Hírolvasó

Pálosok: Rendtörténeti kiállítás

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

Pálosok: Rendtörténeti kiállítás
időszaki kiállítás, Magyar Nemzeti Múzeum, József nádor-termek 1-3., 2021. jún. 15.–2021. szept. 12.

A pálos rend 2020-ben ünnepelte legendás „alapítójának”, Özséb pilis remete halálának 750 éves évfordulóját. A rend úgy ismert, mint „az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend”, de a 13. század során szerzetesrenddé szerveződő remeteközösség az újkorban is jelentős történeti szerepet játszott. A kiállítás „Romlás és újjászületés” című része is utal a Pázmány Péternek (is) tulajdonított mondatra, mely szerint Magyarország a pálosokkal emelkedik és hanyatlik.

A rendnek jelenleg öt magyarországi kolostora van, amelyek a kiállításon egy vasútmodell egy-egy megállójaként szerepelnek. A modellvasút az évente Budapestről Częstochowába induló Fekete Madonna zarándokvonatot jeleníti meg. A tárlat egy középkori kerengő-installációval kezdődik. Ezután egy barlangon keresztül vezet az út, ahonnan kilépve az a pálosok meghatározó tevékenységeiről tájékozódhat a látogató: a kolostori életről, a gazdálkodásról, a liturgikus életről és a lelkipásztorkodásról. A következő teremben a gazdagon díszített pesti pálos könyvtár egy részlete elevenedik meg.

A kiállított tárgyak között ott vannak a Kárpát-medencei kolostorok régészeti leletei, a középkori, pálos irodalmi emlékeket őrző hazai és külföldi kódexek, liturgikus tárgyak, nyomtatványok. Megtekinthetők olyan emblematikus műtárgyak, mint Remete Szent Pál budaszentlőrinci sírköve, Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságos könyve, a częstochowai kolostor műkincsei és kegytárgyai, vagy épp a pálos írók, mint Gyöngyösi Gergely, Fráter György, Virág Benedek vagy Vezér Ferenc munkái.

Információ

Trianon és az Egyház (és a piaristák)

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

A trianoni béke centenáriumát követően egy év halasztással rendezte meg az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport a „Trianon és az Egyház” című konferenciát, azzal a céllal, hogy az utóbbi időben szerencsés módon figyelmet kapott téma egyháztörténeti oldala is megismerhető legyen. Bár a téma első látásra nem tartozik a kutatócsoport fő profilját képező vatikáni kutatások célpontjai közé, de – mint kiderült – a problémakör számos tekintetben érinti Magyarország és a római Szentszék kapcsolatait.

Köziratokról a MELTE vándorgyűlésén - előadás (2021.06.29.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2021. június 28-30. között, Pannonhalmán rendezte éves vándorgyűlését és konferenciáját a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE). A rendezvény házigazdája a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár volt, a program megtekinthető az Egyesület honlapján. A második napon, kedden került sor Lakatos Andor levéltárvezető előadására "Köziratok a katolikus egyházi levéltárakban - tapasztalatok, problématérkép" címmel, az előadás vázlatát elérhetővé tesszük levéltárunk honlapján. A téma több szempontból (a jogszabályi változások és a jövőbeni teendők terén) is fontos, aktuális az egyházi levéltárak munkatársai számára, a mostani előadás célja az eddigi tapasztalatok, gyakorlatok összegyűjtése és ismertetése volt.

Hírek: 

2021. július – A Nyíregyházi Egyházmegye püspöki palotájában nyitottak képkiállítást 1921-ben

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Művészi képkiállítás
Nyíregyháza, febr[uár] 3. Saját tudósítónktól

A görögkatolikus püspöki palota Bethlen utcai földszintjén levő helyiségben művészi képkiállítás nyílt meg, amelyen a modern magyar festőművészet legkiválóbb reprezentánsainak alkotásai láthatók. Harmath M. budapesti műkereskedő kollekciójának legjavát hozta Nyíregyházára, hogy könnyen hozzáférhetővé tegye a képvásárlást azok részére is, akik talán sokoldalú elfoglaltságuk miatt vagy egyéb okból nem juthatnak abba a helyzetbe, hogy egy fővárosi képkiállítást, avagy egy magyar művész atelier-jét megtekinthessék.

A kiállításon mindjárt szembetűnik Neogrády Antal színpompás „Napsütés”-e és Kézdi Kovács László melankolikus „Téli táj”-a. Megkapó szépségű Jámbor Lajos „Olvasó nő”-je. Kiváló rajztechnikát árul el Geiger Richárd „Készülődés a bálra” című tusrajza. Erdőssy Béla, az Országos Képzőművészeti Főiskola tanára is több gyönyörű képpel szerepel. Berkes Antal „Berlini utcarészlet”-e ragyogó színezéssel rögzíti meg a német főváros egyik pittoreszk részletét. Telkessy Valér „Anyám intése”, „Nő legyezővel” című képei, valamint interieurje igen sikerültek. Bájosak a Kövér Gyula „Babaarckép”-e és Rainerné Istvánffy Gabriella „Macská”-ja. Kiválóak Edvi Illés Aladár rajzai, Molnár Z. János csendéletei. Ezenkívül Gimes Lajos („Tükör előtt”), Pállya Celesztin, Pállya Károly, Albert Ferenc, Nádory S., Szász István („Vásárjelenet”), Torday Székely Zs. és Zorkóczy Gyula szerepelnek több képpel.

A kiállítást állandóan látogatja a műértő és érdeklődő közönség, és gyönyörködik az ízlésesen összeállított gyűjteményben. A kiállítás még vasárnap is nyitva lesz, s így a vásárolni óhajtóknak elég idő áll rendelkezésükre. A képek árai szolidan vannak megállapítva, s így a kevésbé tehetősek is vásárolhatnak. [Forrás: Nyírvidék: Szabolcs vármegye és Nyíregyháza város hivatalos napilapja, 42. évf. (1921) 27. szám, 2. oldal]

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára