Hírolvasó

Die Schatzkammer: Die ehemalige Jesuiten-Kolleg-Bibliothek

Gymnasialbibliotheken und -archive -

An diesem Ort kommt so etwas wie eine sakrale Stimmung auf. Wie beim alten Tempel in Jerusalem muss man mehrere Räume passieren, ehe man zum Allerheiligsten gelangt.[…]

So beginnt der Verfasser seinen kurzen Abriss der Geschichte der historischen Buchsammlung im Gymnasium St. Michael in Bad Münstereifel.

Die Jesuitenbibliothek im Gymnasium St. Michael, Bad Münstereifel

Die Geschichte dieser Bibliothek begann im Januar1661 mit einem Geschenk von Johann Friedrich von Goltstein1 an die Jesuiten, die am 29. September 1625, dem Michaelistag,  die Schule als ihr Kolleg gegründet hatten: mit der freiherrlichen Neujahrsgabe einer lateinischen Ausgabe der Schedelschen Weltchronik, Nürnberg 1493.

Die im Altbau des Gymnasiums untergebrachte Sammlung umfasst heute 22 Handschriften, 76 Inkunabeln sowie etwa 1.800 Bücher des 16. bis 18. Jahrhunderts. Darunter befinden sich zum Beispiel Werke zu den Hexenverfolgungen, neben dem Hexenhammer von 1494 weitere Hexenliteratur des 17. Jahrhunderts. Von einem Hexen-Druckwerk aus dem Jahr 1676, so heißt es, seien weltweit nur zwei Exemplare erhalten. Es wurde von einem Münstereifeler Kaufmann verfasst, der selbst als Hexer angeklagt gewesen und geflohen war. 2

Fotos

Beitragsbild: Gymnasium St. Michael in Bad Münstereifel (Teilansicht). Foto: Klaus Littmann, 2011 (Quelle + Lizenz)

Jesuitenbibliothek: Oldest books in the Jesuitenbibliothek of the St. Michael-Gymnasium in Bad Münstereifel, Germany. (Foto: E.Plum, 2006 (Quelle + Lizenz)

Anmerkungen
  1. † 1687
  2. Harald Bongart: Jesuitenbibliothek. Homepage des St. Michael-Gymnasiums

"Zűrzavaros évek 1919-1921" tudományos konferencia - 2020. szeptember 30.

Győri Egyházmegyei Levéltár -

A Győri Egyházmegyei Levéltár
tisztelettel meghívja

2020. szeptember 30-én 10.00 órára
a Brenner János Hittudományi Főiskola dísztermébe
(Győr, Káptalandomb 7.)

Köszöntőt mond

Dr. Reisner Ferenc általános püspöki helynök,

a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora.

 

ELŐADÁSOK

LEVEZETŐ ELNÖK: BALOGH MARGIT (tudományos tanácsadó, BTK Történettudományi Intézet)

10.20–10.40 SOÓS VIKTOR ATTILA (bizottsági tag, Nemzeti Emlékezet Bizottság): A győri egyházmegye vértanúi a Tanácsköztársaság idején

10.40–11.00 NAGY SZABOLCS (igazgató-helyettes, MNL Veszprém Megye Levéltár; MTA Trianon100 Lendület kutatócsoport tagja): Győr román megszállása

11.00–11.20 BÖDŐK GERGELY (társ-ügyvezető, Clio Intézet): A megszállás hétköznapjai – Mindennapi élet Győrben a román megszállás alatt

11.20–11.40 ABLONCZY BALÁZS (tudományos főmunkatárs, BTK Történettudományi Intézet; kutatócsoport-vezető, MTA Trianon100 Lendület kutatócsoport: Selmec–Győr–Salzburg. Szitnyai Zoltán menekült-elbeszélései

Vita 11.40–12.00

Szünet 12.00–12.20

12.20–12.40 TÓTH IMRE (igazgató, Soproni Múzeum; hab. egyetemi docens, Soproni Egyetem): Kellett-e nekünk Nyugat-Magyarország? A magyar külpolitika kétségei Nyugat-Magyarország-Burgenland kapcsán

12.40–13.00 GYŐRI RÓBERT (tanszékvezető, ELTE TTK FFI, Földrajztudományi Központ, Társadalom- Gazdaságföldrajzi Tanszék; tudományos munkatárs, MTA Trianon100 Lendület kutatócsoport) – JANKÓ FERENC (egyetemi adjunktus, ELTE TTK FFI, Földrajztudományi Központ, Társadalom- Gazdaságföldrajzi Tanszék): Burgenland vagy Nyugat-Magyarország: az osztrák és a magyar földrajztudomány érvei

13.00–13.20 JENŐFFYNÉ BENKE ZSUZSANNA: A nyugat-magyarországi kérdés árnyékában: Stehlik László papi pályája

13.20–13.40 SCHMIDT PÉTER (Budapest Galéria): Huber János és Thullner János: két ellentétes papi és politikusi pálya Trianon idején

13.40–14.00 Vita, zárszó

 

A járványügyi helyzet miatt a részvevők száma korlátozott és előzetes regisztrációhoz között. Regisztrálni az arch.dioc.gyor@gmail.com e-mailcímen lehet. Felhívjuk minden résztvevő figyelmét, hogy a konferencia ideje alatt szájmaszk viselése, belépéskori kézfertőtlenítés és a megfelelő személyes távolságtartás betartása kötelező lesz és mindenki saját felelősségére vesz részt. Kérjük továbbá, hogy ha valaki bármilyen betegség tüneteit észleli magán, ne jelenjen meg személyesen a konferencián.

 

Bibliotheca domus presbyterorum Gaesdonck

Gymnasialbibliotheken und -archive -

Das Collegium Augustinianum Gaesdonck in Goch, ein katholisches und staatlich anerkanntes bischöfliches Gymnasium mit Internat, hält  seine Bibliotheca domus prespyterorum seit dem späten Mittelalter.

Beitragsbild

Collegium Augustinianum Gaesdonck. Foto: Rolfcosar, 2018 (Quelle + Lizenz)

Bibliothek des Niedersächsischen Internatsgymnasiums, Bad Bederkesa

Gymnasialbibliotheken und -archive -

Das Niedersächsische Internatsgymnasium (NIG) in Bad Bederkesa hält eine Schulbibliothek mit historischem Altbestand. Das Fabian-Handbuch kennt diese Bestände nicht, die Schulhomepage hält sich bedeckt, auch ein angebotener Katalog lässt den neugierigen Besucher nicht fündig werden. Allerdings sind die Verfassernamen in die Wikipedia verlinkt, immerhin.1

Informationen zur Bibliothek bieten die leseorte.de an: https://www.leseorte.de/bibliothek/bibliothek-des-niedersaechsischen-internatsgymnasiums/2

Beitragsbild

Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Bederkesa.  © Foto: Ra Boe / Wikipedia / Lizenz: Creative Commons CC-by-sa-3.0 de

Anmerkungen

  1. bib.nig: Wikipedialink zum Verfasser
  2. LESEORTE – Bibliotheksportal Elbe-Weser-Dreieck, Landesverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden

Historische Bibliothek: Pflege des Schularchivs

Gymnasialbibliotheken und -archive -

Mediengruppe Kreiszeitung berichtet bei kreiszeitung. de am 18. September  2020 über die Bibliothek des Domgymnasiums in Verden:

Große und kleine, bedeutende und besondere Schätze beherbergt die historische Bibliothek des Domgymnasiums. Doch der Keller, wo der umfangreiche Bestand in Regalen aufgereiht ist, ist feucht. Es schimmelt, was den Büchern und Akten nicht guttut. Doch Hilfe ist in Sicht: Das umfangreiche Schularchiv wird ausgelagert, einer intensiven Pflege unterzogen und danach, so eine weitere gute Nachricht, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und auch die Pläne für einen Neubau, in dem nicht nur die Akten, sondern vor allem die wertvollen Bücher einen ordentlichen Platz finden, kommen voran. […]

(Zum vollständigen Artikel bei kreiszeitung.de; siehe dazu auch den Weser-Kurier vom 26. Juni 2020)

• Weiteres zur historischen Bibliothek des Domgymnasium in Verden siehe #Verden

Homepage der Bibliothek

Restaurálások a Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára állományában

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Művelődéstörténeti adalékok a görögkatolikus anyakönyvek vezetéséről

Anyakönyvek vezetéséről a Munkácsi Egyházmegyében kezdetben De Camellis János József és Bizánczy Gennadius György püspökök rendelkeztek, majd Olsavszky Manuel püspök az 1752-es és az 1756-os statútumában már konkrétan meghatározta, hogy milyen anyakönyveket kötelesek a parókusok vezetni. Négy könyv vezetését írta elő: „[…] mindegyik lelkésznek legyen […] négy könyve, azok, amelyekről még szó volt az 1752-es statútumban is, nevezetesen: egy könyv a lélekösszeírások számára, egy-egy pedig a kereszteltek, elhunytak és házasultak regisztrálására.”[1]

Egyházmegyénk parókiáin a 18. század közepétől maradtak fenn görögkatolikus anyakönyvek. Levéltárunk fontos feladatának tekinti, hogy az utókor számára is átörökítsük ezeket a dokumentumokat, ezért törekszünk a régi anyakönyvek megmentésére, helyreállítására.

Az alábbiakban a Boteh Bt. papír-, könyvrestaurátor műhely (2500 Esztergom, Lőrinc u. 17.) által restaurált két anyakönyvet mutatunk be eredeti állapotában, ill. az állagmegóvást követően:

1.1.) Leveleki kereszteltek, házasultak, halottak anyakönyve: 1771–1815, eredeti borítóval (NYEL II–28–b. 1. kötet) 1.2.) Leveleki kereszteltek, házasultak, halottak anyakönyve: 1771–1815, restaurált borítóval (NYEL II–28–b. 1. kötet) 1.3.) Leveleki kereszteltek, házasultak, halottak anyakönyve: 1771–1815, 122. oldal, eredeti állapotban (NYEL II–28–b. 1. kötet) 1.4.) Leveleki kereszteltek, házasultak, halottak anyakönyve: 1771–1815, 122. oldal, restaurált állapotban (NYEL II–28–b. 1. kötet) 2.1.) Kislétai kereszteltek anyakönyve: 1785–1803, 19. oldal, részlet, eredeti állapotban (NYEL II–8–b. 1. kötet) 2.2.) Kislétai kereszteltek anyakönyve: 1785–1803, 19. oldal, részlet, restaurált állapotban (NYEL II–8–b. 1. kötet)

[1] Udvari István: A XVIII. századi ruszin művelődéstörténet kimagasló alakjai. In: Ruszinok a XVIII. században: Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Nyíregyháza, 1992. Bessenyei György Kiadó (Vasvári Pál Társaság Füzetei, 9.) 184. o.

Sikeres nka pályázatunk eredményéről

Baranyai Református Egyházmegye Levéltára -

Örömmel tudatjuk a tisztelt érdeklődőkkel, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett és elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően idén is, 2020 augusztusában sikerült restauráltatnunk egy további, levéltárunkban őrzött értékes anyakönyvet: a Bogádmindszenti Református Egyházközség 1775-1869-es évkörű vegyes anyakönyvét. A magas színvonalú szakmai megvalósításért Budapest Főváros Levéltára munkatársai felé nyilvánítunk köszönetet.

www.nka.hu    

        

Bogádmindszenti anyakönyv (1775-1869) restaurálása

Baranyai Református Egyházmegye Levéltára -

Örömmel tudatjuk a tisztelt érdeklődőkkel, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett és elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően idén is, 2020 augusztusában sikerült restauráltatnunk egy további, levéltárunkban őrzött értékes anyakönyvet: a bogádmindszenti református egyházközség 1775-1869-es évkörű vegyes anyakönyvét. A magas színvonalú szakmai megvalósításért Budapest Főváros Levéltára munkatársai felé nyilvánítunk köszönetet.         

   

www.nka.hu 

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára