Helyszín: Pápa

Időpont: 1997. június 30.–július 1.

Beszámoló (rövidebb)

A MELTE közgyűlése és konferenciája 1998. június 30. és július 1. között Pápán volt, a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek rendezésében. A házigazda Köntös László gyűjteményi igazgató volt, akinek munkatársaival együtt ezúton is köszönjük a gondos szervezést és szívélyes vendéglátást.

1998. június 30-án, kedden a református Ótemplomban ökumenikus istentisztelettel kezdődött a rendezvény. Kedden egész nap a MELTE közgyűlése zajlott, amely módosította az alapszabályt és új Intézőbizottságot választott.

Másnap, július 1-én zajlott a szakmai konferencia. Albrechtné Kunszeri Gabriella (MOL), Simon Imola (OSZK) és Horváth Erzsébet (MELTE) tartottak beszámolót az állagvédelem kérdéseiről.

Helmut Baier, a Bajorországi Evangélikus Tartományi Levéltár vezetője (Nürnberg) a németországi levéltárjogi szabályozásról adott tájékoztatást.

A Művelődési Minisztérium Levéltári Osztályának képviselői a magyarországi levéltárak jogi és pénzügyi helyzetéről beszéltek. Tájékoztatást kaptunk az 1998-ban indult MOLSTAT-programról és használatának első tapasztalatairól is. A vitaindító előadásokat számos hozzászólás követte.

Bernhard Bach, a bajor evangélikus egyház gyűjteményi felelőse diavetítéses előadást tartott a bibliaábrázolásokról és illusztrációkról. (E témában az ő szerkesztésében „Das Bild in der Bibel” címmel színes kötet jelent meg, München 1995, 148 o.).

A konferencia harmadik napján az Őrségbe kirándultunk, idegenvezetőnk Szakál Péter volt. Az őrségi templomok, falvak meglátogatása, lakóival való ismerkedés mindannyiunknak nagy élményt jelentett.

A konferencián számos érdekes kiadvány megvásárlására volt mód. Külön öröm számunkra, hogy a Görög Katolikus Püspöki Levéltár kiadásában megjelent az 1997-es, nyíregyházi konferenciánk előadásait tartalmazó kötet (Magyarországi Egyházi levéltárosok Egyesülete konferenciája Nyíregyháza 1997. augusztus 27., szerk. dr. Janka György, Nyíregyháza 1998, 160 o.).

Egyházi Levéltáros 1(1999):1(május), 2.

Beszámoló a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének 1998. évi konferenciájáról

1998. június 30-július 2. között üléseztek a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének tagjai Pápán, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek szervezésében immáron VI. közgyűlésüket és konferenciájukat tartották. Ökumenikus istentisztelet keretében nyílt meg a tanácskozás a pápai református Ótemplomban. A hazai és külföldi vendégeket Szabadi István, az MELTE ügyvezető elnöke és Köntös László, a pápai tudományos gyűjtemény-igazgató köszöntötték. A Magyar Levéltárosok Egyesületét Varga Éva titkár képviselte.

Részt vett a tanácskozáson Helmut Baier, a Nemzetközi Levéltári Tanács Egyházi és Vallási Felekezetek Szekciójának elnöke Nürnbergből, Herbert W. Wurster, a passaui püspökség levéltárának igazgatója, Bernd Bach felsőbajorországi professzor, F. G. M. Broeyer holland egyháztörténész és a teológiai kar tanára Utrechtben, továbbá Sipos Gábor, a kolozsvári református levéltár vezetője és Molnár B. Lehel, a kolozsvári unitárius levéltár munkatársa.

A tanácskozás első napját az MELTE közgyűlése töltötte ki. Az ügyvezető elnök Szabadi István éves beszámolója után az egyesület anyagi helyzetéről tett jelentést Vető Béla. Ezt követően az MELTE szervezeti és működési szabályzatának módosítására benyújtott javaslatokat vitatta meg és fogadta el a közgyűlés.

Az ideiglenesen, egy évre megbízott intézőbizottság lemondása után a jelölőbizottság ismertette az új intézőbizottsági jelöltek névsorát. A szavazatok számbavételét követően az új intézőbizottsági tagok javaslatot tettek az új tisztségviselők személyére. Újabb szavazás után a négy évre megválasztott alábbi tisztségviselők kaptak mandátumot:

– Horváth Erzsébet, elnök

– Czenthe Miklós, titkár

– Dudás László, gazdasági ügyintéző.

Az ellenőrző bizottság tagjai Lukácsi Márk és Vető Béla lettek. A tagság az új vezetőségnek sok sikert és eredményekben gazdag munkálkodást kívánt.

A konferencia előadásainak sorát az állagvédelem témakörben Albrechtné Kunszeri Gabriella (MOL) nyitotta meg. Az állományvédelmi problémák között kiemelt helyen két gond adódik: a penész és a fertőtlenítés. A védelmi igények meghatározásánál célszerű, ha aránylag nagyobb mennyiségű, erősebb használatnak kitett és sérülékenyebb iratanyag megóvására kerülhet sor. Fontos annak a felismerése: a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, ez is költséges ugyan, de a befektetés hosszú távon sokkal kifizetődőbb. Célszerű egy levéltári anyagegyüttes egészének károsodását megelőzni, illetve lassítani megfelelő raktározási és kezelési körülmények biztosításával. Az állományvédelmi megelőző teendőkről az utóbbi időkben napvilágot látott tankönyvek alapján bőséges ismeretek szerezhetők.

Az Országos Széchenyi Könyvtár restauráló műhelyének munkatársa, Simon Imola, aki a Soros Alapítvány pénzügyi támogatásával évek óta egyházi levéltári kincsek, középkori oklevelek szakszerű helyreállítója, arra figyelmeztetett, hogy alapos mérlegeléssel kell restaurálásra kiválogatni a dokumentumokat. Arra is gondolni kell, hogy a restaurált dokumentum nem tehető vissza eredeti helyére, és ekkor fontos a jó alapanyagú, megbízható tárolóeszközök alkalmazása.

Helmut Baier, az ICA/SKR Egyházi és Vallási Felekezetek Szekciójának elnöke „Levéltári törvényalkotás és adatvédelem a német egyházi levéltárakban” című előadásában arról szólt, hogy milyen jogi eszközökkel védik az egyházak kezelésében található dokumentumokat. A tartományi egyházak levéltárosaikat nagy múltú német levéltári iskolákba küldik szakképzésre: Marburgba, Münchenbe és Potsdamba.

A passaui római katolikus püspökség levéltárának igazgatója Herbert W. Wurster ismertette azt a nagyszabású kiállítási koncepciót, amivel 2000-2001 között ünnepelni kívánják a bajor-magyar kapcsolatok évezredes évfordulóját. Ezúton is kérte a magyar egyházi levéltárosokat, hogy kooperatíve működjenek közre a közös történelmet dokumentáló irategyüttesek válogatásában és bemutatásában. Csak utalt arra a köztudott tényre, hogy a X. század végén Pilgrim passaui püspök keresztény térítőket küldött hazánkba, s később Gizella királyné, Szent István királyunk hitvese özvegy korában passaui bencés apácakolostorban élt.

„Bibliaillusztrációk a reformációtól a jelenkorig” címmel tartott vetített képes előadást Bernd Bach professzor. A miniatúrákkal díszített, még reformáció előtti bibliák lapjainak látványos képeitől, a XVI. századi Luther-féle fordítással napvilágot látott Bibliák fa- és rézmetszetes illusztrációin át a XX. századi képi ábrázolások bemutatásáig ívelt nagyszerű tablója.

Künstler Ferenc (Levéltári Osztály) ismertette a kulturális alapellátásról és a kulturális tárgyi örökség védelméről, illetve a levéltári törvény módosításáról kiadott törvényeket. Különleges figyelemmel kísérték a résztvevők a finanszírozás szabályozásának módosításait. Fontos szerepet kaptak a szakmai követelmények a pénzügyi támogatások elosztásánál. Gorjánác Rádojka (Levéltári Osztály) ezek után a nyilvános magánlevéltárak részére nyújtott költségvetési támogatásokról számolt be.

A rendezvény utolsó napján az Őrség látványos tájaival és megmentett műemlékeivel, valamint népi hagyományaival ismerkedtek meg a résztvevők.

Végezetül különleges örömet jelentett, hogy az 1997. évi nyíregyházi konferencia előadásainak és beszámolóinak gyűjteményes kötete, „A hajdúdorogi görögkatolikus püspöki levéltár kiadványai II.” körültekintő gondozásban napvilágot látott, és ezzel is gazdagodva térhettünk levéltári otthonainkba vissza.

R. Rácz Katalin

Levéltári Szemle 48(1998):3, 73-74.