Helyszín: Debrecen, Református Kollégium
Időpont: 1993. június 17–18.

Nemzetközi egyházi levéltárosi konferencia a debreceni Református Kollégiumban

A debreceni Református Kollégium kistanácstermében több mint 70 résztvevővel 1993. június 17-én és 18-án tartott Levéltári Napok keretében megalakult a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete.

A konferenciát Kocsis Elemér, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke nyitotta meg. Hangsúlyozta a találkozás nemzetközi és ökumenikus egyházi jelentőségét. A konferenciát szervező Kormos László, az Egyházi Levéltárosok Nemzetközi Szövetségének magyarországi tanácsadója bemutatta a résztvevőket, megköszönte részvételüket. Kocsis Attila, a tanácskozásnak otthont adó Református Kollégium főigazgatója a levéltári munka fontosságát kiemelve köszöntötte a résztvevőket.

Az Egyházi Levéltárosok Nemzetközi Szövetsége budapesti gyűlésén kezdeményezte megalakulását. Rómában a katolikus egyházi levéltárosok is csatlakoztak a szövetséghez II. János Pál pápa támogató hozzájárulásával, és elkészült a szabályzatának tervezete. A szövetség elnöke, Helmut Baier 1992-ben kapcsolatot teremtett a Nemzetközi Levéltári Tanáccsal. Így az egyházi levéltárosok annak szekciójaként folytatják munkájukat. Jelenleg az egyetlen fórum, ahol római katolikus és protestáns egyházi személyek közösen fáradoznak olyan tudományos munka végzésén, melyről a bemutatott Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete szabályzatának tervezete szól: „A magyarországi egyházi levéltárosok történelmi, tudományos, kulturális felelősségük tudatában, az egyházi levéltárak ökumenikus jelentőségére tekintettel, mint a keresztyénség írott emlékeinek őrzői, elhatározzák, hogy csatlakoznak az Egyházi Levéltárak Nemzetközi Szövetségéhez és azzal együtt, mint a Nemzetközi Levéltárak Szövetsége egyházi szekciójának tagjai egyházi levéltári intézményeikkel nemzetközi szövetségbe tömörülnek és megalakítják magyarországi egyesületüket.

A konferencia nyitó előadását Benda Kálmán akadémikus, a Magyarországi Református Gyűjteményi Tanács elnöke tartotta az egyházi levéltáraknak a magyar történetkutatásban betöltött szerepéről. Részletesen szólt a történeti értéket képviselő egyházi levéltári forrásokról. A középkori magyar történelemnek legjelentősebb kútfőit a katolikus egyházi levéltárak őrzik. A reformáció utáni időszak társadalmi, politikai és kulturális fejlődésének történetét pedig a protestáns egyházi levéltárak forrásanyagának feltárása nélkül nem lehet megismerni.

Az egyházi levéltárosok nemzetközi szervezetének munkájáról, eredményeiről, működési szabályzatáról Helmut Baier nürnbergi levéltárigazgató, mint a szövetség elnöke tájékoztatta a konferenciát. Hartmut Sander, a Berlini Evangélikus Központi Levéltár igazgatója a német történeti kutatás egyházi forrásainak kérdéseiről tartott szakmai előadást. Caspar van Heel, a Holland Protestáns Egyházi és Állami Levéltárak regisztratúrájának elnöke a holland levéltári munkáról tájékoztatott.

Részt vett a konferencián J. C. M. Haastrecht holland egyházi levéltári felügyelő és Jürgen Maiwald újságíró, a nemzetközi egyesület sajtóosztályának képviselője, a római katolikus és protestáns egyházi levéltárak igazgatói, munkatársai, köztük Varga Lajos püspöki titkár, a Római Katolikus Gyűjteményi Tanács szakreferense, Vető Béla evangélikus, Kiss Emil baptista, Horváth Erzsébet református zsinati, Sípos Gábor erdélyi egyházkerületi, Gellért Gyula királyhágómelléki, Molnár János prágai teológiai professzor, Posta József, az Amerikai–Magyar Gyűjtemények igazgatója. Megtisztelte a konferenciát jelenlétével Bütösi János, a Magyar Református Világszövetség elnöke.

Jelen volt és előadást tartott a konferencián Szögi László miniszteri tanácsos, aki az Állami Egyházügyi Hivatal iratanyagának elhelyezéséről szólt, Erdmann Gyula, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke és több állami levéltári igazgató és tudományos szakember.

A tudományos konferencia tiszteletére Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye köztársasági megbízottja, Virágh Pál c. államtitkár június 17-én csütörtökön este – a Kántus közreműködésével – fogadást adott.

A konferencia két napján számtalan előadás hangzott el, s az eredményes tanácskozáson résztvevők megalakították a magyarországi egyesületet, egyhangúan megválasztották annak 7 tagú intézőbizottságát. Alapul elfogadták a működési szabályzat tervezetét, felkérték Kormos László igazgatót a további ügyvitel intézésére, intézőbizottság egybehívására, a szabályzattervezet végleges kialakításának előkészítésére.

A külföldi vendégek június 19-én Papp Attila, a Kollégium gazdasági igazgatójának közreműködésével hortobágyi kiránduláson vettek részt, kapcsolódva a 20 éves nemzeti park jubileumát ünneplő miniszteriális csoporthoz.

Kormos László

Levéltári Szemle 43(1993):4, 106-107.

Fényképek

Képek