Hírolvasó

Családkutatók látogatása Kalocsán (2018.11.24.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2018. november 24-én (szombaton) délelőtt mintegy 30 családkutató érkezett Kalocsára az ország számos pontjáról, hogy látogatást tegyen levéltárunkban. A délelőtti szakmai program 10 órakor kezdődött a Katona István-házban (Hunyadi u. 2.), a résztvevők először beszámolót hallhattak a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár forrásairól, az E-archivum használatának lehetőségeiről és eredményeiről, majd sétát tettek a levéltári raktárakban, és néhány kiemelt dokumentumot külön is megtekintettek. A program – melynek résztvevői nagyrészt a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) tagjai voltak, ebéd után a Szentháromság téri látnivalók (Főszékesegyház, Érseki Könyvtár, Múzeum) megtekintésével folytatódott, és 16 óra tájban fejeződött be. A Levéltári Séta szervezője Beszeda László volt, a sorozat előző állomása (októberben) a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár volt.

Hírek: 

Hálaadás Zalaegerszegen

Dunántúli Református Egyházkerület -

Gyülekezetünk nagyon régóta szeptember utolsó vasárnapján hálaadással köszöni meg Istenteremtő munkáját, segítségét, hogy évről-évre eredményessé teszi munkánkat. Az Ő áldása nélkül hiába dolgoznánk, fáradoznánk. Ezen a vasárnapon hálát adtunk, köszönetet mondtunk mindazon jóért, amiért dolgoztunk, melyet megtermeltünk, melynek gyümölcsét asztalunkra tehettük.

Tagungshinweis Dezember 2018: „600 Jahre Melker Reform“

Archiv des Schottenstifts -

Von 9. bis 12. Dezember 2018 findet im Stift Melk die Tagung ,,600 Jahre Melker Reform“ statt. Organisatorin ist Meta Niederkorn von der Universität Wien. Auch Stiftsarchivar Maximilian Alexander Trofaier, der Autor dieser Zeilen, wird dort einen Vortrag mit dem Titel „‚Postea vero declinaverunt ab observancia‘. Die irischen Mönche des Wiener Schottenklosters und die Melker Reformpropaganda“ halten. Weitere Vortragende der Tagung, die sich nicht nur der Melker Reform, sondern auch anderen Aspekten von Ordensreform widmet, sind unter anderem Thomas Prügl (Wien), Daniel Luger (Wien), Conradin von Planta (Basel), P. Udo Fischer (Göttweig) und Helga Penz (Wien/Herzogenburg). Das vollständige Programm gibt es hier.

Ismeretterjesztő előadások Családtörténet-kutatásról és a jezsuiták kalocsai sikertörténetéről (2018.11.20.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából országszerte számos konferencia várta az érdeklődőket, levéltárunk a közelmúltban tartott programokon két ismeretterjesztő előadással vett részt. Lakatos Andor levéltárvezető „Családtörténet-kutatás a 21. század elején – Célok, források, eredmények” című előadása a Tomori Szabadegyetem szeniortagozatán hangzott el Budapesten, 2018. november 14-én, majd 2018. november 20-án, a Tomori Pál Főiskola „Határtalan tudomány” konferenciáján az „Országos hírű nagygimnázium egy alföldi kisvárosban – jezsuita sikertörténet Kalocsán (1860-1920)” című előadással vett részt.

Hírek: 

Kalocsa és szállásai anyakönyvi adatbázis működése technikai okokból szünetel (2018.11.21.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Sajnálattal értesítjük kutatóinkat, hogy Kalocsa és szállásai anyakönyvi adatbázisa (http://kalocsa.asztrik.hu) működése technikai okokból, bizonytalan ideig szünetel. A 170 ezer anyakönyvi bejegyzést tartalmazó adatbázis 2013 őszétől működött az Arcanum Adatbázis Kft. szerverén, az Arcanum által fejlesztett felületen. 2018. november elején a szolgáltató szerver meghibásodott, javítására kísérleteket tettek az elmúlt hetekben, de a rendszert sajnos nem sikerült helyreállítani. Az adatbázis internetes szolgáltatásának forrása NKA-támogatás volt, a projekt öt éves fenntartási időszaka az Arcanumnál lejárt, a jövőben így levéltárunknak saját erőforrásból kell majd valamilyen publikációs megoldást keresnie. Egy újabb internetes szolgáltatás felépítése minden bizonnyal hosszabb időt, több hónapot vesz majd igénybe, a megoldás kidolgozásának idejére kutatóink megértését, türelmét kérjük!

A gondolkodás szabadsága. Kálvinista tűnődések - könyvbemutató a Pannonia Reformata Múzeumban

Dunántúli Református Egyházkerület -

2018. december 11-én, kedden 17 órakor a Pannonia Reformata Múzeumban (Pápa, Fő út 6–8.) mutatja be Marilynne Robinson A gondolkodás szabadsága. Kálvinista tűnődések című könyvét Köntös László főjegyző, gyűjteményi igazgató (Dunántúli Református Egyházkerület) és Barta Zsolt teológiai tanár (PRTA). részletek a tovább mögött.

Hét Határos Kirándulás

Dunántúli Református Egyházkerület -

Ebben az esztendőben sem maradt el  a Hét Határos egyházmegyei gyülekezeti kiskör altal szervezett szokásos őszi hittanos kirándulás, ezúttal a Bakony hegység volt a cél. A létszámellenőrzés ezúttal a csetényi református templomban történt meg ahol a számláló 195 főnél állt meg, ebből bizonyosan 160 hittanos jött velünk október 7-én, verőfényes őszi szombaton.

Beiträge zum Starhemberg- und zum Khevenhüller-Grabdenkmal

Archiv des Schottenstifts -

In den letzten Jahren wurden die beiden bedeutendsten Grabdenkmäler in der Schottenkirche, jenes für Ernst Rüdiger von Starhemberg (1638–1701), den Verteidiger Wiens in der Zweiten Türkenbelagerung, und jenes für Ludwig Andreas von Khevenhüller (1683–1744), den Oberkommandierenden im Österreichischen Erbfolgekrieg, aufwändig restauriert. Nun sind gleich drei Beiträge zu den Grabdenkmälern in der Österreichischen Zeitschrift für Kunst- und Denkmalpflege (ÖZKD) erschienen:

[Augustinus] Georg Zeman, Annotanda zu den Grabmälern Starhemberg und Khevenhüller in der Wiener Schottenkirche, in: ÖZKD 72 H. 1/2: Schwerpunkt Bauforschung (2018) 150–163.

Ingeborg Schemper-Sparholz, Das Grabdenkmal des „Türkensiegers“ Ernst Rüdiger von Starhemberg. Seine Position im Kontext der Grabdenkmäler im Albrechtscodex und die Frage nach der Autorschaft, in: ÖZKD 72 H. 1/2: Schwerpunkt Bauforschung (2018) 164–177.

Elisabeth Klecker, Der Wiener Achill. Die Inschrift des Epitaphs für Ernst Rüdiger von Starhemberg in der Wiener Schottenkirche, in: ÖZKD 72 H. 1/2: Schwerpunkt Bauforschung (2018) 178–191.

Während Zeman in seinem Beitrag auf die Ikonographie beider Grabdenkmäler sowie deren Restaurierung eingeht und eine Kontextualisierung innerhalb der Schottenkirche vornimmt, widmet sich Schemper-Sparholz der Frage der Autorschaft des Starhemberg-Grabmals und spricht sich anstelle der geläufigen Zuschreibung an Joseph Emanuel Fischer von Erlach für Franz Ignaz Bendl als Autor aus. Klecker wiederum analysiert das Starhemberg-Grabmal klassisch-philologisch. Die drei lesenswerten Beiträge ermöglichen gemeinsam einen fundierten, fachlich übergreifenden Blick nicht nur auf die konkreten Epitaphien, sondern auch allgemein auf die Hintergründe barocker Kunstwerke.

Gyászhír - elhunyt Bányai László nyugalmazott lelkipásztor

Dunántúli Református Egyházkerület -

Szomorú szívvel, de a feltámadott Jézus Krisztusba és az örök életbe vetett reménységgel tudatjuk, hogy elhunyt Nagytiszteletű Bányai László nyugalmazott székesfehérvári lelkipásztor. Életéért 2018. november 24-én 12 órakor adnak hálát a székesfehérvári Széchenyi utcai református templomban, majd ezt követően kísérik utolsó földi útjára Sóstói református temetőbe.

Konferencia Mátyás királyról és az Egyházról Pécsett

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Conference about Matthias Corvinus and his church in Pécs. —  Mátyás király születésének 575. és trónra lépése 560. évfordulója alkalmából rendezett emlékév egyik kiemelkedő eseménye volt a 2018. november 15-én Pécsett, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában Mátyás király és az Egyház címmel megrendezésre kerülő tudományos konferencia. Szervezői az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága II. Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottsága, valamint a Pécsi Tudományegyetem Egyháztörténeti Kutatóközpont, társszervezői az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és a Szent István Tudományos Akadémia voltak. A konferenciát Udvardy György pécsi megyéspüspök beszéde nyitotta meg.

Az előadások a Magyar Királyság szentszéki képviseletével, különféle pápai folyamodványokkal, Mátyás korában élt klerikusok karrierútjával és tanulási lehetőségeivel, káptalanok, prépostságok személyi összetételével, a késő középkori szerzetesi reformokkal és Mátyás király egyházi építkezéseivel foglalkoztak.

Program
Videók: Fedeles Tamás, Tusor Péter, Szovák Kornél, Horváth Terézia
Galéria
Újkor.hu
Magyar Kurír

Húsz éve halt meg Lukács László SJ

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

Húsz éve, 1998. november 16-án hunyt el Rómában Lukács László SJ atya, aki a rendszerváltást követően, a kettészakadt magyar provincia újraegyesítését követően Nemesszeghy Ervin tartományfőnök kérésére újjászervezte a Jezsuita Rendtörténeti Levéltárat és Könyvtárat.

Lukács László 1910. október 27-én született az Abaúj-Torna vármegyei Mecenzéfen. Középfokú tanulmányait a jezsuiták pécsi gimnáziumában, a Piusban végezte. 1931-ben lépett be a jezsuita rendbe, bölcseleti tanulmányait Budapesten, teológiai stúdiumait Szegeden végezte, majd ugyanitt történelem-földrajz szakot végzett és doktori fokozatot szerzett. Rövid ideig a kalocsai jezsuita gimnáziumban tanított, de az iskolák államosítását követően külföldre távozott, 1948 végén már Rómában volt, ahol a rend központi római levéltárában (ARSI) kezdett dolgozni. Itt nyolc éven át gyűjtötte a jezsuiták magyarországi történetére vonatkozó forrásokat.

Első írásai elsősorban a rend oktatástörténetére vonatkoztak, ezért azt a feladatot kapta, hogy a jezsuita pedagógia eredetét és fejlődését kutassa. 1957-től átkerült a rend Történeti Intézetébe (IHSI), ahol négy évtizeden át dolgozott. A jezsuita pedagógiatörténet 1616-ig tartó fejlődéséről hét kötetet publikált a Monumenta paedagogica sorozatban. Feldolgozta az osztrák rendtartomány katalógusait a kezdetektől a rend 1773. évi feloszlatásáig, ennek eredménye lett a Catalogi Provinciae Austriae kilenc kötete, illetve a háromkötetes történeti névtár, a Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae S. I. (1551–1773).

Magyar vonatkozású cikkei közül kiemelkedik az önálló magyar rendtartomány létrehozására tett kora újkori kísérlet történetének feltárása (A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus. 1649–1773. Szeged, 1989). Emellett rendkívül fontos volt a Pázmány Péter esztergomi érsek személyére vonatkozó kutatásokhoz kapcsolódó írása is (Jezsuita maradt-e Pázmány mint érsek? ).

Már nyolcvanéves elmúlt, amikor 1991-ben bekapcsolódott a Jezsuita Levéltár újjászervezésében. Az ő javaslatára kezdődött meg az 1950 után szétszóródott történeti archívumnak a felkutatása. Így került vissza számos személyi hagyaték és a Régi Társaságra vonatkozó forrásgyűjtés az Esztergomi Prímási Levéltárból, illetve előkészítette a Rómában elhunyt rendtörténészek (Fejér József, Őry Miklós) hagyatékának hazaszállítását is. 1992-ben ő lett az újjászervezett levéltár vezetője, ezt követően idejét megosztva folytatta munkáját Rómában és Budapesten. A római levéltárból számos másolatot és saját gyűjteményét is hazahozta, ezzel is pótolva a korábbi rendi archívum elpusztult anyagait.

A rendi archívumot 1998-ban bekövetkezett halálig ápolta nagy gonddal. Ő indította el azokat a folyamatokat, amelynek köszönhetően a 21. századba átlépve egy új, nyitott és rendezett jezsuita gyűjtemény jött létre, a levéltár mellett rendtörténeti könyvtárral és művészeti gyűjteménnyel.

Sammlungspräsentationen in Stift Heiligenkreuz

Referat für die Kulturgüter der Orden in Österreich -

Am Nationalfeiertag 2018, dem 26. Oktober, gab P. Roman Nägele, Kustos des Stiftes Heiligenkreuz, wie schon letztes Jahr auch heuer wieder Einblicke in den Bestand und die Entwicklungen diverser Sammlungen. Vorgestellt wurde die Restaurierung der sogenannten Lentner-Krippe, die schon lange nicht mehr im Stift zu sehen gewesen ist. Von den insgesamt 90 Figuren sind die Verkündigung an die Hirten, Maria und Josef mit dem Engelschor und der Zug der Heiligen drei Könige zum Großteil fertiggestellt.

Kategorien: Nachrichten aus den OrdenAus Archiven, Bibliotheken und Sammlungen

Konferenciaelőadás Debrecenben a tudomány-népszerűsítésről

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

The lecture of Viktor Kanász about the science communication in Debrecen. — 2018. november 13-14-én az Újkor.hu – A velünk élő történelem online történelmi folyóiratot kiadó Újkor Alapítvány a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelmi Intézetével és a Járom Kulturális Egyesülettel együttműködve A tudomány mindenkié – Konferencia a tudományos ismeretterjesztésről címmel műhelykonferenciát rendezett a Tudomány Ünnepe keretében. November 13-án délután egy módszertani szekciót szerveztek, melyet egy kerekasztal-beszélgetés zárt. Az előadásokban a következő kérdésekre keresték a választ: Milyen a jó ismeretterjesztő írás? Mire kíváncsiak az olvasók? Hogyan lehet érdekessé tenni egy kutatási témát? Hogyan őrizhetjük meg az előadás vagy írás szakmaiságát?

Ennek kererében mutatta be Kanász Viktor a Fraknói Kutatócsoport tudomány-népszerűsítő tevékenységét Fraknói Vilmostól az Instagramig – Egyháztörténet és tudomány-népszerűsítés című előadásában. Hangsúlyozta,  hogy a Kutatócsoport elsődleges célja névadójának szellemiségét követve a magyar egyháztörténetre vonatkozó források feltárása a vatikáni, római és egyéb egyházi gyűjteményekben, de emellett kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a vatikáni kutatásait ne izoláltan végezze, hanem a lehető legszélesebb kooperációra törekedjen a nemzetközi és hazai történeti, egyháztörténeti műhelyekkel. Ennek megfelelően pedig a szakma eredményeinek széleskörű ismertetése is fontos számára, többek közt a pápaság és a katolikus egyház története iránti nagy érdeklődésre való tekintettel. Ennek terén 2012 óta egyre bővülő, széleskörű tevékenységet fejt ki.

Az előadó így bemutatta a Kutatócsoport különböző szakmai rednezvényeit (konferenciák, könyvbemutatók), kitért a Fraknói Nyári Akadémiák nagy sikerére, valamint az egyetemi hallgaósággal való együttműködés lehetőségeire, amiben a Kubinyi András Történész Műhely fontos szerepet játszik. Majd bemutatta, hogy a Kutatócsoport eredményei többször megjelentek országos újságokban és a közmédia adásaiban, s több munkatárs is adott már ismeretterjesztő interjút többek közt a húsvét, a tordai zsinat, a katolikus ifjúsági világtalálkozó, de még a Valentin nap egyházi vonatkozásai kapcsán is.

A fő hírközlő eszköz mégis a jelen formájában 2014 óta üzemelő honlap. Ennek fő célja a tudományos tartalomszolgáltatás, legfontosabb rovata a „Kiadványok”, ahol a Fraknói Kutatócsoport legfontosabb, kötet-szerűen publikált eredményei online, szabadon elérhetőek, gyakorlatilag a megjelenéssel egyidőben. Itt azonban nem csak a Kutatócsoport kiadványait, hanem minden egyéb híreit is megtalálhatják az érdeklődők. E rendszert próbálta első körben más hírközlő oldalakkal való komolyabb együttműködés kiépítésével bővíteni a Kutatócsoport. Így épült ki az együttműködés a Magyar Kurírral, a Vatikáni Rádióval, valamint az Újkor Alapítvánnyal, ahol rendszeresen beszámolnak a Kutatócsoport eredményeiről, utóbbiban pedig folyamatosan írnak népszerűsítő cikkeket a munkatársak.

A tudományos ismerettterejsztés másik fóruma szintén online térben van, ez a közösségi média. Először Youtube-fiókot hozott létre a Kutatócsoport, melyre a fontosabb magyar és idegen nyelvű (elsősorban angol és olasz) eseményeink felvételeit töltjük fel. Jelenleg 79 videó található. Ezt követően idén év elején jött létre a Kutatócsoport Instagram és Twitter oldala, amin eleddig majdnem félszáz poszt került fel.  Végül október elején született meg hosszas fontolgatás után a facebook-oldal. Így a klasszikus médialehetőségek mellett a közösségi média formabontó felhasználásával a szűkebb kutatói körön kívül is tud a Kutatócsoport kommunikálni, s eredményeit közérthető formában eljuttatni minden érdeklődő számára.

Mindez persze nem felejteti, hogy egy egyetemen működő, pályázati-kiválósági alapon létrejött, 5 éves ciklusokban működő akadémiai kutatócsoport elsődleges feladata a módszeres és versenyképes alapkutatás, a szakami utánpótlásnevelés, és részvétel az egyetemi oktatásban. Ennek eredményes működésének alapja éppúgy a jól szervezett csapatmunka, miként a tudománynépszerűsítésé. Egyszóval nemcsak a kutatásban, hanem a tudománynépszerűsítésben is jelszavunk a Viribus Unitis.

Program
PPT

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára