könnyezése a megejtett vizsgálatok alapján valónak és természetfelettinek bizonyult, és általam mint püspök által megerősíttetett, azért – törvényes távollétem által személyesen akadályoztatván – a mai napon főtisztelendő egri káptalanom kebeléből két tagot: névleg főtisztelendő Kiss János olvasó- és főtisztelendő Demeter János éneklő kanonok urakat mint teljhatalmú megbízottaimat Máriapócsra a végből küldöm ki, hogy ők a nevezett Isten Anyja képét a hívek nyilvános tiszteletére az Úrban szabadon kitehessék és kitegyék. Egyúttal akarom, hogy alattvalóiknak, de kiváltképen a templom és a pócsi kép őrzőinek és szolgáinak az említett képhez való ájtatosság, vigyázás és őrködés hangsúlyoztassék és szigorúan megparancsoltassék. Ki egyébiránt vagyok és maradok nagyon tisztelendő úrnak lekötelezett atyja az Úrban.

Eger, szeptember 19-én, 1715. évben

Gróf Erdődy Gábor Antal s.k.
egri püspök

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–9–a. 1. doboz (Vendégkönyv: 1900–1986; 36–37. oldal)]

Eine alte Universität

Gymnasialbibliotheken und -archive -

Die hohe Schuhle zue Freyburge

(Schaut her: hier ist überall geheizt! Seht das Thesenblatt, das am Tor flattert, das Tor ist offen: Sei willkommen, tritt ein, lerne und disputiere! Schau nach der Au, dann findest du den Weg.) 

Mir gefällt diese hübsche  aquarellierte Federzeichnung von 1799 mit dem  liebevoll ausgeführten Straßenpflaster und den kräftig dampfenden Schornsteinen – eine selbstbewusste visuelle Einladung ins akademische Haus. Das Blatt (so wie auch die Zeichnung der alten Schule im vorherigen Beitrag) stammen aus derselben Feder und illustrieren folgenden Band:

Joseph Felizian Geissinger (1740-1806): Orbis Litteratus Academicus Germanico Europaeus Praecipuas Musarum Sedes Fundationes Privilegia Sigilla Prototypis Conformia. [Buchholz?], 1799. (Quelle: Freiburger historische Bestände – digital. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Zu dem Illustrator Geissinger erfahren wir nicht viel. Die Deutsche Biographie hat lediglich einen Eintrag im Index, dort indes der Verweis auf die Deutsche digitale Bibliothek, die uns immerhin einiges von Geissingers Arbeiten zeigen kann.  Im Eintrag der DNB findet sich eine kurze biographische  Information: Pfarrer; Sohn des Schneiders Karl Joseph Geissinger, 1773 in Meersburg zum Priester geweiht, Vikar in Bleichheim und Kappel und seit 1783 Pfarrer in Buchholz, fertigte 1787 Abschriften der Epithaphien im Freiburger Münster und kolorierte Federzeichnungen dort befindlicher Gegenstände und Kunstwerke an.

Levéltárba kerültek a kecskeméti piarista gimnázium iratai

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

A nyár során, 2020. július 28-án elszállításra kerültek a kecskeméti piarista gimnázium igazgató irodájából az eddig ott őrzött iratok, köztük elsősorban az 1737-től 1948-ig terjedő gimnáziumi anyakönyvek. Az iratátadás első fázisa tavaly novemberben történt, akkor azonban csak a négy legrégebbi anyakönyvi kötetre és néhány egyéb régi kötetre került sor.

Magyar jezsuita misszionáriusok Latin-Amerikában

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A Kossuth Rádió „Regényes történelem” című műsorában 2020. július 31-én Vágner Mária szerkesztő beszélgetett Kőszeghy Péter irodalomtörténésszel és Szeljak György kulturális antropológussal. Idézetek hangzottak el Zakariás János jezsuita leveleiből.

A jezsuiták Latin-Amerikában a 17. század elejétől hozták létre missziós településeiket, ahol az indiánokat megkeresztelték, letelepítették, új mesterségekre tanították, a haszon egy részét pedig újabb fejlesztésekre fordították. Csakhogy a portugál és spanyol hódítók jobban szerették volna, ha ez a haszon őket gazdagítja. Ez pedig a 18. század közepén a jezsuita misszionáriusok kiűzetéséhez vezetett. A tragikus sorsú atyák között magyarok is voltak. Mintegy 20-an működtek az Indiákon, Kaliforniától Paraguayon és Perun át egészen Chiléig, némelyiküknek tudományos munkája is jelentős volt.

Az utolsó elbeszéléshez megjegyzendő, hogy Dél-Amerikában nincs tigris, csak jaguár, krokodilfajok is csak Közép-Amerikában élnek, attól délebbre kajmánok.

A műsor meghallgatható:

Lásd még:

Nyári zárva tartás

Evangélikus Országos Levéltár -

Nyári zárva tartás

Tisztelt Kutatóink!

 

Értesítjük Önöket, hogy a nyári szabadságolások miatt levéltárunk augusztus hónapban nem fogad kutatókat.

 

Üdvözlettel és tartalmas nyári kikapcsolódást kívánva:

Az Evangélikus Országos Levéltár munkatársai

eol-admin 2020. 07. 28., k - 11:18

Trianon 100 - A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye kettészakításáról (2020.07.17.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A Magyar Kurír Katolikus Hírportál Nézőpont rovatában jelent meg Tóth Tamás egyháztörténész, főiskolai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának írása "Trianon 100 - A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye kettészakítása (1920) és annak következményei" címmel. Az képekkel is illusztrált, ismeretterjesztő tanulmány egyészen a 20. század végéig áttekinti a témával kapcsolatos folyamatokat, az írás jegyzetekkel ellátott, nyomtatott változata A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2020. évi Almanachjában kapott helyet (A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Almanachja 2020. 82-95.o.) A nyomtatásban megjelent szöveget terveink szerint honlapunkon, az Olvasósarokban is elhelyezzük majd.

Hírek: 

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára