Hírolvasó

Schülerinnen und Schüler sollen im Kreis Recklinghausen für Archive begeistert werden

Gymnasialbibliotheken und -archive -

Artikel  im Blog Archivamt zur Kooperation von Archiven mit Schulen in Nordrhein-Westfalen und mit der Vorstellung eines Quellenhefts zu einem Thema aus der Geschichte des Kreisgebiets Recklinghausen:

[…] An die Abteilungen des Landesarchivs NRW werden seit Jahren von den Bezirksregierungen Lehrkräfte abgeordnet, die pädagogische Kompetenz und Kenntnis der Bestände des Archivs, an dem sie arbeiten, verbinden und so erfolgreich auf schulische Belange zugeschnittene Module anbieten . […]  Nun haben die Archive im Kreis Recklinghausen in Zusammenarbeit mit Lehrkräften aus dem Kreis im Rahmen eines Pilotprojektes ein eigenes Quellenheft über die Aufbruchjahre 1870 bis 1914 im Kreisgebiet herausgegeben. Tatkräftig begleitet und herausgegeben wurde die Publikation von den Bildungspartnern NRW. Das Heft wendet sich […]  speziell an die Schulen im Kreis. […] 

(Gefunden via Archivalia.)

Gymnasialarchive übrigens könnten,  sofern solche an den Schulen noch existieren, durch Schülerinnen und Schüler nebst betreuendem Lehrer auch auf umgekehrtem Wege die staatlichen Archive einer Region womöglich begeistern…?

Tudományos rendezvények a Jézus Társasága feloszlatásának 250. évfordulóján

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

2023 nyarán lesz a 250. évfordulója annak, hogy XIV. Kelemen pápa a Dominus ac Redemptor kezdetű brevével feloszlatta a Jézus Társaságát, ami a jezsuiták történetében jelentős fordulópontot hozott, a rend (végül átmenetinek bizonyuló) megszüntetését jelentette. Ebből az alkalomból a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára a budapesti Párbeszéd Házában (1085 Bp. Horánszky u. 20.) két tudományos rendezvényt tervez.

Ezek közül az első egy műhelybeszélgetés egyházi gyűjtemények, elsősorban egyházmegyei levéltárak vezetői és/vagy munkatársai számára 2023 tavaszán, várhatóan áprilisban.

A tervezett téma:

  • a Jézus Társasága feloszlatásával kapcsolatos dokumentumok a levéltárunkban (jegyzőkönyvek, inventariumok, a feloszlatás egyházi biztosának iratanyaga, stb.)
  • a feloszlatást megelőző utolsó évek, vagy egy-két évtized jezsuita anyaga a levéltárunkban
  • jezsuita provenienciájú (1773 előtti) anyag a levéltárunkban

A műhelybeszélgetés során az egyes gyűjtemények képviselőitől 15-20 perces referátumokat várunk, elsősorban az első két pontban foglaltakkal kapcsolatban. Ezek híján, vagy kis mennyisége, alacsony relevanciája esetén a második két pontban meghatározott témákra is ki lehet térni.

Kérjük, amennyiben részt kíván venni a fent vázolt rendezvényen, szándékát március 30-ig jelezze Siptár Dániel igazgatónak (leveltar_contra_jezsuita.hu címre írt elektronikus levélben).

A második rendezvényt 2023 októberére tervezzük, és hagyományos értelemben vett konferenciának szánjuk, nemzetközi előadógárdával. Témája a jezsuiták feloszlatása, az ahhoz vezető okok, általában a 18. századi (főleg Kárpát-medencei) jezsuita történelem lesz. Szívesen látunk a műhelybeszélgetésen előkerülő forrásanyagot feldolgozó előadásokat. A két rendezvény anyaga alapján az eredménytől függően egy vagy két kiadványt is szeretnénk megjelentetni.

Illusztráció: Az eltörölt Jézus Társaság allegóriája, Johann Baptist Bergmüller mezzotinzója (részlet), Augburg, 1773 (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)

Recenzió a Jezsuiták Magyarországon kötetről (2022.03.16.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

 Krisztus katonái Magyarországon címmel, a közelmúltban jelent meg Lakatos Adél levéltáros könyvismertetője a Jezsuiták Magyarországon. A kezdetektől napjainkig c. kötetről. Az írás a JEL lelkiség, közélet, kultúra c. lap online változatában, a Szemle rovatban olvasható (kiadója a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) a következő webhelyen: http://www.jelujsag.hu/krisztus-katonai-magyarorszagon

Hírek: 

Tantos testvérek - száz éves papi csoportkép Kalocsáról (2022.03.16.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A közelmúltban, családi hagyatékból kaptunk egy kb. száz éves fotót, melynek hátoldalán a következő felirat szerepel: "Tantos testvérek Kalocsán, a plébánia udvarán". Az ajándékozó, Trischler Gábor családkutatás során került kapcsolatba levéltárunkkal, az öt fős csoportkép bal oldalán látható dédapja, Tantos János (1882-1925), ill. a kép jobb szélén két pap testvére, Tantos Gyula (1877-1955) és Tantos Ferenc (1869-1951). Édesapjuk, Tantos József (1840-1915) Tolnán volt kovácsmester, édesanyjuk Schnabel Teréz (1849-1928), a családnak hét gyermeke született, közülük négyen élték meg a felnőttkort.
A hasonló fotók értékesek számunkra, mivel a levéltári akták világa képekben szegény, s így az egyházmegyés papok nevéhez sajnos csak ritkán tudunk arcot társítani. A most kapott csoportkép korának behatárolásához egyrészt Tantos János 1925-ös halálának dátuma adott támpontot, másrészt a mellette álló (balról a második) alak kilétének megfejtése. Ő véleményünk szerint Kazinczy Imre (1880-1932) volt, egykor Tantos János osztálytársa a jezsuiták kalocsai gimnáziumában (az 1893-1901-es évfolyamban), 1923-tól pedig a Kalocsa-Belvárosi Plébánia káplánja. A társaság valószínűleg Kazinczy káplán révén került a plébánia kertjébe, és könnyen lehet, hogy a képen látható középső alak is jezsuita diák, esetleg osztálytárs volt, s valamilyen iskolai találkozó-rendezvény kapcsán jöttek Kalocsára. A fotó eszerint 1923-1925 között készülhetett.
A két Tantos pap-testvér szép karriert futott be az egyházmegyében, a jobb szélen álló Tantos Gyula szintén kalocsai jezsuita diák volt, a kép készítésének idején Baja-Belváros plébánosa. Testvére, a mellette álló Tantos Ferenc Kalocsán szolgált, mint a Nagyszeminárium gondnoka, ill. az Árpád Rt. (nyomda) igazgatója.
Hivatali életrajzi adatok:
Tantos Ferenc https://archivum.asztrik.hu/?q=oldal/tantos-ferenc
Tantos Gyula https://archivum.asztrik.hu/?q=oldal/tantos-gyula
Kazinczy Imre https://archivum.asztrik.hu/?q=oldal/kazinczy-emericus
Ezúton is köszönjük Trischler Gábor ajándékát, és továbbra is szívesen fogadunk papi arcképeket-fotókat akár eredetiben, akár digitális másolatban!

A teljes kép, a kalocsai plébánia kertjével és a háttérben a főszékesegyházzal:

Hírek: 

4. Netzwerktreffen online 5. März 2022

Gymnasialbibliotheken und -archive -

Bereits zum zweiten Mal fand ein Treffen von Teilnehmern des #Netzwerk Historische Schulbibliotheken nicht in Präsenz, sondern online per Video statt. Schwerpunktthema war Öffentlichkeitsarbeit, die Beiträge waren reich in Vielfalt und Inspiration ihrer Aspekte. Eine Zusammenfassung ist unten vermerkt.

Zwei Aspekte fand ich persönlich bemerkenswert: Erstens die Bestätigung funktionierender Kontakte zur örtlichen, gelegentlich auch regionalen Öffentlichkeit der Schulbibliotheken mit historischen Beständen, die in den kleineren Städten existiert, und zweitens die Ignoranz überregionaler “klassischer” Medien.

Bibliothek des Francisceums, Zerbst

Das Kulturgut historischer Schulbibliotheken in unserem Land ist in größter Zahl in den Schulen ehemaliger Residenzstädte,  bei zentralen städtischen alten Klosteranlagen sowie als Ordensgründungen seit dem späten Mittelalter und der Frühen Neuzeit in der Provinz zu finden.1 Die meisten Teilnehmer des #Netzwerks kommen aus  kleineren Städten. Heimat- und Denkmalvereine sowie Landschaftsverbände sind ebenso wie die lokale Presse interessiert daran, diese Sammlungen der Öffentlichkeit als Teil ihres kulturellen Erbes zu präsentieren; Veröffentlichungen in deren Periodika zum Erbe in den Schulbibliotheken liegen vor, ebenso wie Broschüren von lokalen Museen, die ausgelagerte Bestände bewahren und präsentieren.

Nach Aussagen von Netzwerkteilnehmern funktionieren die Kontakte zu Presse, Vereinen und Verbänden der Stadt sehr gut; ein aktuelles Beispiel aus dem Norden  zeigte uns überdies einen gelungenen und mit hervorragender Bildstrecke illustrierten Artikel in einem regional vertriebenen Magazin. In den Großstädten hingegen kann ein derartiges historisches Erbe kaum konkurrieren mit dem  meist überreichen Kulturangebot und der Öffentlichkeitsarbeit von Museen und großen Bibliotheken.2

Bibliothek des Ratsgymnasiums, Bielefeld

Bislang völlig desinteressiert zeigt sich die überregionale Presse; 3 Fundierte Erfahrung aus dem Netzwerkerkreis lässt folgende Aussage zu: Es hat keinen Sinn, sich an überregionale Medien zu wenden, eine Reaktion erfolgt nie; man muss eine/n Autor/in, eine/n Journalisten/in, der/die einen Namen hat, persönlich kennen, um vielleicht für das Thema der historischen Schulbibliotheken Interesse wecken zu können.

Bibliothek des Thurmair-Gymnasiums, Straubing

Das landesweite Fernsehen verirrte sich in eine historische Schulbibliothek noch nicht. Eigentlich erstaunlich, ergeben doch stets selbst mobile Endgeräte in jedermanns Hand mit nur einem Klick hinreißende Bilder und Filme alter Buchrücken und beieindruckenede Strecken von Regalen, die voll davon sind.  Schüler und Video-AGs haben das in Einzelfällen erkannt und kleine Imagefilme produziert.4

Überdies erzählen die gymnasialen Buchsammlungen Geschichten, die weit über die Inhalte ihrer Exemplare und den nicht selten gern vermerkten Charakter von goldwertem „Schatz” hinausreichen. Vielmehr erzählen sowohl ihre in Schularchiven dokumentierten Sammlungshistorien als auch die Besitzereinträge vielfach von einer Wanderschaft seit der Frühen Neuzeit, die Grenzen überschritt und die Gelehrsamkeit durch ganz Europa trug.

Klaus Graf fordere kürzlich in seiner Rezension eines Tagungsbands zum Thema Historische Schulbibliotheken. Eine Annäherung5 am Ende:

Es wäre ein wichtiges Zeichen für die Wertschätzung des international einmaligen Ensembles der historischen deutschen Gymnasialbibliotheken und ihrer beträchtlichen Schätze, wenn ihre Eintragung als Gesamtheit in das Verzeichnis des UNESCO-Weltdokumentenerbes beantragt würde!

Tresorraum der Bibliothek des Christianeums, Hamburg (Aufstellung bis 2014)

In aller Welt gibt es historische Schulbibliotheken eher nicht; über ganz Europa verteilt aber schon:  Europäisches Kultur- und Dokumentenerbe trifft zweifellos zu. Dieses bedeutsame Erbe in die Welt zu tragen, gern auch durch die UNESCO, schadete indes nicht. Vielleicht brächte das  Forschung & Lehre an den Universitäten dazu, vom hohen Gestühl  ihrer zivilisatorischen Expertenschaften herabzusteigen und sich wissenschaftlichem Neuland zuzuwenden, das direkt vor ihrer Tür liegt.6

# ZusammenfassungThesenblatt Bestandsaufnahme; Thesenblatt Homepage; Blog: Hauseigene Publikationen; Blog: Schlagwort BibFilm

Anmerkungen Diesen Artikel zitieren: Felicitas Noeske, "4. Netzwerktreffen online 5. März 2022," in bibliotheca.gym, 13/03/2022, https://histgymbib.hypotheses.org/12529.
  1. Die Lage in den Groß- und Millionenstädten Hamburgs ist anders. Hamburg ist eine Ausnahme, denn die Stadt besitzt aufgrund ihrer besonderen Geschichte zwei “lebende” historische Gymnasialbibliotheken an ihren angestammten Orten; in Köln (wie auch z. B.  in Lübeck) war die Gymnasialbibliothek immer schon Stadtbibliothek und wird dort heute jeweils als Sondersammlung geführt; München hat das Wilhelmsgymnasium, dessen Bestände aber auf der Schulhomepage keine Erwähnung finden; die Bestände in Berlin wurden bis auf Reste in der Landesbibliothek im WK II zerstört.
  2. In den Großstädten reagieren lokale Presse und  lokale Fernsehsender des Vorabendprogramms, wenn Ereignisse im Zusammenhang einer historischen Gymnasialbibliothek politische Prominenz auf eine Aulabühne bringen, so z. B. bei der Einweihung von Bibliotheksneubauten im Hamburger Johanneum 2008 und im Christianeum in Hamburg-Altona 2017.
  3. Im Kontext des spektakulären Verkaufs einer kompletten Gymnasialbibliothek aus dem Stadtarchiv in Stralsund 2012 erinnere ich mich lediglich an einen ausführlicheren Artikel in der FAZ, der seinerzeit mMn auch nur nach intensivem Drängen von Aktiven in Blogs und social media zustande gekommen war.
  4. Siehe bibliotheca.gym, Seitenmenü Schlagwort BibFilm; der einzige dort angezeigte Film, der offenbar professionell produziert wurde, war der zur Jesuitenbibliothek des St.-Michael-Gymnasiums in Bad Münstereifel.
  5. (Workshop in Halle, 2017/Tagungsband erschienen 2021; siehe auch bei bibliotheca.gym: Historische Schulbibliotheken. Eine Annäherung
  6. Das Blog Archivalia, geführt von Klaus Graf, Archivar und Blogger, bewahrt seit ca. 2004 Veröffentlichungen zu historischen Gymnasialbibliotheken und ist eine Fundgrube zum Thema.

Új helyen az e-kutatás!

Pannonhalmi Főapátsági Levéltár -


A Pannonhalmi Területi Apátság anyakönyveinek digitalizált gyűjteménye a "Matricula" közös egyházi levéltári oldalra költözött. Az új kutatók már a matricula.hu oldalon tudnak regisztrálni. Regisztráció és belépés után az "Előfizetés" menüpontban rendelhető meg szolgáltatásunk, ezt kell a kosárba tenni. Az átutalásos fizetés beérkezésekor az eddigi módon aktiváljuk a hozzáféréseket, és az előfizetők e-mailen kapják meg a számlájukat. Előfizetés meghosszabbítása esetén is kérjük, hogy regisztráljanak a matricula.hu-n.

2022. március – „A könnyező Mária-képpel a püspöki címeremben könnyező nép püspöke lettem” – részlet dr. Dudás Miklós püspök prédikációjából, melyet a jubiláló kegykép előtt mondott 1946-ban

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Homokviharban sodródik ez a nép […] de 250 esztendő óta van, ami átsugározza éjszakáit, és éltető meleget ad napjainak. Hogy még vagyunk, hogy a hitünk rendületlen, mindenekelőtt patrónánknak köszönhetjük, aki könnyeivel beleégette e népbe az élő katolikus hitet. Háromszor sírt 250 esztendő óta a Boldogságos Szűzanya érettünk, de sírt ez a nép is. A könnyező Mária-képpel a püspöki címeremben könnyező nép püspöke lettem. És ha ez a nép szegény is anyagiakban, de gazdag lett lélekben hűséges hite és elviselt szenvedései által. Megemlékezünk ez ünnepen arról is, hogy háromszáz esztendővel ezelőtt egyesültek őseink a katolikus egyházzal, és azóta égi Anyánk keze vezetett bennünket. Akiket a Szentséges Atya rám, a püspökre bízott, megőriztem őket hűségükben. Otthon érezzük magunkat, mert a római pápa gyermekei vagyunk, és ahol Péter tartja a kormányrudat, ott van Krisztus. Tolmácsolom a negyedmilliónyi görögkatolikusság hűségét Krisztus Urunkhoz és egyházához. Ezer esztendeje osztja a magyar görögkatolikusság a magyar kálvária szenvedéseit is. Elsősorban minket sodort a tatár, a török, amikor másokat jóformán csak megérintett a népek viharzása. Ezer év edzettségével állunk itt kegytemplomunk körül, hogy meghallgassuk Magyarország hercegprímásának bátorító szavait.

[Forrás: Máriapócsi Naptár a magyar görögkatolikus hívők részére az 1947. évre, 19. évf., 37–39. o.]

Buchpräsentation: „Unterwegs im weiten Land. Gespräche über die Psyche“

International Centre for Archival Research (ICARUS) -

Kann Genealogie „heilsam“ sein? Und warum stoßen FamilienforscherInnen zuerst oft auf „Schweigen“? Unsere langjährige Pressesprecherin, die Wissenschaftsjournalistin Dagmar Weidinger hat sich damit in ihrem ersten eigenen Buch befasst, das eben im Picus Verlag erschienen ist. Es trägt den Titel „Unterwegs im weiten Land. Gespräche über die Psyche„. Neben den Interviews mit den beiden familienforschenden Psychotherapeuten […]

Hauseigene gedruckte Präsentationen historischer Buchbestände der Schulen

Gymnasialbibliotheken und -archive -

An dieser Stelle folgt keine bibliographische oder gar wissenschaftliche Erfassung von Publikationen historischer Schulbibliotheken, sondern vielmehr der Versuch, anhand einiger Beispiele aus meiner persönlichen Sammlung  die Möglichkeiten für gedruckte hauseigene Präsentationen einer wertvollen Buchsammlung vorzustellen. Die für die Forschung wichtigen Veröffentlichungen zu den Beständen gymnasialer Buchsammlungen in den Schulprogrammen des 19. Jahrhunderts berücksichtige ich nicht.

Keine Schule, die eine historische Bibliothek betreut, hat in ihrem Etat einen Posten, der eine Finanzierung aufwendiger hauseigener Publikationen erlaubt. Die Kosten übernehmen durchweg die  Fördervereine der Schulen bzw. deren Bibliotheken, sowie Sponsoren und Einzelspender.

Die mir vorliegenden Drucke zeigen unterschiedliche Formate und monographische Konzepte; sie sprechen unterschiedliches Publikum an.

Imageblatt oben: Mariengymnasium, Jever (2021); unten: Christianeum, Hamburg (1988)

In der Tradition der jahrhundertealten Flugblätter und Gelegenheitsdrucke veröffentlichen Schulen Fotos ihrer Bestände in Flyern, Brief- und Postkarten mit dem Ziel, die Bibliothek bekannt zu machen und für das Haus zu werben. Der Druck erfolgt seitens der Fördervereine zwecks Anwerbung neuer Mitglieder oder als (oft speziell für bestimmte Anlässe) gedruckte Bildpostkarten. Abgebildet werden dann schicke Aufnahmen bibliophiler „Leuchttürme“ oder Fotos langer Regalreihen aus der Bibliothek mit beeindruckenden Buchrücken ferner Jahrhunderte. Da Bildkartendruck heute relativ preiswert ist, halten Bibliotheken solche Drucke vor, um sie z. B. Besuchern in die Hand zu drücken und beim schulischen Weihnachtsbasar, dessen Erlös als Spende für soziale Zwecke verwendet wird, für Entgelt anzubieten.

Katalog

Museumskatalogen vergleichbar, handelt es sich um Bildbände, die ihre Objekte mit entsprechenden Daten und kurzen Erläuterungen präsentieren und die Geschichte der Sammlung in einem Aufsatz darstellen.

 

Volker Bannies, Volker Herre: Freiberger Bücherschätze. Andreas-Möller-Bibliothek. Sax-Verlag, Beucha Markkleeberg 2012, 144 Seiten. ISBN 978-3-86729-114-9. 29, 50 €.

 

Die Hennebergische Gymnasialbibliothek. Verborgene Schätze im Naturhistorischen Museum Berholdsburg Schleusingen. Schleusingen 2016. gr. 8°, 56 Seiten. (Museumsführer; Heft) ISBN 978-3-00-053648-9 , 6,- €.

Wegweiser

Ausstellungsführer sind Wegweiser. Als moderne Reiseführer zeigen Wegweiser nicht selten ein besonderes Layout: durchlaufende Texte in Kapiteln, gelegentlich unterbrochen oder an den Rand gedrängt von farbig unterlegten Kästen mit Darstellungen örtlicher Besonderheiten, Personen, Ereignissen und Themen.

 

Hans Heid: Die Historische Bibliothek der Stadt Rastadt im Ludwig-Wilhelm-Gymnasium. Ein illustrierter Wegweiser für Freunde und Besucher der Sammlung. Stadt Rastatt, 2003. 4°. ISBN 3-923082-44-4 (vergriffen; ggf. bestellbar bei der Bibliothek oder bei der Stadt).

Lesebuch

Ein Lesebuch zu einer historischen Gymnasialbibliothek ist ein mit Abbildungen illustrierter Sammelband verschiedener Autoren; ein solcher Band enthält einleitend eine Darstellung  zur Geschichte der Bibliothek.

Die Bibliothek des Mariengymnasiums Jever – ein Kosmos für sich. Herausgegeben von Hartmut Peters unter Mitarbeit von Hans-Jürgen Klitsch und Hartmut Kroll. Mit einem Faksimile des Briefes von Ulrich Jasper Seetzen vom 25. Mai 1809 aus Kairo an Diedrich Ulrich Heinemeyer in Jever. Förderverein Bibliothek des Mariengymnasiums e.V. Jever, Jever 2021. 374 Seiten, 2°. (keine ISBN; Bestellung bei: Hartmut Kroll, Viethstr. 23, 26441 Jever. Mail: hartmut.roll(at)ewetel.net. 39,- € (bei Postversand 44,- €)

 

 

250 Jahre Christianeum 1738-1988. Herausgegeben von Ulf Andersen im Namen des Vereins der Freunde des Christianeums. Hamburg 1988. 4 Bände, 8°,  broschiert im Schuber. (keine ISBN, vergriffen)  Band II: Kostbarkeiten der Bibliothek.

Werke der Wissenschaft

 

 

Urich Zeller (Hrsg.): 400 Jahre Suso-Bibliothek 1604-2004 Heinrich-Suso-Gymnasium Konstanz. Federsee-Verlag, Bad Buchau 2004. 2° (Sammelband) . 172 Seiten.  ISBN 3-925171-59-2 (vergriffen; Inhalt)

(Weitere Werke der Wissenschaft bei bibliotheca.gym: Die Büchersammlungen des Vinzentinums in Brixen, Die Bibliothek des Bozner Franziskanergymnasiums)

***

Weitere Darstellungen aus historischen Schulbibliotheken bei bibliotheca.gym: Publikation.

Beitragsbild

Die Bibliothek des Mariengymnasiums Jever – ein Kosmos für sich (2021), Titeldetail

Diesen Artikel zitieren: Felicitas Noeske, "Hauseigene gedruckte Präsentationen historischer Buchbestände der Schulen," in bibliotheca.gym, 02/03/2022, https://histgymbib.hypotheses.org/12328.

Monumenta és Collectanea. Magyar történeti kutatások a Vatikánban (1881–2021)

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Monumenta és Collectanea. Magyar történeti kutatások a Vatikánban (1881–2021) Kanász Viktor 2022. 03. 01., k - 14:26 CLASSIS I 20. Tusor Péter

TUSOR PÉTER: Monumenta és Collectanea. Magyar történeti kutatások a Vatikánban (1881–2021) (CVH I/20), Budapest–Róma 2022. (20 p. + 248 p.)

A histioriográfia a 2004-ben megjelent CVH I/1 kutatástörténeti bevezetésének bővített és frissített, önálló monografikus kiadása. Az Apostoli Szentszék levéltáraiban végzett magyar kutatásokat tekinti át a pozitivizmus korától kezdődően napjainkig 1881 és 2021 között; előzetes kitekintéssel a 16. század végéig. Ismerteti a különféle kutatástörténeti periódusokat, kiadványokat, a fontosabb és rendre ismétlődő determinációkat. A monográfia egy rangos és nemzetközi vonatkozásaiban is jelentős „részdiszciplina” elemzésével szemléletesen diagnosztizálja a magyar történettudomány alapvető hiányosságát: a nyugat-európai példákkal ellentétben a századokon átívelő intézményi, még inkább projekt- kontinuitás fogyatékosságát.  Bemutatja az ebből fakadó folytonos újrakezdések parabolikáját. A Függelék tartalmazza a római, vatikáni anyagról készült magyarországi másolatok, mikrofilmek jegyzékét. E kutatástörténeti adatgyűjtés nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a diszkontinuitás végre kiküszöbölődjön a vatikáni magyar kutatások történetéből. A szintén a Függelékhez tartozó dokumentumválogatás a monografikus narratíva állításait szemléltetik. Jelen kiadásban megtalálható a Római Magyar Intézet „Fraknói Vilmos” Történeti Osztályának új szervezeti szabályzata is. Az MTA 1940-ben kiadott rendelkezése az intézmény vatikáni kutatásokban játszott szerepének, a II. osztály alá rendelt akadémikusi szakbizottság működésének utolsó érdemi dokumentuma. A kötethez külön Bibliográfia (pp. 193–208), Index (pp. 211–218); angol nyelvű annotált kísérőtanulmány (pp. 219–244), a magyar mellett angol Tartalomjegyzék (pp. 245–248) tartozik.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára