Szerkesztette és a szöveget gondozta: Kertész Botond. Lektorálta: Albrechtné dr. Kunszeri Gabriella. Kiadta: Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete. Budapest, 2000. Felelős kiadó: dr. Horváth Erzsébet. Megjelent a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Szakmai Kollégiumának támogatásával. (A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai 1.)

Ajánlás

Már a „történelmi egyház” elnevezés is jelzi számunkra, hogy ezredéves múltjuk során egyházaink szervesen beágyazódtak hazánk történetébe, kultúrájába, hagyományaiba. Ez a tény azonos kötelezettségeket ró egyházainkra, dogmatikai és felekezeti különbségeken túlmutatóan. Történeti örökségük gondozására, feltárására tartanak fenn egyházaink múzeumokat, könyvtárakat, levéltárakat és támogatják az egyháztörténeti kutatásokat.

Az egyházi gyűjtemények munkatársain kívül történeti értékeink megóvása és gondozása egyházunk minden tagjának feladata, de különösen nagy e téren lelkészeink felelőssége. Az ő munkájuk segítésére határozta el a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete, hogy az egyházközségi levéltárak iratainak védelme érdekében jelen füzetet kiadja. Adja Isten, hogy ez az útmutató valóban segítséget nyújtson az egyházközségekben őrzött, egyházaink és nemzetünk számára egyaránt pótolhatatlan értékű történeti forrásanyag megőrzésére!

2000. január havában.

Dr. Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanácsának elnöke
Dr. Bölcskei Gusztáv
a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke
Dr. Harmati Béla
a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Evangélikus egyház püspök-elnöke