Helyszín: Győr, Xántus János Múzeum emeleti barokk terme (Széchenyi tér 5.)

Időpont: 2010. július 5–7.

Házigazda: Győri Egyházmegyei Levéltár

 

Részletes program

Július 5. hétfő (utazás, közgyűlés)

 • 11.00—13.00: Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása
 • 13.00—13.45: Ebéd
 • 14.00—17.00: Közgyűlés (éves beszámolók, alapszabálymódosítás, tisztújítás)
 • Levezető elnök: Dr. Janka György (a MELTE elnöke)
  A tervezett napirendi pontok a következők:
  1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása; 2. Határozatképesség megállapítása; 3. Tárgysorozat elfogadása; 4. Beszámolók az Egyesület tevékenységéről: elnöki (Dr. Janka György), titkári (Dr. Szabadi István), pénzügyi (Dr. Lakatos Andor), ellenőrző bizottsági; 5. Új tagok felvétele; 6. Alapszabály módosítása; 7. Tisztújítás; 8. Egyebek (a beérkező javaslatok alapján); 9. A közgyűlés bezárása
 • 17.00—18.00: Ökumenikus istentisztelet a székesegyházban a templom bemutatásával
 • 19.00—20.30: Fogadás a Xántus János Múzeumban

Július 6. kedd (szakmai nap – Egyházi levéltárak és közművelődés)

 • 9.00—9.30: Dr. Thomas Aigner (igazgató, Diözesanarchiv St. Pölten, a Monasterium projekt vezetője): Osztrák levéltárak az interneten – tapasztalatok, kihívások és távlatok
 • 9.30—9.50: Dr. Mózessy Gergely (gyűjteményigazgató, Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, OKGYK levéltári referens): A katolikus levéltárak közművelődési tevékenységének felméréséről
 • 9.50—10.10: Dr. Hudi József (igazgató, Dunántúli Ref. Egyházkerület Levéltára, Pápa): Közművelődési tevékenység a Dunántúli Ref. Egyházkerület Levéltárában
 • 10.10—10.30: Dr. Molnár László (MFLSZ elnök, levéltárvezető, Semmelweis Egyetem Levéltára): Az egyetemi levéltárak közművelődési tevékenysége – a kis intézmények lehetőségei
 • 10.30—10.50: Hermann István (igazgató, Veszprém Megyei Levéltár): A megyei levéltárak közmővelõdési tevékenységének változásai
 • 10.50—11.10: kávészünet
 • 11.10—12.45: Fórum, kerekasztal beszélgetés az elhangzottak, ill. a levéltárügy aktuális kérdései kapcsán
  Meghívott résztvevők, vendégek: Gorjánác Rádojka (OKM Levéltári Osztály, főosztályvezetőhelyettes), Dr. Reisz T. Csaba (MOL főigazgató), Dr. Gecsényi Lajos (NKA Levéltári Szakmai Kollégium elnök), Tyekvicska Árpád (MLE elnök), Dr. Á. Var ga László (ÖLT elnök), Dr. Molnár László (MFLSZ elnök), Décsey Sándor (Fiatal Levéltárosok Egyesülete elnök)
 • 13.00—13.45: ebéd
 • 14.00—14.45: A levéltár 10 évéről szóló időszaki kiállítás megnyitója és megtekintése az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár épületében
 • 15.00—16.00: A magyar egyházi levéltárak közművelődési munkájának lehetőségei a határon túl – kerekasztal beszélgetés a RELTE szervezésében
  Felkért résztvevők, vendégek: Molnár B. Lehel (RELTE elnök, Erdélyi Unitárius Egyház Levéltára, Kolozsvár, levéltárvezető), Bernád Rita (Gyulafehérvári Érsekség, levéltáros), Emődi András (Nagyváradi Egyházmegye, levéltáros), Dr. Sipos Gábor (Erdélyi Ref. egyházkerület Levéltára, Kolozsvár, igazgató), Kész Géza (Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltára, Beregszász, levéltáros)
 • 16.00—16.30: szünet
 • 16.30—16.45: TÁMOP pályázati tervek és tapasztalatok a levéltárak közművelődési tevékenysége (iskolai, tanórán kívüli foglalkozások) kapcsán – kerekasztal beszélgetés a pályázó levéltárak képviselőivel
 • 16.45—17.00: Dr. Lakatos Andor: Az anyakönyvek digitalizálásával kapcsolatos tapasztalatokról
 • 17.00—18.00: A győri evangélikus Öreg templom és a gyülekezet gyűjteményének megtekintése
 • 18.00—19.00: Látogatás az egyházmegyei levéltárban és a Püspökvárban
 • 19.30: Vacsora a Katalinkertben

Július 7. szerda (szakmai kirándulás)

 • 8.00: Indulás a Klastrom Hotel elől
  Útvonal: Somorja, látogatás a Fórum Kisebbségkutató intézetben – Pozsony, városnéző séta a Dóm és a Prímási Palota megtekintésével – Hainburg, körkép madártávlatból a várhegyről és a városról, valamint Pozsonyról és Dévényről
 • 16:00 körül: érkezés Győrbe a vasútállomásra.

Beszámoló

Az Egyesület 2010. július 5-7. (hétfő-szerda) között, Győrött tartotta 18. vándorgyűlését, melynek házigazdája az idén tízéves Győri Egyházmegyei Levéltár volt. Résztvevőink száma megközelítette a hatvanat, s a vándorgyűlés az idei évben is a legfontosabb program volt a MELTE életében, melynek keretében hagyományosan sor került közgyűlésre, szakmai konferenciáratapasztalatcserére és intézménylátogatásokra is.

Az idei vándorgyűlés alkalmával tartott közgyűlésen az éves beszámolókon túl vissza kellett térnünk az elmúlt években többször is tárgyalt alapszabály-módosításra, melyet a jogilag illetékes Hajdú Bihar Megyei Ügyészség felvetései miatt volt szükséges megtennünk. Az idei közgyűlés másik fontos teendője a tisztújítás, a MELTE vezetőségének négyévente esedékes választása volt. A választás eredményeképpen a MELTE 7 fős intézőbizottsága ugyan megújult, de három fős vezetősége (elnök, titkár, gazdasági ügyintéző) az előző ciklushoz képest változatlan maradt.

Szakmai konferenciánk programja idén az „Egyházi levéltárak és közművelődés" téma köré rendeződött, áttekintve annak legfontosabb aspektusait. A korábbi vándorgyűlések hagyományaihoz híven határainkon túl ívelő levéltári intézményes- és személyes kapcsolataink segítségével széles körű tapasztalatok megosztására törekedtünk. Bevezetőként az osztrák tapasztalatokról hallhattunk előadást, ahol az egyházi levéltáros kollégák a digitális megjelenést-elérhetőséget tartják a téma kulcskérdésének. Vagyis nem arra törekednek elsősorban, hogy minél több diákot hozzanak be a levéltár falai közé, hanem hogy minél több és hasznosabb tartalommal jelenjenek meg az interneten. Jelenleg ezt a „digitális missziót" tartják a legfontosabb és a leghatékonyabb eszköznek. Ezután a magyarországi helyzetről igyekeztünk áttekintést kapni, nemcsak az egyházi levéltárak esetében, hanem az önkormányzati és egyetemi intézményeket illetően is. Kiderült, hogy a különböző intézményi méretek ellenére nagyon sok hasonló problémával küzdünk, és a tágan értelmezett közművelődési munka valamennyiünk számára komoly erőfeszítéseket, energiát igényel. A vándorgyűlés programjában hagyományosan szerepelt a fórum, a kerekasztal-beszélgetés a magyar levéltárügy vezető szervei és a levéltáros egyesületek képviselőinek részvételével. Fontos információs és tájékozódási lehetőséget jelentett ez tagságunk számára.

A szakmai nap délutánja az Egyházmegyei Levéltár tíz évéről rendezett időszaki kiállítás megnyitójával és megtekintésével folytatódott, majd műhely-beszélgetések következtek a határon túli (elsősorban erdélyi, kárpátaljai) tapasztalatokról és a témához kapcsolódó TÁMOP pályázati kiírásról, illetve hasonló pályázatok írásának és megvalósításának lehetőségeiről és buktatóiról.

A szakmai napot gyűjtemény-látogatások zárták, először az evangélikus Öregtemplomban, majd a házigazda Egyházmegyei Levéltárban.

A harmadik nap szakmai kirándulásának hangsúlyos része volt Somorja, ahol a Fórum Kisebbségkutató Intézetben fogadtak bennünket, és részletes beszámolót hallhattunk az Intézet tevékenységéről és gyűjteményéről. Kirándulásunk programja ezután Pozsonyban folytatódott, ahol a Dómot és a Prímási palotát tekintettük meg, helyi idegenvezetők segítségével. (Lakatos Andor)

Fényképek

Képek

 

Czenthe Miklós fényképei

Meghívó

File attachments
Csatolmány Méret
MELTE2010-Gyor-meghivo.pdf 1.11 MB