Hírolvasó

Jezsuita generálisok emléke képben és írásban

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A Párbeszéd Háza által rendezett est során az érdeklődők a rendi gyűjtemény két restaurált festményét, Diego Lainez és Goswin Nickel jezsuita generálisok portréinak történetét ismerhetik meg. Betekintést nyerhetnek művészettörténeti emlékezetük hátterébe, illetve a festmények restaurálásának folyamatába is.

Előadók: Siptár Dániel történész (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár), Kusler Ágnes művészettörténész, Horváth Mátyás festő-restaurátor
Házigazda: Hofher József SJ

Időpont: 2019. április 2., 18 órától
Helyszín: Párbeszéd Háza (1085 Budapest, Horánszky utca 20.), Pedro Arrupe terem

Jelentkezés: http://parbeszedhaza.hu

Plakát: http://parbeszedhaza.hu

Esstisch mit 6 Sesseln abzugeben

Referat für die Kulturgüter der Orden in Österreich -

Wegen Platzmangels ist ein Esstisch mit 6 Sesseln abzugeben!

Material und Farbe: Holzfurnier, dunkelbraun-rötlich

Maße: 160 lang, 105 cm breit, 73 cm hoch

Form: länglich, oval

mit dabei: 6 Sessel (Holz, Sitzfläche gepolstert und mit grünem Stoff bezogen)

alles in gutem Zustand, lediglich die Sessel weisen leichte Gebrauchsspuren auf

Abzugeben im Büro Freyung 6, 1010 Wien

Kategorien: Schwarzes Brett

"Wiens erste Moderne" - Kunsthistorische Tagung

Referat für die Kulturgüter der Orden in Österreich -

Von 11. bis 14. April 2019 findet in Wien eine kunsthistorische Tagung mit dem Titel „Wiens erste Moderne“ statt. Im Fokus stehen Bildkünste zwischen dem Meister von Heiligenkreuz und Lucas Cranach. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Belvedere, dem Kunsthistorischen Museum und dem Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien statt. Begleitend zu den Referaten sind Diskussionen vor Originalen unter anderem im Schottenstift und im Dominikanerkonvent vorgesehen.

Details zum Programm:

Kategorien: VeranstaltungshinweiseTerminvorschauKunst

A nemzeti ünnep lelki dimenziója

Dunántúli Református Egyházkerület -

A történelem nem csak a könyvekbe, hanem a lelkekbe is íródik. A könyvekben a történelem újraírható, a lelkekben nem. Lehet a valós időben sokszínű egy-egy esemény megítélése, de mire történelemmé válik, addigra egy közösség biztonsággal tudja: kik voltak a hősök, kik lettek mártírrá, ki volt az ellenség, ki lett árulóvá. Ki aratott győzelmet, és ki szenvedett vereséget.

Ankündigung: Jahrestagung der kirchlichen Bibliotheken und Sitzung der Kommission für Theologische Spezialbibliotheken (VÖB), 17./18. bzw. 18./19. Juni 2019 in Stift Reichersberg/Inn

Referat für die Kulturgüter der Orden in Österreich -

Am 17. und 18. Juni 2019 findet im Augustiner-Chorherrenstift Reichersberg/Inn die Jahrestagung der kirchlichen Bibliotheken Österreichs statt. Dabei werden verschiedene Bibliotheksprogramme (LMS - Library Management Systeme) vorgestellt sowie praktische Tipps und Erfahrungsberichte zum Thema Zweitverwertung, Ausscheiden und Aussondern von Büchern und Medien gegeben. Auch die Bestandserhaltung wird thematisiert werden. Danach wird eine Führung durch die Stiftsbibliothek angeboten. Direkt anschließend tagt die Kommission für Theologische Spezialbibliotheken am 18. und 19.

Kategorien: ARGE OrdensbibliothekenVorschau

Tusor Péter történész: Nem várhatók negatív dokumentumok XII. Piusz pápa II. világháborús szerepéről

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Tusor Péter történész: Nem várhatók negatív dokumentumok XII. Piusz pápa II. világháborús szerepéről Szerző Tusor Péter Kanász Viktor 2019. 03. 14., cs - 09:11 Hely Vatikáni Rádió Indexkép Leírás

Mindszenty József bíboros esztergomi érsekké való kinevezése, az 1956-tal kapcsolatos római történészek állásfoglalása, a visszacsatolt felvidéki és erdélyi területek egyházkormányzati kezelése, az 1940-50-es évekbeli püspöki kinevezések: a magyar történelem számos kérdése tisztázódik annak köszönhetően, hogy kutathatóvá válik az 1939 és 1958 közötti időszak, XII. Piusz pápaságára vonatkozóan. Erről nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak Tusor Péter történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport alapító vezetője.

Külső link Tusor Péter történész: Nem várhatók negatív dokumentumok XII. Piusz pápa II. vi… Kulcsszavak XX. század Archivio Segreto Vaticano

„A Szószéket is hatalmukba akarták keríteni” – egyháztörténeti konferencia, 2019. március 21. (2019.03.10.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

A Tanácsköztársaság kikiáltásának centenáriumán rendezendő egyháztörténeti konferenciánkon ezúttal a veszprémi egyházmegye határain túl lépve azt vizsgálják felkért előadóink, hogy milyen hatást gyakorolt a kommün a hazai római katolikus egyházmegyék papságának és híveinek életére. A rendezvényen referátumok hangzanak el a plébániai Historia Domusokban megörökített eseményekről, az egyes intézmények 1919-es életéről, illetve olyan személyek életútjáról, akik hivataluknál fogva elszenvedői voltak a „dicsőséges 133 napnak”.

A Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága által szervezett, 2019. március 21-én konferencia helyszíne a veszprémi várban található Szaléziánum lesz. (Veszprém, Vár utca 31.) 

A rendezvény részletes programja itt érhető el.

 

 

 

 

Ankündigung: Grundkurs für ArchivarInnen am 23.-27. September 2019 im ÖStA in Wien

Referat für die Kulturgüter der Orden in Österreich -

Im Herbst 2019 findet wieder ein „Grundkurs für Archivarinnen und Archivare“ statt. Veranstaltet wird er vom VÖA - Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare. Er vermittelt Grundkenntnisse über die Archivarbeit und dient der Qualifizierung all jener, die ein Archiv verantwortlich betreuen oder in einem Archiv mitarbeiten, jedoch über keine Fachausbildung verfügen.
Nächster Termin:  23.-27. September 2019
Ort: Österreichisches Staatsarchiv, Nottendorfer Gasse 2, 1030 Wien.

Kategorien: VeranstaltungshinweiseTerminvorschau

Was tun mit den alten Noten? Rückschau auf den Workshop Musikarchive in Stift Melk 1./2. März 2019

Referat für die Kulturgüter der Orden in Österreich -

Am 1. und 2. März 2019 veranstaltete das Referat für die Kulturgüter der Orden gemeinsam mit dem Stift Melk und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) einen „Crashkurs zum Musikarchivar“. Es freut uns, dass die Veranstaltung auf großes Interesse gestoßen ist und viele TeilnehmerInnen aus der österreichischen Ordenslandschaft vertreten waren – wie etwa von den Ursulinen, dem Kloster Nonnberg, den Karmeliten, der Missionskongregation der Dienerinnen des hl. Geistes und von den Stiften Heiligenkreuz, Herzogenburg, Rein, Schlägl und St. Florian.

Kategorien: TermineRückblickAus Archiven, Bibliotheken und SammlungenMusikarchive

Egy eltűnt irat nyomában – az Érsekcsanádi Plébánia 1838-as alapítása kapcsán (2019.03.06.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Kozma Róbert könyvtáros, helytörténeti kutató küldte el levéltárunk számára Klobusiczky Péter kalocsa-bácsi érsek 1838. augusztus 24-én kelt, a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalannak címzett ünnepélyes oklevelének szövegét, mely a Csanádi Plébánia alapításáról szól. A latin szöveg átírása az Érsekcsanádi Plébánia levéltárában őrzött, 19. század végi másolat felhasználásával készült, az eredeti dokumentum ui. jelenleg nem található levéltárunkban (sem a Főkáptalani Levéltárban, sem a Sükösdi és Érsekcsanádi plébániákra vonatkozó iratanyagokban). A dolog érdekessége, hogy az Érsekcsanádi Plébánia másolati példányát az Érseki Levéltárban készítették 1896-ban, az akkor még meglévő eredeti segítségével, viszont a másolaton szereplő iktatószám egy üresen maradt bejegyzésre hivatkozik az Érseki Hivatal 1896-os iktatókönyvében, így az akta további sorsáról és elhelyezéséről sajnos nincs információnk.
Az 1838. augusztus 24-én kelt alapító oklevél latin szövegét és annak magyar fordítását (Babcsányi Judit, Historia Fordítás) egy pdf dokumentumban csatoljuk. A közlés engedélyezését ezúton is köszönjük Kozma Róbernek és Babcsányi Juditnak.
A kalocsai konzisztóriumi jegyzőkönyv tanúsága szerint az érseki szentszék 1838. augusztus 23-án tartott ülésén határoztak a Csanádon lakó lelkipásztor ellátásáról (lakóhelyéről, jövedelméről stb.), a protokollum latin nyelvű bejegyzésének másolatát csatoljuk.
Az alapítást megelőzően természetesen történtek egyeztetések a csanádi hívekkel, az ott illetékes érseki uradalmi szervezettel, valamint a Sükösdi Plébániával is (Csanád ennek leányegyháza-filiája volt a korábbi időkben). A hívek magyar nyelvű kérelmező levele 1838. május 27-én kelt, ezt követően egészen őszig tartott az egyeztetés, melynek dokumentumait (az Érseki Hivatal Érsekcsanádi Plébániára vonatkozó iratanyagából) másolatban közöljük.
Letölthető dokumentumok (pdf-ek):
- A Csanádi (ma: Érsekcsanád) Plébánia 1838. augusztus 24-én kelt alapítólevelének szövege latin átírásban és magyar fordításban
- A kalocsai szentszéki jegyzőkönyv 1838. augusztus 23-án kelt, 887. sz. bejegyzése a csanádi helyben lakó lelkipásztor ellátásáról
- Egyeztető levelezés az érsekség, a csanádi hívek és az uradalmi szervezet között a helyben lakó lelkipásztor ellátásáról, 1838 május-szeptember.
 

 

Hírek: 

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára