Honlap http://www.krekbib.hu/leveltar/
Cím 6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.
Telefon (76)500-388
Fax (76)500-388
E-mail ref.leveltar(contra)krek.hu
Nyitvatartás Előzetes bejelentkezés után.

Az egyházközség története

A levéltár története

A Kecskeméti Református Egyházközség története

...

...

Levéltári raktár Levéltári raktárrészlet Házassági anyakönyv címlapja (Herczeg Péter rajza, 1781)

lapkezdet

A levéltár története

Az egyházközség levéltára évszázadokon keresztül a könyvtár részeként működött. A gyűjteményben őrzött legrégebbi irat, az 1564-es egyezséglevél, melynek tárgya a katolikusok és a reformátusok templomhasználatára vonatkozik. A legkorábbi anyakönyv 1712-ből származik. A jelentősebb levéltárosok között említhető Kudar Antal, aki 1865-től dolgozott a levéltárban, és az nevéhez fűződik az első mutató összeállítása.

A második világháború alatt, amikor Kecskemét városát kiürítették, sok irat elveszett vagy megrongálódott, és a levéltárat is újra kellett rendezni. Ebben Tollas Bélának és Kovács Bélának volt kiemelkedő szerepe, majd a munkát 1986-ra Pungurné Császár Judit végezte el. Több mint két évtizeden keresztül, 1988-tól egészen 2012 végéig Szabó Zsuzsanna lelkipásztor volt a levéltár felelőse (2008-ig pedig egyben a könyvtár vezetője is). Mivel azonban mind a könyvtári, mind pedig a levéltári gyűjtemény az idők során folyamatosan nőtt, az egyházközségi levéltári rész 2004-ben a könyvtár hátsó traktusából az általános iskola egyik tantermébe költözött át. Ugyanakkor Szabó Gábor esperes (1986–2005) kialakíttatott az Újkollégium alagsori helyiségében egy egyházmegyei irattári helyiséget, amely kizárólag a kurrens évek iratanyagának megőrzését szolgálta. Így párhuzamosan két levéltári helyiségben is őriztek anyagot, az egyik az egyházközségi, míg a másik az egyházmegyei anyag raktározását szolgálta.

2010-re az egyházközségi levéltár ismét kinőtte a helyét, valamint az általános iskola is igényt tartott a kölcsönadott tanteremre, így az egyházközségi levéltár 2010-ben újból az Ókollégium második emeletére költözött, ahol 2010. október 1-jétől nyílt meg a nagyközönség számára, október 29-én pedig megáldására is sor került.

Ugyanekkor az egyházközség elnöksége és a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese megegyezett, hogy összevonják a két szervezet levéltárát. Ebben az évben a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára is átadta a Délpesti Református Egyházmegye iratanyagát, majd 2013-ban a régi Kecskeméti Református Egyházmegye iratanyagát. Ezzel szinte teljes egészében itt kutatható a régi és új egyházmegyei anyag. 2013. január 1-jétől újra hivatalosan is egyesült a levéltár és a könyvtár.

Nyomtatott segédletek

  • .....

2015. lapkezdet