Hírolvasó

Egri püspökök a bécsi udvarban (16–17. század)

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Egri püspökök a bécsi udvarban (16–17. század) Kanász Viktor 2021. 03. 14., v - 10:21 CLASSIS III fasc. 3 Fazekas István

A Magyar Királyság életében a mohácsi ütközet (1526) sok szempontból fordulópontot jelentett. Ezek közül az egyik legmesszebb kiható következmény az volt, hogy Magyarország egy sok országból, tartományból álló összetett állam része lett, amelyet a történetírás korábban Habsburg Birodalom, ma leginkább Habsburg Monarchia néven szokott emlegetni. A magyarországi Habsburg uralom működtetésében fontos szerephez jutottak úgy a központi igazgatás, mint a Magyar Királyság központi kormányszervei. A bürokratikus apparátus teszi lehetővé az uralmi terület kiterjesztését és a területszerzéshez szükséges hadsereg fenntartását biztosító pénzösszeg előteremtését (Staatsbildungskriege, Finanzstaat, fiscal-military staate). A folyamat kezdetén a hivatali apparátus tagjai nem csekély részben az egyháziak közül kerültek ki, ill. olyan tisztviselők voltak, akik egyházi javadalomból éltek, és többnyire maguk is kénytelenek voltak az egyházi rendeket felvenni. Az oszmánok térfoglalása, illetve reformáció előretörése a 16. század derekán a klerikusok száma látványosan visszaesett, ennek következtében a hivatali apparátusbeli jelenlétük is lecsökkent.

Magyarország esetében ugyanakkor a főpapság sokáig jelentős szerepet játszott a felső államigazgatásban, amelynek hátterében több ok állt. A Habsburg királyok könnyebben szót értettek a főpapokkal mint az öntudatos magyarvilági urakkal. Az állam fenntartása költségeit csökkentette a főpapok igénybevétele, akik egyházi javadalmukból fedezték költségeik jelentős részét. A Magyar Királyság három igazán fontos állami tisztségét, a helytartói posztot, a Magyar Kamara elnöki posztját és a magyar kancellári tisztséget a 16. században javarészt főpapok töltötték be. A 17. században csupán a kancellári poszt maradt főpapok kezén, a világi elit a magyar állam két másik fontos tisztségét birtokba vette. A három hivatalt viselő főpapok közül többen az egri püspöki méltóságot is viselték. Három helytartó került az egri püspökök közül: Szalaházy Tamás (1531–1532, egri püspök 1527–1535), Ujlaky Ferenc (1550–1554, egri püspök 1553–1555), Radéczy István (1573–1586, egri püspök 1572–1586). Két kamaraelnök: Radéczy István (1568–1586, egri püspök 1572–1586), Szuhay István (1596–1608, egri püspök 1598–1607). Három kancellár: Szalaházy Tamás (1527–1535, egri püspök 1527–1535), Oláh Miklós (1543–1568, egri püspök. 1548–1553), Lippay György (1635–1642, egri püspök 1637–1642).

Az előadás a hat személy hivatali pályája bemutatásával illusztrálja az egri püspökség kora újkori magyar katolikus hierarchián belüli helyzetét. A hat egri püspök mindegyike kora fontos szereplőjének számított, általában hosszú hivatali karriert és egyházi pályát tudhattak maguk mögött. Kiemelkedik közülük Szalaházy Tamás és Oláh Miklós, utóbbi később esztergomi érsek, mindketten I. Ferdinánd kormányzatának fontos, nyugodtan ki lehet jelenteni, kulcsszereplői voltak. A harmadik kiemelkedő figura Lippay György későbbi esztergomi érsek, aki III. Ferdinánd korának volt kiemelkedő magyarországi politikusa és egyházfője. A püspökség helyzetét befolyásolja az oszmán előrenyomulás és a reformáció, amelynek során területe egy része hódolt terület lesz, illetve hívei nem csekély részben valamely reformációs irányzathoz csatlakoznak. Jelentős változást jelent a Lippay György egri püspöksége (1637–1642) idején kibontakozó rezidencia vita (1637–1639), amikor Róma arra akarta kötelezni a püspököt, hogy lemondva a trentói előírásokkal összhangban kancellári hivatalról vonuljon egyházmegyéjébe. A bécsi udvar támogatásával Lippay elérte felmentését, de a Bécstől távol fekvő egyházmegye ettől kezdve nem jött szóba hivatalnok-püspökök egyházmegyéjeként. A következő évtizedekben két kancellárrá előlépett egri püspök is lemondott egyházmegyéjéről kinevezését követően (Pálffy Tamás 1669, Korompay Péter 1686). Míg 1527–1699 közötti évtizedekben kinevezett 22 egri püspök közül csupán hat nyert főhivatalnoki kinevezést, addig a két másik fontos magyarországi javadalom, Győr és Nyitra esetében ez az arány 17/9, illetve 19/12. A Bécsből könnyen igazgatható Nyitra és Győr egyértelműen főlénybe került a középkorban még az ország egyik legjelentősebb egyházi javadalmának számító Egerrel szemben.

Személyes kutató- és ügyfélszolgálat szünetelése (2021.03.08.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Összhangban a Covid-vészhelyzet kapcsán elrendelt védelmi intézkedések szigorításával, levéltárunkban a személyes kutató- és ügyfélszolgálat 2021. március 8-tól kezdődően (várhatóan egy hónapon át, április 8-ig) szünetel. Munkatársaink ez idő alatt is dolgoznak, a levéltár e-mail címeit használjuk, írásos felvilágosítást-tájékoztatást adunk, az e-kutatás szolgáltatás változatlanul üzemel. Továbbra is segíteni igyekszünk kutatóink munkáját.

Hírek: 

A kutatószolgálat szünetelése

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

Kedves Kutatóink, Látogatóink!

A 104/2021 (III.5.) Korm. rendelet értelmében 2021. március 8-tól (mától) 22-ig – más szolgatátásokhoz hasonlóan – a levéltári kutatótermünk is zárva tart. Az újbóli megnyitás időpontja a rendelet érvényének meghosszabbítása függvényében változhat.

Jó egészséget és a szigorúbb védekezési időszak türelmes átvészelését kívánjuk mindenkinek!

A JTMR Levéltár munkatársai

 

 

Egy furcsa követség. Giovanni Francesco Capi pápai nuncius missziója 1526-ban

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Egy furcsa követség. Giovanni Francesco Capi pápai nuncius missziója 1526-ban Szerző Nemes Gábor Kanász Viktor 2021. 03. 08., h - 10:16 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

A pápaság külpolitikájának a 15. század közepe óta központi témája volt a kereszténység legnagyobb ellensége, a török elleni harc. Magyarországot a Szentszék nemcsak közvetlenül diplomáciai eszközökkel vagy pénzbeli támogatással segítette, hanem az európai államok kapcsolatrendszerének alakításában is elsődleges szempont volt a keresztény fejedelmek kibékítése és a török elleni összehangolt támadás lehetőségének megteremtése. A pápa ezirányú diplomáciai törekvéseinek Nándorfehérvár 1521. évi eleste adott újabb lökést.

Külső link Egy furcsa követség. Giovanni Francesco Capi pápai nuncius missziója 1526-ban Kulcsszavak középkor kora újkor pápaság

Bücherjäger. Kampf um das Wissen der Welt

Gymnasialbibliotheken und -archive -

Piarista pillanatok (1)

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

Aki emlékezik, arra törekszik, hogy ismételten viszonyt alakítson ki a múlttal. Ahogy mélyül a „múltnak kútja”, az egykori eseményekre vagy szereplőkre az emlékezések egyre több rétege rakódik, olyan generációké, akik mind saját szempontjuk tekintettek vissza ugyanarra a múltra. A piaristák magyarországi rendtartományának 300 éves múltját is az emlékezés számos rétege fedi. Közöttük különleges színt képviselnek azok a történelmi festmények, amelyeken egy-egy generáció a piarista múlt egy-egy eseményét a művészet segítségével állította maga elé, és egyben hagyta az utódokra.

Rendkívüli zárva tartás (2021.03.05.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Összhangban a 2021. március 8-tól életbe lépő kormányzati intézkedésekkel fenntartói rendelkezés értelmében a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárban a személyes jelenléttel járó kutatás határozatlan ideig szünetel. A korlátozás nem érinti e-kutatás szolgáltatásunkat. Kérjük lehetőség szerint e-felületen folytassák kutatásaikat. A levéltár munkatársai elsősorban emailen továbbra is fogadják észrevételeiket, kérdéseiket.

Piarista tematikus adásnap

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

2021. március 7-én, a magyar piarista rendtartomány felállításának háromszázadik évfordulója alkalmából tematikus adásnapot tart a Mária Rádió. A nap során elhangzó műsorok a jeles évfordulót ünneplő szerzeteseket, munkatársakat és öregdiákokat szólaltatnak meg.

A piarista adásnap műsorrendje

(A részletes műsort lásd: https://www.mariaradio.hu/musornaptar/2021/3/07)

07:05-08:20 Napindító: Hálaadás a piarista közösségért a jubileumi évben

Isteni „vakcinák”

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

Az elmúlt hetekben nem nagyon volt olyan nap, amikor a jelentősebb hírportálokon ne találkoztunk volna vakcinás topic-kal. Már hónapok óta a figyelem középpontjában áll, hogy országos- és világviszonylatban milyen új vakcinákat fejlesztenek, melyek nyertek hivatalos engedélyt, illetve mely típusú védőoltásokból érkezett éppen szállítmány hazánkba.

Anyakönyv restaurálásának megvalósulása nka pályázat keretén belül

Baranyai Református Egyházmegye Levéltára -

Tisztelt Olvasóink!

Nagy örömünkre szolgál beszámolni arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által 2020 során meghirdetett és 273.000 Ft értékben elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően idén is, 2021 február során egy további, levéltárunkban őrzött értékes anyakönyvünk: a Becefai Református Egyházközség 1780-1805-ös évkörű vegyes anyakönyvének restauráltatására kerülhetett sor.

A magas színvonalú szakmai megvalósításért Budapest Főváros Levéltára munkatársai felé nyilvánítunk köszönetet.

 

 

 

 

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára